BIMswitch

Vår beprövade process för att hjälpa kunder att byta BIM-verktyg utan förlust av produktivitet.

© Spir

Öka produktiviteten

Grafen visar en typisk utveckling i produktivitet beroende på om man använder vår metod, BIMswitch (grön), eller följer en mer traditionell implementering (orange) av Archicad. Det svarta visar produktivitetsutvecklingen genom att inte förändras.
NBG BIMswitch

BIMSWITCH

När du byter BIM-verktyg finns det många saker att ta hänsyn till. Vi har hjälpt våra kunder många gånger när de har gått igenom en sådan förändring. Vi har samlat denna erfarenhet i vad vi kallar BIMswitch. Vi går tillväga på ett planerat och strukturerat sätt för att säkerställa att dina projekt inte försenas eller stoppas.

Processen är uppdelad i fem faser som beskrivs nedan.

Kontakta oss för att höra mer och genomföra ett BIMswitch!

Screenshot 2022-11-17 at 11.24.08

ANALYZE

 • Analysera pågående och kommande projekt
 • Förstå dagens arbetsprocess
 • Kartlägga intern kompetensnivå
 • Definiera roller
1-3
2-2

PLAN

 • Bestäm vilka projekt som ska konverteras och när
 • Sätt ihop en kursplan utifrån befintlig kompetens och projektplan
 • Bygg aktivitetsplan med definition av individuella uppgifter, deadlines och ansvarig för utförande
 • Sätt milstolpar
 • Planera vem som ska träffas när och var för att säkerställa framsteg

EXECUTE

 • Ta fram kontorsmall
 • Genomför utbildning enligt plan
 • Konvertera projekt
3-1
4-1

DELIVER

 • Kvalitetskontroll av projekt
 • Hjälpa till att lämna över det första projektet till kunden

OPTIMIZE

 • Förbättra processer och användning av verktyg
 • Kunskapskartläggning (Kunskapslyftet)
 • Kurs
 • Regelbundna uppföljningsmöten
5-1

Kontakta oss

Vill du ha mer information om BIMswitch och hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i formuläret eller skicka ett mail till kontakt.se@nordicbim.com

Behöver du support kan du snabbast få hjälp genom att kontakta oss här.

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.