Ställ rätt BIM-krav

Vi har många års erfarenhet av 3D-/BIM-modellering och kravställning på cad och BIM. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter då vi inser att det som behövs kunskap för att branschen skall lyfta med hjälp av BIM och digitalisering. Vi hjälper beställare, projektledare, projekteringsledare, projektörer att hitta rätt nivå i sitt BIM-projekt.

© Gatun Arkitekter
01

Ställ rätt BIM-krav

Rätt detaljnivå på innehåll, geometrier, namngivning, standarder etc.

02

Följ upp kraven

Kontrollera att alla projektörer följer BIM-kraven och gör egenkontroller före leverans.

03

Återanvänd BIM

Maximera nyttan genom att återanvända BIM till så mycket som möjligt!

Förutsättningar för ett lyckat

BIM-projekt

För att digitaliseringen av byggindustrin  maximera nyttan av BIM måste vi arbeta metodiskt och börja med att förstå hur vi ställa rätt BIM-krav. 

Vi behöver inte all information, vi behöver rätt information vid rätt tillfälle. Det är något BIM och digitalisering effektivt kan förse projektets övriga deltagare med och det börjar med att ställa rätt BIM-krav.

Ett av de viktigare stegen är att säkerställ att BIM-kraven som ställs i projektet följs upp och att varje part bistår med rätt information. Här spelar Solibri en mycket stor roll. Med kraften att inte bara kontrollera kollisioner utan tillgänglighet, information mm blir Solibri en ovärderlig hjälp för att upprätthålla en hög kvalitét i projekteringen.

Vi har bland annat utformat en unik kurs och tjänster för att hjälpa branschen på traven till ett lyckat BIM-projekt. Läs mer nedan.

Kostnadsfritt BIM-dokument

Vi har skrivit ett lättläst BIM-dokument, en guide på 53 sidor som hjälper dig att förstå hur du kan ställa rätt krav. Vi får ofta frågan om vad som krävs för att leverera rätt BIM-modell med rätt innehåll vid rätt tillfälle. Vi har samlat vår kunskap både internt och externt i branschen och sprider kunskap i branschen genom denna skrift. Utifrån detta dokument får du en god förståelse om möjligheterna och vad som är viktigt att tänka på när du skall ställa BIM-krav och när du ska leverera BIM-modeller.

Det är ett underlag som du kan använda för att skriva din egna BIM-manual. BIM-dokumentet är framtagen tillsammans med Informationsbyggarna AB och innehåller:

 • Mjukvaror, arkivering
 • Modellversioner
 • Projektledning, BIP-koder
 • Kvalitéts- & kollisionskontroller
 • Visualisering, mängdning, kalkylering &energiberäkningar
 • BIM för förvaltning
 • Checklistor och praktiska exempel

Gå en BIM-kravkurs

Det är en s.k. "hands-off", vilket innebär att fokus inte ligger i att använda en mjukvara. Fokus ligger på att resonera och lära dig teorierna kring kravställning på BIM för kollisionskontroller, informationskontroller och kvalitétskontroller för att modellerna skall kunna återanvändas för mängdning, produktion, inköp, förvaltning osv. Vi går igenom hur landskapet av dem olika verktygen ser ut och exempel på tillämpning och erfarenheter från tidigare projekt. Målet är att du efter kursen skall ha god förståelse hur du skall ställa rätt BIM-krav för ditt projekt.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med kravställning eller skapande av 3D/BIM-modeller för byggprojekt.

 • Projektledare
 • Projekteringsledare
 • Projektörer
 • BIM-samordnare

Du lär dig bland annat detta:

 • Vad är målet med BIM?
 • Vad krävs för att lyckas?
 • Hur ställer jag rätt krav?
 • Vad skall levereras, när och till vilket syfte?
 • Viktiga roller och kompetenser.
 • Mjuka och hårda krav.
Ta mig till kursplaneringen
630x630 SE Kurs
BIM-kravkursen är mycket omtyckt och ger en god grundförståelse

Vi hjälper dig!

Behöver du hjälp med att ställa rätt BIM-krav eller att någon läser igenom er BIM-manual och kommer med förslag på ev. förbättringar? Vi hjälper dig så att du kan maximera nyttan av BIM med hjälp av öppna format.

Några saker vi går igenom:

 • Koordinathantering
 • Modelleringsteknik
 • Namngivning av byggdelar, t.ex BSAB, BIP-koder (TypeID, BSABe, BSABwr och BSABs), CoClass osv
 • Detaljnivåer - LOD (level of detail)
 • Filformat - original och IFC
 • mm

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.