Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet!

© Irina Viner-Usmanova

Nordic BIM Group AB behandlar dina personuppgifter i olika sammanhang. Vi värnar om din integritet och vill därför ge dig information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Nordic BIM Group AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter är [+4610-1722100 eller support.se@nordicbim.com].

Kontaktpersoner hos kunder, leverantörer och tredje part
Vi behandlar dina uppgifter för att ta kontakt och korrespondera med dig i egenskap av att vara en kontaktperson på ett bolag. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att skapa effektiva samarbeten i affärssammanhang. De kategorier av uppgifter som frekvent behandlas är namn, adress, telefonnummer, e-post och eventuella uppgifter du självmant lämnar. Vi sparar dina personuppgifter tills att ärende vi korresponderar kring är avklarat. Vi tillhandahåller dina uppgifter till IT-leverantörer.

Event
Vi behandlar dina uppgifter i syfte att ge dig information om våra event. De personuppgifter som vi behandlar om dig är kontaktinformation. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att administrera eventet. Vi sparar dina uppgifter tills att eventet är genomfört och 12 månader därefter med syfte att följa upp eventet. Vi lämnar ut dina uppgifter till IT-leverantörer.

Ingående av avtal
Vi behandlar dina kontaktuppgifter när du är verksam på ett bolag i syfte att ingå avtal med bolaget där du arbetar. De personuppgifter som vi behandlar om dig är kontaktinformation, såsom e-postadress eller telefonnummer. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse som består av att möjliggöra affärsrelationer och ingå avtal med andra bolag. Vi sparar dina uppgifter under den tid som avtalet är giltigt och under tillkommande tid som kan uppstå vid eventuella tvister som är kopplade till avtalet. Vi lämnar ut dina uppgifter till IT-leverantörer.

Utbildning
Vi behandlar dina kontaktuppgifter när du ska gå en utbildning hos oss. Den rättsliga grunden för vår behandling är vårt berättigade intresse som består av att bekräfta utbildningstillfällen och möjliggöra kommunikation kring utbildningen. Vi sparar dina uppgifter tills att utbildningen är genomförd. Vi lämnar ut dina personuppgifter till din arbetsgivare efter genomförd utbildning.

Dina rättigheter
I enlighet med dataskyddslagstiftning har du rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot och begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter samt rätt att begära radering av dina personuppgifter.

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta +4610-1722100 eller support.se@nordicbim.com. Om du inte är nöjd med vår service har du även rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet i enlighet med dataskyddsförordningen.

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.