Skanska Husfabrikken reduserer svinn med ArchiFrame

Forfatter

Maria Hovland

Publisert

07 desember 2021

Materialkostnader har gjennom de siste årene steget til et historisk høyt nivå. Økte materialkostnader har flere årsaker, blant annet økt etterspørsel, trevaremangel og dyrere fraktkostnader. Om materialkostnaden i et prosjekt er mer enn 50% og man kan redusere svinnet med 20% vil man kunne fordoble gevinsten i prosjektet.

 

Et av tiltakene for å redusere svinn er bruk av mer precut i kombinasjon med BIM, slik at man kutter opp kun det man trenger. Et godt verktøy for dette er ArchiFrame. Skanska Husfabrikken, et datterselskap av Skanska Norge, har benyttet seg av ArchiFrame i flere år. Bjørn Salberg, BIM-koordinator i Skanska, forteller om hvorfor modulbygg bare kommer til å øke i Norge fremover.

Med tilleggsapplikasjonen ArchiFrame for Archicad, kombineres et av verdens fremste BIM-verktøy med full frihet i konstruksjonsfasen. Markedet har lenge etterspurt en mer dynamisk og helt fleksibel løsning som også gir mulighet for maskinstyrt precut og elementproduksjon. Med ArchiFrame kan arkitekter og konstruktører jobbe sammen i team på samme prosjektfil, generere stykk- og kapplisteinformasjon mens noen andre lager salgstegninger.

– ArchiFrame er det verktøyet som passer best for våre behov. Det er det kraftigste BIM-programmet i sitt slag som kan produsere svært detaljerte tegninger og elementlister, og fordi vi også bruker Archicad var ArchiFrame det logiske alternativet for oss. I tillegg har vi direkte kontakt med support i ArchiFrame, og denne typen løpende støtte er en annen god grunn til å fortsette med ArchiFrame, forteller Bjørn Salberg, BIM-koordinator i Skanska Husfabrikken AS.

New call-to-action

Reduser svinn med precut

Årlig oppstår det rundt 1,8 millioner tonn avfall fra byggeaktivitet i Norge, dette utgjør cirka 14% av den totale avfallsmengden generert i Norge. I følge Halogens rapport om avfallsfrie byggeplasser vil det bli mer precut for å redusere avfall på byggeplassen, men også avfall over hele materialreisen, noe Salberg sier seg enig i.

– ArchiFrame hjelper oss med at alt tegnes opp til den minste detalj og da detaljerte kapplister, slik at kapping utføres med minst mulig svinn. Hver bit kappes i kappanlegget, der vi utnytter lengdene mest mulig for minst mulig svinn.

Skanska 4

Halogen anbefaler i sin rapport at prefab og precut blir brukt for å redusere avfall på byggeplass, samt gjennom hele materialreisen. Med precut i kombinasjon med BIM kutter man til kun det man trenger av materialer – trelasten kan blant annet fingerskjøtes i produksjon og tilpasses den enkelte ordre. På den måten får man mindre avfall fra avkapp. Salberg tror dette er noe vi vil se mer av fremover.

- Jeg har stor tro på at det blir mer og mer prefabrikasjon når det gjelder bygging i Norge. For 10-15 år siden var det veldig lite av det, men dette har endret seg betydelig de siste årene. Markedstrender støtter sterkt en høyere grad av prefabrikasjon og popularisering av modulbygg i årene som kommer.

Bruk av trematerialer er et av tiltakene Skanska Husfabrikken bruker for å bli mer bærekraftig. Tre er et av de mest miljøvennlige byggematerialene vi har i Norge, da det er etnaturmateriale basert på et fornybart råstoff og har liten negativ innvirkning på miljøet. Skanska Husfabrikken forteller at de blant annet gjenbruker tresvinn til flisfyring.

Fra byggesett til ferdig hus

Med ArchiFrame i kombinasjon med Archicad har det blitt mulig for Skanska Husfabrikken å ta i bruk kun det de trenger av materialer og på den måten få redusert svinn.

– Vi bruker ArchiFrame til å lage de detaljerte elementtegningene som trengs i vårt arbeid. Husfabrikken bygger modulært hvor vi lager moduler (også kjent som bygningsdeler) bestående av et gulvelement, et takelement og veggelementer. Disse modulene er byggeklosser som settes sammen for å lage større enheter på byggeplassen. Denne modulære byggemåten krever svært detaljerte elementtegninger fordi individuelle elementer har alle nødvendige lag bygget inn i dem før monteringsfasen. For eksempel er alt av rør og ventilasjon i kjøkken og bad gjort på modulstadiet, noe som effektivt gjør fabrikken vår til en prototype-byggeplass avslutter Salberg.

Del denne bloggen:

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.