ArchiTerra

För ökad funktionalitet för terräng och landskapsarkitektur

KONTAKTA OSS Ladda ner

ArchiTerra är ett användbart tillägg till Archicad som ger ökad funktionalitet för terräng och landskapsarkitektur. Terrängmodellen kan enkelt redigeras och kompletteras med allt från vägar, byggnader, träd och du kan kombinera funktioner från ArchiTerra med objekt och verktyg från Archicad. ArchiTerra möjliggör import av GIS-data och terrängdata från följande format: SHAPE, DXF, XYZ och TXT. ArchiTerra genererar snabbt terrängmodeller med valfria trianguleringsavstånd baserat på utvalda data från importerade filer, eller manuellt inmatad data. Terrängen kan genereras i givna koordinater eller georefereras enligt metodiken som tillhandahålls av buildingSMART.

ARCHITERRA 4.0 PLUS, KOMPATIBEL MED ARCHICAD 27

De nya funktionerna gör det enklare och mer strömlinjeformat att arbeta med ArchiTerra, vilket hjälper användare att arbeta snabbare och mer effektivt.

NYHETERNA INKLUDERAR BLAND ANNAT:

  • Archicad 23-27 support

  • Hantering av flera markmodeller

  • Förnyat användargränsnitt

  • Komplexa profiler på vägar

  • Förbättrad hastighet på polygonvägar och grundplattor

  • Individuell justering av vinklar för varje skikt på en platå  

  • Visuell kontroll automatisk uppdatering 

Få en inblick i ArchiTerra

Se vår repris av webbinariet när det passar dig och få en introduktion i verktyget.
ARCHITERRA BIM-TV

Importering av GIS-data

ArchiTerra möjliggör import av GIS-data och terrängdata från följande format:

  • SHAPE (.shp) Landskapsform och objekt.

  • .DXF (från Autodesk) Data lämplig för generering av landskapsmodeller, med filtrering av punkter för triangulering.

  • .xyz eller .txt. Punktlistor, med terrängdata, .kof kan användas efter viss bearbetning i Excel. Punktmoln kan importeras i .xyz-format, och filtreras (minsta avstånd mellan punkter kan definieras) innan terrängmodellen genereras. 
AT-02
Redovisning och generering av nya vägar i ArchiTerra Plus 3.0

Terrängmodell generering

ArchiTerra genererar snabbt terrängmodeller med valfria trianguleringsavstånd baserat på utvalda data från importerade filer, eller manuellt inmatad data. Terrängen kan genereras i givna koordinater eller georefereras enligt metodiken som tillhandahålls av buildingSMART.

Lutningsanalys kan också skapas med olika färger på trianglar som representerar olika lutningar.

ArchiTerra har funktioner för att skapa vägar och platåer för tomter i terräng. Du kan även generera och modifiera vägens längdprofil samt utföra viktiga massberäkningar för marken.

Tredimensionella terrängmodeller

ArchiTerra är ett användbart tillägg till Archicad som ger ökad funktionalitet för terräng och landskapsarkitektur. Terrängmodellen kan enkelt redigeras och kompletteras med allt från vägar, byggnader, träd och du kan kombinera funktioner från ArchiTerra med objekt och verktyg från Archicad. Du kan enkelt färglägga delar av modellen, generera längsgående profiler av vägar och hitta höjder vart som helst i terrängen.

Med ArchiTerra tar du enkelt in befintligt underlag i forma av DXF, TXT- och Shape-filer och genererar terrängen utifrån underlaget. Det gör att det går snabbt att komma igång med ett nytt område utan att rita marken manuellt.

architerra_3
ArchiTerra Plus 3.0 med SOSI-import

Förbättrad SOSI-import

För dig som arbetar med projekt i Norge.

Med ArchiTerra kan du importera norsk kartdata i SOSI-format till Archicad som en 2D-karta och du kan snabbt skapa terrängmodeller. Du kan även använda 3D-data från SOSI, som t.ex. byggnader, för att generera modeller av befintliga byggnader och anläggningar. På bara några minuter kan du enkelt importera en uppsättning SOSI-filer och generera en terräng- och miljömodell.

Anmäl dig på kurs

Vi erbjuder ett antal spännande kurser både online och fysiskt i våra lokaler, samt skräddarsydda företagskurser efter kundernas behov. Våra instruktörer har en gedigen bakgrund inom byggbranschen, och expertis inom de modernaste digitala verktygen och lösningarna för bygg- och fastighetsbranschen.

Våra tekniska konsulter åtar sig även projektrelaterade rådgivnings- och samordningsuppdrag hos våra kunder.

TA MIG TILL KURSPLANERINGEN
NBG Training

Kontakta oss

Kontakta oss om det är något vi kan hjälpa dig med.

Vill du ha en demonstration av hur våra lösningar kan bidra till ökad effektivitet? Vi ger dig en skräddarsydd genomgång som visar hur dina behov kan fyllas. Helt utan kostnad eller förpliktelse förstås.

Vi finns även tillgängliga om du bara vill ha ett introduktionssamtal om dina behov och utmaningar.

Beskriv gärna vad du vill veta mer om så att vi snabbt kan ge dig den hjälp du behöver.

Behöver du support kan du snabbast få hjälp genom att kontakta oss här.

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.