Vi sprider kunskap

Ett av våra viktigast uppgifter är att sprida kunskap och inspirera byggindustrin med ny teknologi. Då organisation och projekt är unikt har vi skapat flera olika alternativ och du finner ett urval nedan.

Eppens Arkitektur

Kunskap är avgörande..

.. och med BIM och digitalisering blir kunskapen än mer viktig för implementering av nya verktyg och processer. 

Vi inser att vi efter alla år har mycket god kunskap och förståelse om hur nya processer och rutiner skall implementeras men även hur en organisation skall ta beslut och engageras! Vi vill dra vårt strå till stacken och bidra med kunskap till branschen. Flertalet av de aktiviteter vi utför gör vi gratis, för att engagera, sprida och lära andra det vi lärt oss.

Vi erbjuder ett stort utbud av kurser men även arrangera workshops,  demos, inspirationsföreläsningar mm . Vi håller även kurser/föreläsningar på skolor och andra event i byggbranschen.

Kontakta oss så sätter vi upp en plan!

Kurser i BIM-verktyg
630x630 kursmöte Vi presenterar gärna exempel på nya arbetssätt och metoder med hjälp av BIM och digitalisering

Introduktionsmöte

Kostnadsfritt introduktionsmöte för att ge en övergripande bild och förståelse om våra produkter och hur de fungerar. Nu sker också en kundanalys där vi önskar veta mer om hur ni arbetar och vilka utmaningar ni har idag och hur ni önskar utvecklas.

Frågor som ofta besvaras på introduktionsmöten är:

 • Hur arbetar ni idag med BIM.
 • Problem med dagens arbetsprocess och metodik.
 • Val av verktyg.
 • Konceptet med våra produkter.
 • Vad är nyttan med våra produkter.
 • Effektivare, roligare, bättre projekt med våra produkter?
 • Hur kan vi spara pengar på BIM tack vare våra produkter?
 • Hur har andra gjort?
 • Hur kan jag återanvända BIM modellerna i alla steg för projektering, visualisering, kvalitétssäkring, mängdning, förvaltning & digital tvilling.

Bjud gärna in så många deltagare som möjligt som berörs av både beslut och tänkta utveckling. Det hjälper att få fram en bredare frågeställning men inte minst skapa en bra team-känsla. 

Fördjupningsmöte

En djupare presentation om våra mjukvaror och koncept! Bättre underlag för beslut för din organisation. Ibland kan det behövas en fördjupad genomgång, kanske en PoC (Proof of Concept). En kostnadsfri fördjupad presentation av produkter och mjukvaror som anpassats efter genomfört introduktionsmötet. Temat på presentationen anpassas efter era behov men kan t.ex behandla kravställning på BIM, modellering & projektering, visualisering, mängdavtagning från modeller, kalkylering, tidsplanering mm. 

Vi visar ofta LIVE hur BIM våra verktyg kan användas, vi kan även presentera ditt projekt om ni förser oss med rätt underlag. Målet är att du skall få en bättre förståelse och underlag för beslut.
Några punkter vi brukar resonera kring på en introduktion är:

 • Hur arbetar ni idag?
 • Hur fungerar branschen idag?
 • Vad är målet
 • Hur ser arbetsprocessen ut?
 • Hur fungerar verktygen - steg för steg?
 • Ev. LIVE visning
 • Vad är nästa steg? 
Vi tar gärna ett möte
630x630 workshop
Boka en workshop med oss och låt oss tillsammans inspirera teamet

Workshops

Här skapas ett forum för resonemang och diskussion, vi deltar som rådgivare och expert inom BIM och kan ge tips och råd inför kommande projekt och implementering av nya mjukvaror och tjänster. 

En presentation av mjukvaror och arbetsmetodik kan ev. genomföras om önskemål finns och då kan eventuellt kundens egna projekt presenteras som ett exempel. De flesta workshops genomförs sk "hands-off" vilket innebär att deltagarna själva inte vanligtvis själva får använda mjukvarorna. En workshop kan också innehålla analyser optimering av kundens projekt eller från andra Svenska projekt för att visa praktiska exempel. Vi kan också presentera fallstudier inom valda områden.
En workshop kan genomföras i valfritt ämne nedan några alternativ på ämnen.

 • Kravställande på BIM i projektet
 • BIM för Beställare
 • BIM för projektören
 • BIM för projektledaren
 • BIM för vårt projekt
 • Kvalitétssäkring av BIM

Implementering

Många genomför först pilotprojekt för att se hur tekniken fungerar och hur den kan tillämpas hos företaget och dess projekt. När dessa är slutförda är det dags att ta nästa strategiska steg, implementeringen.

När ni har bestämt er för att gå vidare med en implementering är det viktigt att ta rätt steg i rätt omfattning vid rätt tillfälle. Börja med att skapa en vision och utifrån denna utforma företagets strategi och handlingsplan. Ni kan välja att implementera delar av en process eller hela samtidigt. Ställ rätt krav på projektören, kontrollera att kraven efter följs och återanvänd underlaget för kalkyl och planering.

Vi hjälper er att lägga upp en plan och en strategi för implementering av nya processer och rutiner. Vi går igenom allt från val av projekt, kompetens, kurser, budgetering, installation av mjukvaror m.m.

Kunskapskurvan Archicad

Fyll i formuläret

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.