Kunskapslyftet

Vi hjälper dig att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av våra produkter. Vi genomför tester, sammanställer en rapport och återkopplar med ev. kompetens som behöver justeras för att uppnå önskade mål. Säkerställ att du och ditt team har rätt kunskap med hjälp av kunskapslyftet.

© Derome Plusshus

Är du säker på att du har rätt kunskap i Archicad och Solibri?

Många av våra kunder ser ett starkt behov av att säkerställa den interna kunskapen i Archicad och Solibri. Vi har därför utvecklat något vi kallar för kontinuerligt lärande. Vi har under många år utarbetat en kunskapsinventering där vi säkerställer kunskapsnivån hos varje användare och sammanställer detta tillsammans med ett kunskapslyft helt anpassat efter era behov och mål.

Vi har sett att många stagnerar i sin utvecklingen och produktivitet över tid. Man kanske inte tar till sig de senaste verktygen och processerna, som ger en följd att helt nya användare av produkten uppnår en högre produktivitet än de som använt produkten i många år. Detta vill vi ändra på och erbjuder er en kunskapsinventering som är beprövat och anpassat för våra Archicad- och Solibri- användare.

Jag vill boka, eller veta mer om, kunskapslyftet

80% av tiden

Det är viktigt att säkerställa sina kunskaper för att optimera sitt arbetssätt.

Vi har gjort studier som visar på att en projekterande arkitekt använder ca 80% av sin arbetstid till sitt projekteringsverktyg och då är det helt avgörande att hålla en hög produktivitet. Men det är också viktigt att hålla en jämn kvalité i företaget så att man kan stötta varandra och fortsätta utvecklas.

Vi som leverantör arbetar dagligen med att lära oss mer om våra produkter, trender och nya lösningar. Vi förstår också att det kan vara svårt att hänga med i utvecklingen. Vårt mål är att överföra så mycket kunskap som möjligt på effektivaste sätt till våra användare.

630x630 C3 BIM Solibri Många spenderar upp till 80% av sin tid med sitt BIM-verktyg. © C3 BIM
630x630 SE kunskapsloftet (kopia 2) Användare sedan länge betyder inte alltid hög produktivitet.

Erfaren men låg produktivitet?

Nya användare är ibland effektivare än de erfarna i verktyget.

Det är enkelt att förstå att de första versionerna av våra BIM-verktyg hade bråkdelen av de funktioner du idag hittar i den senaste versionen av dem. Det kan innebära att du som gick en grundkurs i någon av de första versionerna, och sedan arbetat vidare, kan ha planat ut din utvecklingskurva - något vi ofta ser hos våra användare. Ibland saknas till och med grundläggande kunskap i de nyare funktionerna, vilket dramatiskt kan försämra produktiviteten. Det är enkelt att fånga upp kunskapsglappet och öka produktiviteten samt glädjen att arbeta i produkten med vårt Kunskapslyft.

Kunskapsinventering

Vilken kunskap har vi och vilka mål bör vi ha?

Det första vi gör är att säkerställa vilka mål ert företag har. Vill ni bli ännu bättre på visualisering, IFC-kommunikation eller kravställning? När vi har ett gemensamt mål gör vi en kunskapsinventering. 

Vi träffar varje användare och gör en intervju där personen får visa sina kunskaper både praktiskt och teoretiskt, som vi sedan poängsätter. Vi gör stickprover för att säkerställa att man kan grundläggande funktioner, men kontrollerar även den bredare kunskapen.

Vi har har utformat ett poängsystem som enklare redovisar vilken nivå varje person befinner sig på - vilket enkelt kan jämföras med vilken nivå man vill befinna sig på.

630x630 SE kunskapsloftet (kopia 3)
Exempel på bedömning utifrån mål och kunskapsinventering.
630x630 SE kunskapsloftet (kopia)
Vi går tillsammans igenom resultatet från kunskapsinventeringen.

Sammanställning och förslag

En rapport färdigställs och ett förslag presenteras.

Utifrån kunskapsinventeringen skriver vi en rapport som vi går igenom tillsammans. Här kan vi se vilken kunskap som finns i företaget och viken kunskap som saknas. Kanske är det någon person som kan mycket mer inom ett område som kan stötta andra?

Vi utformar ett förslag till kunskapslyft. Vissa personer kanske behöver gå en ordinarie grundkurs (vissa är självlärda) medan andra behöver några timmars uppdatering. Vi presenterar även helt anpassade kurser för att säkerställa att ni uppnår era kunskapsmål inom företaget. 

Genomförande

Nu börjar det roliga, nu lyfter vi kunskapen tillsammans!

Vi planerar tillsammans genomförandet av kunskapslyftet. Ibland tar det flera månader att hitta datum då många kanske sitter i projekt som behöver avslutas. Därför är det viktigt att vi tillsammans planerar och håller schemat för kunskapslyftet.

Efter det genomförda kunskapslyftet gör vi en uppföljning för att säkerställa att kunskapen har implementerats. Om inte - kan mindre kompletteringar göras för att säkerställ att alla "är med på tåget". 

630x630 SE kunskapsloftet
Archicad följer svensk standard och lokaliseringen ingår alltid.
630x630 SE kunskapsloftet (kopia 4)

20-25% effektivare

Resultatet låter inte vänta på sig...

Efter att ha genomfört kunskapslyft under många år har vi tydligt sett en produktivitetsökning bland våra användare. Vi har många användare som ser en ökning på ca 20-25%!

Samtidigt har kunskapen ökat inom de områden där kunskap tidigare saknades. Det blir ett lyft som är unikt för er, era behov och i förhållande till var ni står kunskapsmässigt.

 

Vill du att vi gör en kunskapsinventering?

Vill ni se vilken nivå ni ligger på i ert företag? Fyll i formuläret och berätta om ni vill ha mer information om kunskapslyftet i Archicad eller Solibri, så återkommer vi och hittar ett upplägg som passar ert företag.

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.