Personvernerklæring

Nordic BIM Group er opptatt av å beskytte dine individuelle rettigheter og personopplysninger.

Nordic BIM Group personvernerklæring

EUs personvernreform, General Data Protection Regulation (GDPR) er til for å sikre din datasikkerhet på tvers av Europeiske landegrenser i EU- og EØS-land som en del av den norske personopplysningsloven. I denne erklæringen finner du informasjon om hvordan vi jobber for å overholde personvern.

Behandlingsansvarlig

Nordic BIM Group AB , ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Håndtering av personopplysninger

Nordic BIM Group benytter dine personopplysninger til å kunne tilby relevante produkter og tjenester.

For at vi skal danne oss et bilde av hva du er interessert i, bruker vi opplysningene du gir oss, samt registrerer dine bevegelser på våre nettsider og bruken av våre tjenester.

Nordic BIM Group samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Formålet med informasjonen som innhentes

• Gi tilgang til våre produkter og tjenester
• Sende relevant informasjon
• Ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

Informasjon til tredjepart

Nordic BIM Group deler ikke dine personopplysninger med andre eksterne tredjeparter enn de som er leverandører av våre IT-systemer. Vi sikrer dine personopplysninger og rettigheter gjennom databehandleravtaler med disse leverandørene.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av personopplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt aktivt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler til å innhente ikke-personlig informasjon fra besøkende for å forbedre deres online opplevelse og tilrettelegge besøket deres på nettstedet. Nettstedet bruker informasjonskapsler for å gjenkjenne gjentatte besøkende og spore brukeratferd, samt samle sammenlagte data som muliggjør forbedring av innholdet.

Vi bruker følgende analyseverktøy og tredjepartsløsninger:

• Google Analytics:

Samler informasjon om hvordan besøkende bruker nettsiden. Vi benytter denne informasjonen for å lage rapporter som videre brukes for å forbedre nettsiden. Informasjonskapslene anonymiserer all informasjon. Det vil si at informasjonen kun sier noe om antall besøkende på nettsiden, hvor disse kommer fra og hvilke sider de besøker.

• Google Ads

Konverteringssporing og remarketing. Brukes for å a) måle konverteringer og b) vise målrettede annonser basert på innhold du har sett i våre digitale kanaler.

• HubSpot Tracking

Webstatistikk og profilering. Brukes for å spore brukere over flere sidevisninger i forbindelse med analyse, markedsføring og salg.

• Linkedin Insight Tag:

Samler informasjon om besøkende for å tilpasse markedsføring på Linkedin.

Vi respekterer innstillinger for ”Do Not Track” i brukerens nettleser (gjelder headerne X-Do-Not-Track og DNT). Funksjonen for Do Not Track er inkludert i de fleste nye nettlesere. Den kan alternativt legges inn av brukeren selv.

Slik administrerer du informasjonskaplser (nettvett.no).

Support

Nordic BIM Group bruker Zendesk for å besvare supporthenvendelser. Opplysninger som blir lagret ved henvendelser til support er navn, firma og e-post. Personopplysninger via supporthenvendelser blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere support databasen. Registrering, lagring og oppbevaring av henvendelser skjer i henhold til arkivlovgivningen.

Nyhetsbrev

Nordic BIM Group sender ut nyhetsbrev. For at vi skal kunne sende e-post må man registrere en e-postadresse. HubSpot er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen deles ikke med andre og slettes når du ber om det. Abonnementet stoppes når du sier opp. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Saksbehandling og arkiv

Nordic BIM Group bruker 24Seven Office CRM som arkiv- og kundebehandlingssystem med elektronisk journalføring og elektronisk lagring av dokumenter. Den internt ansvarlige for 24sevenoffice er delegert det daglige ansvaret for systemet og manuelt arkiv, og at det er utarbeidet nødvendige rutiner for bruk av dette.

Nordic BIM Group behandler personopplysninger for å oppfylle lovpålagte oppgaver etter personopplysningsloven. Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og kundebehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Som en del av kundebehandlingen innhenter vi i noen tilfeller opplysninger fra andre instanser på eget initiativ.

Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i henhold til gjeldende lovverk.

E-post og telefon

Nordic BIM Group benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over.

Kursdeltakere

Nordic BIM Group registrerer kursdeltakere i vår kursdatabase ved påmelding av kurs. Via skjema på vår webside kan du melde deg på kurs ved å oppgi navn, e-post, firma og telefonnummer. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til kurs blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere kurset samt å sende ut relevant informasjon om produkter og tjenester. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi har om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss for å få mer informasjon om våre underleverandører og dokumentasjon i denne forbindelse, eller dersom du har andre spørsmål til hvordan Nordic BIM Group behandler dine personopplysninger.

Du har rett til å begjære innsyn i, korrigering eller begrensning av, samt rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Du har også en rett til dataportabilitet, samt at Nordic BIM Groups behandling av dine personopplysninger kan innklages til datatilsynet.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss.

Oppdatering av våre retningslinjer for personvern

Det kan hende vi må oppdatere dette dokumentet. Den nyeste versjonen er alltid tilgjengelig på nettsidene våre.

Kontaktinformasjon

Nordic BIM Group
Fridtjof Nansens vei 17, 0369 Oslo
Telefon 21 55 58 00

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.