1-2-Tre Elementproduksjon øker effektiviteten med ArchiFrame

Forfatter

Maria Hovland

Publisert

21 desember 2021

Helautomatisert produksjon av ferdighuselementer gir høy kvalitet til lavere pris og er bedre for miljøet. Med data fra ArchiFrame produseres vegger og gulv til ferdighus etter automatiserte prosesser - helt ned til den minste spiker.

– Det fungerer nesten som en stor 3D printer, forklarer Anthony Flores, produktansvarlig for ArchiFrame i Nordic BIM Group.

Flores er selskapets ekspert på ArchiFrame. Han har vært med på hele reisen fra tegning til modell - fra to dimensjoner til tre og flere.

I likhet med 3D-printere beveger produksjonslinjen seg langs tre akser. Utstyrt med bor, sagblad, spikerpistol og sirkelsag kan maskinene produsere og tilpasse tre-elementene definert i Archiframe.

– Automatiseringen er digital og prosjektering gjøres i ArchiFrame. Plantegningene er detaljerte 3D tegninger som tar høyde for vinduer og stendere, valg av konstruksjon, dimensjoner og materialer - helt ned til plassering av skruer og spikre som presiseres med koordinater.

Fordeler med elementproduksjon

Fordelene med produksjon av ferdigmoduler i fabrikk er mange, ifølge Flores.

– Entreprenør bruker kortere tid på byggeplassen og treverket utsettes ikke for fukt. Miljøet spares ved at materialbruken optimaliseres. Ved å samle produksjonen på ett sted forenkles både logistikk og transport.

Produksjonsmetoden har vist seg å redusere feilmargin i produksjonen. Kommunikasjonen med kunden bedres, feil oppdages tidlig og korrigeres underveis.

Dessuten er det tryggere med tanke på sikkerhet og HMS å utføre arbeider i produksjonshall og la maskinene håndtere sagen.

Flores trekker frem brukervennlighet som er en av de viktigste fordelene med ArchiFrame.

– Der det tidligere var nødvendig å ansette en programmerer, er det nå mulig for produksjonsbedriftens ansatte å selv designe elementene i ArchFrame.

– Storskala elementproduksjon er fremtiden, og vil nok være normen om noen år, sier Flores. Han kan fortelle at Norge, sammen med Finland, ligger helt i front internasjonalt.

– Selv om modulbasert bygging som metode går langt tilbake, er det først nå at investeringskostnadene på maskinene er blitt så pass mye lavere at vi ser art etterspørselen øker.

New call-to-action

Testbedrift og utvikler

– Elementproduksjon av ferdighus er et stadig voksende marked, bekrefter Jan Frode Nilsen i 1-2-Tre Elementproduksjon.

Konstruktøren var selv med å teste ut flere løsninger fra forskjellige leverandører før de innledet samarbeidet med ArchiFrame. Selskapet ble en testbedrift for Nordic BIM Group og ble involvert i selve utviklingen av ArchiFrame.

Som konstruktør og bindeledd mellom arkitektunderlaget og produksjonsunderlaget, vet Nilsen svært godt hvor viktig det er å finne et verktøy som kommuniserer tegningene til produksjonen på en god måte.

– Et produkt som ArchiFrame er helt nødvendig for i det hele tatt å kunne produsere i fabrikk. ArchiFrame har automatiske verktøy og innebygde prosesser som hjelper deg å designe ned til minste detalj. Dersom kvaliteten eller detaljeringsgraden ikke er god nok, kan man heller ikke sende tegninger til produksjonsmaskinen til produksjon.

Nilsen syns det er spennende med mulighetene som ligger i ny teknologi og legger vekt på at man med nye verktøy kan være mer kreative i utformingen av bygg enn tidligere.

– Det er lett å visualisere det ferdige resultatet, samt foreta feilsøking og korrigeringer underveis. ArchiFrame importerer andre produsenters systemer slik at man tilpasser med for eksempel ventilasjon, rør og elektrisitet for å kontrollere et godt resultat.

Nilsen kan fortelle at det har vært en lang og krevende prosess å komme dit de er i dag.

– Vi er veldig fornøyd både med resultatet og samarbeidet med Nordic BIM Group. I dag ser vi at stadig flere i vår bransje velger ArchiFrame.

Han understreker at det gode samarbeidet med Nordic BIM Group og nærheten til utviklerne i Finland, har vært helt nødvendig for å komme frem til den beste løsningen for automatisert produksjon av elementer.

New call-to-action

Del denne bloggen:

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.