ESG

Vi arbetar aktivt med ESG (Enviromental, Social and Governance), det omfattar miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Att vi aktivt verkar för att våra produkter och tjänster bidrar till en hållbar utveckling.

© Eppens arkitektur

VÅR FRAMTID 

Ansvar är ett av kärnvärdena i Nordic BIM Group. För att arbeta mot våra mål implementerar Nordic BIM Group ett bredare utbud av ESG-åtaganden. 

Vi strävar efter att utveckla vår verksamhet, skapa värde för våra aktieägare och investerare, stödja våra anställda och kunder samt visa respekt för vårt samhälle. Arbetet med ESG känns som en starkt bidragande faktor till digitaliseringen av AEC-branschen. Vi arbetar naturligtvis även etiskt och för en mer hållbar framtid. 

Världen är inte perfekt, inte vi heller, så resan fortsätter. Nedan kan du läsa vår ESG-plan. 

MILJÖ 

Vårt mål är att minska vår egen generella miljöpåverkan och koldioxidutsläppen i hela branschen. 

Varför 

Vi vill göra vårt yttersta för att bekämpa klimatförändringar och att verka för en långsiktigt hållbar miljö. Miljön är viktig inte bara för oss, utan även för våra kunder och våra andra intressenter. 

Hur - externt 

Vi strävar efter att skydda klimatet och miljön med våra lösningar som hjälper hela byggbranschen att använda resurserna mer effektivt. Vi överför vår kunskap till våra kunder genom kommunikation och utbildning. Vi introducerar även den nya certifieringen Green-BIM för att främja de bästa sätten att uppnå miljömål med våra lösningar. I slutet av 2022 siktar vi på att ha utfärdat fler än 50 certifikat.  

Hur - Internt 

Vi anpassar vår dagliga verksamhet för att minska vår negativa miljöpåverkan. Våra kontor använder därför 100 % förnybar energi. Under 2021 minskade vi våra utsläpp från resor med 25 % (jämfört med 2019). Vi producerar ständigt mindre avfall – och om möjligt återanvänder och återvinner vi. Vi föredrar även digitala dokument framför utskrifter.  

ARBETSMILJÖ 

Vi arbetar aktivt för att uppnå högsta möjliga välmående på jobbet. 

Varför 

Vi är övertygade om att arbetsglädje och hälsa är grunden för en engagerad och välmående personal som leder till gemensam framgång. 

Hur 

Vi stödjer välbefinnandet genom att erbjuda en ändamålsenlig och anpassningsbar arbetsmiljö. Alla får därför heltäckande företagshälsovård och förmåner. Vi uppmuntrar även alla att ta vara på möjligheter till professionell utveckling. För att fortsätta mäta och öka arbetsglädjen genomför vi årligen en medarbetarundersökning.  

SAMHÄLLE 

Vi respekterar vårt samhälle. 

Varför 

Vi förstår hälsofördelarna med ett välmående samhälle. 

Hur 

Vår största bidrag till samhället kommer från anställning av personal och genom att betala skatt. Vi vill också ge tillbaka till samhället direkt med ökade investeringar 2022. Vi erbjuder därför utvecklingsmöjligheter för framtida yrkesverksamma. På vårt årliga Archicad Summer Camp lär vi eleverna moderna arbetsflöden och tekniker helt kostnadsfritt, och vi erbjuder även praktikplatser på våra kontor där det är möjligt. Varje år avsätter vi en dag i varje land för volontärarbete då vi arbetar som volontärer, delar med oss ​​av vår expertis för att hjälpa ideella organisationer, städar offentliga platser, jobbar med läxhjälp etc. Vi donerar också årligen till lokala välgörenhetsorganisationer. År 2021 går bidraget från vår svenska verksamhet till Alzheimerfonden.

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.