Succeeding together

Nordic BIM Group är format utifrån Graphisoft Norge, Nolliplan i Sverige och M.A.D i Finland som enade sina krafter 2020. Med extra ordinär kunskap utvecklar och utbildar vi byggindustrin inom digitalisering med hjälp av BIM. Vi har en stor marknadsandel av arkitektkontoren i den nordiska regionen men utvecklas ständigt inom flera segment. Vi arbetar aktivt för Open-BIM med öppna format så som IFC.

© STARK arkitekter & Explore the North Luppioberget

VÅR HISTORIA

SKAPA DIGITALA FÖRDELAR 

Nordic BIM Group är ett mjukvaru- och konsultföretag specialiserat på att skapa digitala fördelar för sina kunder genom att anpassa BIM- och PropTech-verktyg till nordiska marknadsförhållanden. Vår historia handlar inte så mycket om oss som om våra kunder. Det är våra många omfattande samarbeten inom arkitektur-, bygg- och fastighetssektorerna som har gjort oss till vad vi är idag.

Vår gemensamma resa började när tre företag verksamma i Sverige, Norge och Finland bestämde sig för att slå sig samman till en nordisk enhet. Med mer än 30 års erfarenhet och lokal marknadskännedom fortsätter vi nu vår gemensamma strävan att frigöra digitaliseringens fulla potential i alla stadier av den byggda miljöns värdekedja.

MODELLERA FRAMTIDEN 

Föreställ dig en byggnad. Föreställ dig nu att det blir det bästa det kan bli – miljömässigt, estetiskt, med hänsyn till mänskligt välbefinnande och fastighetsvärde. För att omvandla denna vision till verklighet och utnyttja dina egna färdigheter fullt ut, kommer du att behöva en uppsättning digitala verktyg och ett team som stödjer dig varje steg på vägen. Med Nordic BIM Group som din partner får du inte bara tillgång till de bästa digitala verktygen på marknaden. Du kommer också att ha ett team av dedikerade experter vid din sida för att tillämpa verktygen i ditt lokala sammanhang. Vi är övertygade om att den ständigt föränderliga cykeln av föreställande, visualisering, modellering och design bör vara intuitiv, smidig och rolig.

SKALBAR EFFEKT 

Genom åren har vi sett stora saker ske med både byggda miljöer och företag, tack vare möjligheterna med BIM och PropTech mjukvarulösningar. Idag, med digital tvillingteknologins genombrott, kan vi äntligen få värdefulla insikter om hur våra fastigheter används i praktiken. Med denna information kan kunderna inte bara öka effektiviteten, utan också öka byggnadernas marknadsvärde.

Vi brinner för att göra ett starkt bidrag till en mer hållbar byggd miljö och är engagerade i att hjälpa våra kunder att använda de bästa möjliga verktygen för att designa, konstruera, underhålla och förvalta sina miljöer. Tillsammans kan vi ta itu med några av vår tids mest angelägna frågor.

Energieffektivitet, utrymmesutnyttjande, materialanvändning, inomhusklimat och koldioxidutsläpp – alla dessa parametrar och mer kan visualiseras på ett transparent och tillförlitligt sätt med hjälp av våra lösningar. Dyra och slösaktiga misstag kan undvikas genom att göra dem virtuellt istället för i verkliga livet. Och med en digital tvilling på plats kan din befintliga fastighet förse dig med all data du behöver för att omvandla den till en grönklassad byggnad och öka vinstmarginalerna på ett hälsosamt och hållbart sätt.

SUCCEEDING TOGETHER 

Förvandlingen börjar med din dröm om ett bättre sätt att arbeta. Vi tar med oss ​​verktygen och det lokala kunnandet. Att byta till ett nytt system kan kännas överväldigande, men vi har hjälpt många människor och företag att övervinna den känslan tidigare, då har vi sett  både tid och pengar sparats inom några veckor. Vårt team är alltid redo att hjälpa dig att lyckas.

För när du gör det we succeed together.

BRAND PROMISE 

Öppnar upp din potential att skapa hållbara byggnader.

VÅR MISSION 

Att använda kraften i digitaliseringen för att öka effektiviteten och hållbarheten i alla byggets skeden, från design till produktion och förvaltning, genom att erbjuda lokalt anpassade BIM och PropTech produkter och tjänster på den nordiska marknaden. 

Att lyckas tillsammans, Succeeding together, är kärnan av vad vi på Nordic BIM Group tror på.

Vi lyckas när våra kunder lyckas. Vi växer och vinner tillsammans med våra leverantörer och partners. Genom att arbeta tillsammans som EN, stötta, utmana och lita på varandra så använder vi vår kollektiva kapacitet och når tillsammans vår fulla potential och vinner över konkurrenterna. Tillit och respekt är kärnan i varje relation, externt likväl som internt.

VÅRA KÄRNVÄRDEN 

Succeding together| Sustainable| Happy/Healthy/Fun

EN TRYGG PARTNER

Vi är en trygg och långsiktig leverantör. Vi har mycket god ekonomi och en strategisk satsning på BIM och digitalisering som hjälper dig redan idag, men vi har även långsiktigt och strategiskt tänk. Vi är mycket stolta över att vara trippel A-rankade av Bisnode.

Kreditvärdighet AAA

Varmt välkommen att kontakta oss

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.