BIM för kommuner

© Karlskrona kommun använder sig av BIM
01

ARCHICAD

För mer effektiva och välplanerade bygg- och förvaltningsprocesser.

02

SOLIBRI

Förbättra byggprojekt genom kraftfull modellbaserad kvalitetskontroll och samordning.

03

ANAVITOR LCA

Förbättra bedömning och hållbarhetsprestandan för byggnader och infrastrukturer.

Framtidens kommunalplanering med BIM

BIM FÖR KOMMUNER OCH REGIONER

Bygg framtidens kommuner och regioner med kraften hos Building Information Modeling (BIM). För kommuner och regioner som strävar efter en mer effektiv, hållbar och samordnad planeringsprocess är BIM den nyckel som öppnar dörren till framgång.

BIM är inte bara en teknik; det är en strategi som omdefinierar vår approach till att skapa och förvalta infrastruktur. Genom att omfamna BIM för kommunala projekt öppnar du dörren till en rad fördelar: förbättrat samarbete, ökad kommunikation, kostnadseffektivitet och en starkare inriktning på hållbarhet.

New call-to-action

Hur ska vi tänka när vi jobbar med BIM?

Du som BIM/informationsansvarig för kommunala fastigheter, har naturligtvis ett viktigt ansvar att se till att skapa och underhålla den fastighetsinformation som ligger till grund för underhåll, hyresanpassning, energiberäkningar mm. Det är viktigt att man kontrollerar BIM modellerna, så de går att använda under byggnadens livscykel.  

Optimering och besparingar 

Vi uppskattar att ca 90% av kostnaden på våra byggnader går till att förvalta dem när de står färdiga. Dessutom står byggnaderna för ca 39% av de globala utsläppen av C02, så vi har ett stort ansvar att axla. Hur gör vi det på bästa sätt?

Det finns en mycket stor besparingspotential i att effektivisera och optimera våra fastigheter. Det har vi tagit fasta på och valt ut marknadens bästa och mest unika mjukvaror för att underlätta hanteringen av våra fastigheter. Genom att ställa rätt BIM-krav skapar du förutsättningar för en digital tvilling. Börja CO2-optimera din fastighet och säkerställ en optimal energianvändning i ett tidigt skede.

Här är några riktlinjer för bra BIM:

  • Ställ rätt BIM-krav och kravställ på ett effektivt sätt.

  • Kontrollera kraven och säkerställ att de uppfylls för att minimera problem under produktionsskedet.

  • Optimera fastigheten genom att använda våra mjukvaror för att energioptimera och förvalta din fastighet.

  • Återanvänd BIM och nyttja BIM-modellerna under hela livscykeln för att säkerställa spårbarhet och effektivare arbetsflöden. 

Kostnadsfritt BIM-dokument

Lättläst BIM-guide för rätt krav och leveranser.

Vår 53-sidiga guide har svaren till hur du ställer korrekta BIM-krav. Vi har samlat vår interna och externa branschkunskap för att skapa en praktisk resurs som hjälper dig att förstå och implementera rätt BIM-modell med korrekt innehåll, i rätt tid.

Denna guide ger dig:

  • Tydlig förståelse för BIM-krav och leveranser.
  • Grund för att skapa din egen BIM-manual.
  • Mjukvaror, projekthantering, kvalitetskontroller m.m.

Archicad

Archicad är det mest omtyckta BIM- och CAD-verktyget bland Sveriges arkitekter och är utvecklat utifrån produktivitet, flexibilitet och kreativitet. Archicad kan dessutom användas till mycket mer. För kommuner kan det handla om stadsplanering, detaljplaneprocessen, hanteringen av bygglov, lokalplanering för kommunens verksamheter och inte minst medborgardialog som är ett ämne som blir allt viktigare.

I Archicad kan all nödvändig information tillföras för lika syften. Vi har bland annat förberett programmet för att snabbt kunna ge feedback på bygglov gällande LCA-värden.

Vidare vet vi att ni som kommun ofta har ett stort befintligt arkiv som behöver hanteras och digitaliseras. Detta löser Archicad med sin utmärkta hantering av både skannade handlingar såväl som äldre filformat så som dwg.

Genom att arbeta med ett flexibelt och effektivt verktyg kan Archicad, förutom att effektivisera många av de tidskrävande moment som medarbetare dagligen behöver hantera, tillgängliggörs kommunens arbete för dess medborgare.

MER OM ARCHICAD
Karlskrona kommun använder Twinmotion © Karlskrona kommun använder Twinmotion
© Bengt Dahlgren © Bengt Dahlgren

Solibri

Hur kan vi i dagsläget använda Solibri inom förvaltning av våra fastigheter?

Med hjälp av Solibri kan vi säkerställa att den information vi vill ska finnas i våra BIM-modeller alltid är uppdaterad. Som ett exempel kan vi nämna rumsdatalyftet där många kommunala/regionala fastighetsbolag i dagsläget vill kunna kontrollera att befintligt fastighetsbestånd samt nyproduktion innehåller den förvaltningsdata som man har kravställt ska finnas med utifrån företagets riktlinjer.

När det görs hyresanpassningar/ändringar på befintliga fastigheter kan vi med hjälp av Solibri säkerställa att BIM-modellen påförts den nya informationen som ligger till grund för t.ex. hyressättning, energibesparingar, klimatpåverkan m.m.

Genom att kontrollera våra BIM-modeller kan vi säkerställa att vi hela tiden har relationshandlingar, både ritningar och BIM-modeller, som är de senaste, vilket i sin tur leder till att vi kan få en struktur och obruten värdekedja med bättre spårbarhet och kostnadsbesparingar.

Lär dig mer om Solibri

Anavitor LCA

Välkommen till en ny era av hållbar fastighetsutveckling med Anavitor LCA – din partner för att forma en grönare framtid. Som kommun är ert engagemang för en hållbar och klimatsmart fastighetsutveckling av största vikt. Med Anavitor LCA får ni verktygen ni behöver för att göra informerade beslut som inte bara gynnar er nuvarande befolkning, utan även framtida generationer.

LCA-beräkningar i alla led

Anavitor LCA är en avancerad och användarvänlig programvara för livscykelanalys (LCA) som idag används av byggbolag, arkitektkontor och miljökonsulter för att integrera hållbarhet i deras projekt. Med Anavitors imponerande flexibilitet är det möjligt för ett flertal individer med olika roller att smidigt få tillgång till värdefull miljödata under hela byggprojektets gång.

Med möjligheten att på ett enkelt sätt dela och komma åt miljödata i realtid kan allt från arkitekter och ingenjörer till konsulter arbeta i harmoni för att säkerställa att projektets hållbarhetsmål och miljöaspekter. Anavitors flexibilitet och tillgänglighet har således avgörande betydelse för att skapa en mer enhetlig och välinformerad byggprocess som är i linje med de senaste hållbarhetsstandarderna och uppsatta klimatmål.

Integration med BIM-modeller och Miljödatabaser

Anavitor LCA integreras smidigt med BIM-modeller eller kalkyler och ansluter till lokala miljödatabaser från IVL, Boverket och Trafikverket. Genom att använda generisk miljödata och EPD:er beräknar programvaran sedan miljöpåverkan från bygg- och infrastrukturprojekt.

Certifierat för Hållbarhetsstandarder

Utöver att beräkna klimatdeklarationer, uppfyller Anavitor LCA kraven för ledande hållbarhetsstandarder som BREEAM, LEED, Miljöbyggnad och NollCo2. Detta gör att ni kan skapa projekt som är i linje med de högsta hållbarhetskraven.

Vår Expertis, Er Framgång

Vårt dedikerade team av LCA-experter står till ert förfogande för att stödja er i era hållbarhetssträvanden. Vi är här för att guida er genom användningen av Anavitor LCA och hjälpa er att tolka resultaten för att ta kloka beslut.

ANAVITOR LCA

Mer för kommuner och regioner

course training-1

Kunskapslyftet

I Archicad och Solibri

Vi säkerställer att ditt team har rätt kunskap i sina produkter. Genom kontinuerligt lärande och en anpassad plan optimerar vi era färdigheter.

Läs mer
GRAPHISOFT_Archicad_RGB-symbol-140 px

Tillbehör

Add-ons till Archicad

Förstärker och lägger till nya funktioner som gör programmet kraftfullare.

Läs mer
course training-2

Kurser

Bemästra dina verktyg

Vi erbjuder kompetenskartläggning och kurser i flera BIM-verktyg i våra kurslokaler, på ditt kontor eller online.

Läs mer

För kommuner och regioner i framkant

Bygg framtidens samhällen med kraften hos BIM.

Kontakta oss

Kontakta oss om det är något vi kan hjälpa dig med.

Vill du ha en demonstration av hur våra lösningar kan bidra till ökad effektivitet? Vi ger dig en skräddarsydd recension som visar hur dina behov kan lösas. Absolut ingen kostnad eller skyldighet förstås.

Vi finns även tillgängliga om du bara vill ha en introduktionsprat om dina behov och utmaningar.

Beskriv gärna vad du vill veta mer om så att vi snabbt kan ge dig den hjälp du behöver.

Behöver du support kan du snabbast få hjälp genom att kontakta oss här.

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.