Corporate governance

Corporate governance

Nordic BIM Groups högsta beslutsorgan är bolagsstämman.

Styrelsen är ansvarig för administrationen av Nordic BIM Group AB och att utforma en lämplig organisation för affärsverksamheten. Styrelsen utser administrativa direktörer. Koncernchefen som assisteras av koncernledningen (GET), är ansvarig för att styra koncernens verksamhet och implementera de strategiska operationella målen.

Koncernchefens ansvarsområden

Koncernchefen är ansvarig för den dagliga verksamheten i bolaget. Koncernchefens huvuduppgifter inkluderar att:
• Leda verksamheten enligt styrelsens instruktioner
• Presentera ärenden som ska tas upp med styrelsen
• Implementera beslut som är tagna av styrelsen

Ansvarsområden för Group Executive Team

Koncernledningen stöttar de administrativa direktörerna i det dagliga operativa arbetet av företaget.

Group Executive Team

300x300 Jörgen Nylund-1

Jörgen Nylund

Chief Executive Officer +46 70-601 91 55
kennet_400x400

Kennet Larsson

Chief Financial Officer +358 40 351 7990

Kristoffer_400x400

Kristoffer Sandbu

Managing Director Norway +904 18 989
300x300 Tom Nordin 2

Tom Nordin

Managing Director Sweden +46 72 500 22 24

Styrelsemedlemmar

Nordic BIM Groups styrelse har lång erfarenhet och ansvarar för att leda Nordic BIM Group.

Board of Directors

erik_400x400

Erik Flodin

Chairman of the Board Partner Evolver Equity
johan_400x400-1

Johan Porko

Board member Partner Evolver Equity
jeremias_400x400

Jeremias Jansson

Board member Chief Revenue Officer at Quinyx
halvor_400x400-1

Halvor Sandbu

Board member Consultant Nordic BIM Group
Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.