Vi sprider kunskap

En av våra viktigast uppgifter är att sprida kunskap och inspirera byggindustrin med ny teknologi. Då varje organisation och projekt är unikt har vi skapat flera olika mötesalternativ, och här finner du ett urval av dem.

© Eppens Arkitektur

Kunskap är avgörande..

.. och med BIM och digitalisering blir kunskapen mycket viktig för implementering av nya verktyg och processer. 

Vi inser att vi efter alla år har mycket god kunskap och förståelse för hur nya processer och rutiner ska implementeras, men även hur en organisation bör ta beslut och engageras! Vi vill dra vårt strå till stacken och bidra med kunskap till branschen. Flertalet av de aktiviteter vi utför gör vi kostnadsfritt, för att engagera, sprida kunskap och lära andra det vi lärt oss.

Vi erbjuder ett stort utbud av kurser men  arrangera även workshops, demos, inspirationsföreläsningar m.m. Vi håller också kurser och föreläsningar på skolor och andra event inom byggbranschen.

Kontakta oss så sätter vi upp en plan!

800x800 Gulfaz archicad summer camp
Nordic BIM Group team Vi presenterar gärna exempel på nya arbetssätt och metoder med hjälp av BIM och digitalisering.

Introduktionsmöte

Vi erbjuder ett kostnadsfritt introduktionsmöte för att ge en övergripande bild och förståelse om våra produkter och hur de fungerar. Det sker också en kundanalys där vi samlar information om hur ni arbetar idag och vilka utmaningar ni har, men också vilka utvecklingsbehov ni ser framåt i tiden.

Frågor som ofta besvaras på introduktionsmöten är:

 • Hur ni arbetar idag med BIM.
 • Problem med dagens arbetsprocess och metodik.
 • Val av verktyg.
 • Konceptet med våra produkter.
 • Vad är nyttan med våra produkter.
 • Effektivare, roligare, bättre projekt med våra produkter?
 • Hur ni kan spara pengar på BIM tack vare våra produkter?
 • Hur har andra företag gjort?
 • Hur kan jag återanvända BIM-modellerna i alla steg för projektering, visualisering, kvalitetssäkring, mängdning, förvaltning & digital tvilling.

Bjud gärna in så många deltagare som möjligt som berörs av både beslut och er tilltänkta utveckling framåt i tiden. Det hjälper oss att få fram en bredare frågeställning men inte minst skapa en bra teamkänsla. 

Fördjupningsmöte

En djupare presentation av våra produkter och koncept! Bättre underlag för att ta beslut för din organisation. Ibland kan det behövas en fördjupad genomgång, kanske en PoC (Proof of Concept). En kostnadsfri fördjupad presentation av produkter och mjukvaror som anpassats efter genomfört introduktionsmötet. Temat på presentationen anpassas efter era behov men kan t.ex. behandla kravställning på BIM, modellering och projektering, visualisering, mängdavtagning från modeller, kalkylering, tidsplanering m.m. 

Vi visar ofta LIVE hur våra verktyg kan användas, vi kan även presentera ditt projekt om ni förser oss med rätt underlag. Målet är att du ska få en bättre förståelse och underlag för företagets beslut.
Några punkter vi brukar resonera kring på ett fördjupningsmöte är:

 • Hur arbetar ni idag?
 • Hur fungerar branschen idag?
 • Vad är målet?
 • Hur ser arbetsprocessen ut?
 • Hur fungerar verktygen - steg för steg?
 • Ev. LIVE-visning.
 • Vad är nästa steg? 
630x630 Green BIM Course
630x630 solibir kurs 2
Boka en workshop med oss och låt oss tillsammans inspirera teamet!

Workshops

Här skapas ett forum för resonemang och diskussion, vi deltar som rådgivare och experter inom BIM och kan ge tips och råd inför kommande projekt och implementering av nya mjukvaror och tjänster. 

En presentation av våra mjukvaror och arbetsmetodik kan ev. genomföras om önskemål finns och då kan kundens egna projekt presenteras som ett exempel. De flesta workshops genomförs s.k. "hands-off" vilket innebär att deltagarna själva inte vanligtvis får använda mjukvarorna. En workshop kan också innehålla analyser optimering av kundens projekt eller från andra svenska projekt för att visa praktiska exempel. Vi kan också presentera fallstudier inom valda områden.

En workshop kan genomföras med hjälp av valfritt ämne, nedan finner du några exempel.

 • Kravställande på BIM i projektet
 • BIM för beställare
 • BIM för projektören
 • BIM för projektledaren
 • BIM för vårt projekt
 • Kvalitetssäkring av BIM

Implementering

Många genomför först pilotprojekt för att se hur tekniken fungerar och hur den kan tillämpas hos företaget och dess projekt. När dessa är slutförda är det dags att ta nästa strategiska steg, implementeringen.

När ni har bestämt er för att gå vidare med en implementering är det viktigt att ta rätt steg i rätt omfattning vid rätt tillfälle. Börja med att skapa en vision och utifrån denna utforma företagets strategi och handlingsplan. Ni kan välja att implementera delar av en process eller hela samtidigt. Ställ rätt krav på projektören, kontrollera att kraven efter följs och återanvänd underlaget för kalkyl och planering.

Vi hjälper er att lägga upp en plan och en strategi för implementering av nya processer och rutiner. Vi går igenom allt från val av projekt, kompetens, kurser, budgetering, installation av mjukvaror m.m.

Kunskapskurvan Archicad

Fyll i formuläret

Vi kontaktar gärna dig för att sätta upp en plan som passar just dig. Fyll i formuläret nedan så hör vi snart av oss.

Behöver du support kan du snabbast få hjälp genom att kontakta oss här.

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.