Solibri

Målet med Solibri är att undvika fel, problem och kollisioner i byggprojekten så tidigt och effektivt som möjligt. Vi vet att ju tidigare vi upptäcker problem desto enklare och billigare blir det att åtgärda. 

LADDA NER SOLIBRI
© Gatun

Kvalitetssäkra ditt BIM-projekt

Solibri är marknadens mest kraftfulla verktyg för att kvalitetssäkra ditt byggprojekts projektering. Solibri är en mycket omtyckt mjukvara, inte bara i Sverige utan även runt om i hela världen. Anledningarna är många och något som många uppskattar är enkelheten, navigationen i 3D-vyn och inte minst de mycket kraftfulla kontrollerna du kan göra av dina 3D-/BIM-modeller. 

Många användare utrycker att de inte skulle klara sig utan Solibri i sina BIM-projekt. Ställ rätt krav och kontrollera att dessa efterlevs i Solibri. Det sänker byggkostnaden, effektiviserar byggprocessen och skapar mer hållbara projekt. 

Utöver kollisionskontroller kan du dessutom söka efter informations fel och avsaknad av information. Du kan till och med få svar om du kan vända med en rullstol i alla badrum, otroligt kraftfullt!

Solibri BIM-kontroller Solibri hittar automatiskt kollisioner och fel i projekteringen så att du kan optimera projektet innan produktion.

Padge 2023-2025 Big-dark blue

Vi på Nordic BIM Group Sweden är mycket stolta att var det enda företag i Sverige som är ett certifierat utbildningsföretag och kan erbjuda utbildning och support som certifierad partner! 

Byggindustrin

VISSTE DU ATT...

%

allt som byggs, rivs och byggs om!

%

av alla byggen i världen är försenade

%

i produktion är väntan på andra, material osv..

01

STÄLL RÄTT BIM-KRAV

Rätt detaljnivå på geometrierna, rätt namngivning och standarder som ska användas.

02

SKAPA OCH KONTROLLERA

Skapa BIM-modellerna enligt BIM-kraven och utför egen kontroller, det sparar mycket tid!

03

SAMORDNA OCH LEVERERA

Kollisionskontroll, informationskontroll, regel kontroll, allt utförs med Solibris smarta regel kontroller!

Förutsättningar för ett lyckat

BIM-PROJEKT

Det är avgörande att rätt information skapas och finns tillgänglig vid rätt tillfälle, och kan återanvändas av andra i byggprojektet. Det är något BIM och digitalisering effektivt kan förse projektets övriga deltagare med, allt börjar med att ställa rätt BIM-krav.

Nyckeln är att ställa rätt BIM-krav, vi behöver inte all information i BIM-modellerna, vi behöver rätt information. Nästa viktiga steg är att följa upp att kraven uppfylls vilket med fördel sker i Solibri.

Därför har vi utformat en unik kurs och tjänster för att hjälpa branschen på traven till ett lyckat BIM-projekt.

Lär dig mer om BIM-krav

PROJEKTERING OCH BIM-SAMORDNING

Solibri läser bara det öppna formatet IFC skapade i marknadens ledande CAD/BIM-system. Spara dina frågeställningar och dela dem med projektörerna via det öppna formatet BCF vilket gör utbytet av ärenden mellan olika system till en dröm.

New call-to-action

PRODUKTION

Att använda Solibri i produktionsskedet är mycket populärt. Dels för att det är enkelt att navigera och läsa sig in i projektet jämfört med PDF-ritningar, men också för all information du kan inhämta för t.ex. arbetsberedning eller tunga lyft.

SVENSKANPASSNINGEN I SOLIBRI

Solibri som mjukvara är fantastisk precis som den är men blir ännu bättre när vi anpassar den till våra svenska krav och behov. Vi har skapat en unik Svenskanpassning för Solibri. Det gör att du omedelbart kan kontrollera BIM-modellernas kvalité och ökar produktiviteten dramatiskt. Läs mer om Svenskanpassningen

Vill du ha Svenskanpassningen?

Svenskanpassningen är unik och erbjuds endast till de som köper Solibri direkt från oss. Svenskanpassningen gör ditt arbete betydligt mer effektivt med färdiga startfiler och mallar för svenska marknadens behov.

För att beställa Solibri med möjlighet till Svenskanpassning, fyll i formuläret.

Solibri är för alla!

Maximera användandet av BIM i projekten och säkerställ att alla kan återanvända BIM-modellerna. Solibri är ett mycket bra stöd i detta hänseende, Solibri är för alla!
Läs mer om BIM-krav.

Det finns så mycket mer att berätta! Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Det var en kort introduktion till Solibri men långt ifrån allt du kan göra med denna fantastiska mjukvara. Kontakta oss så visar vi i detalj hur du kan använda Solibri och kanske kan vi lösa just dina utmaningar?

Du kan även själv prova på och känna kraften i Solibri med en testlicens.

Vi erbjuder också en sk PoC (proof of concept) där vi kostnadsfritt tar emot era IFC-filer för att göra en snabb bedömning och ge feedback för att ni skall få se kraften med Solibri.

Behöver du support kan du snabbast få hjälp genom att kontakta oss här.

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.