ESG

Vi arbetar aktivt med ESG (Environmental, Social and Governance), det omfattar miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Att vi aktivt verkar för att våra produkter och tjänster bidrar till en hållbar utveckling.

Vår framtid

ANSVAR ÄR ETT AV KÄRNVÄRDENA I NORDIC BIM GROUP. FÖR ATT ARBETA MOT VÅRA MÅL IMPLEMENTERAR NORDIC BIM GROUP ETT BREDARE UTBUD AV ESG-ÅTAGANDEN.

Vi strävar efter att utveckla vår verksamhet, skapa värde för våra aktieägare och investerare, stödja våra anställda och kunder samt visa respekt för vårt samhälle. Arbetet med ESG känns som en starkt bidragande faktor till digitaliseringen av AEC-branschen. Vi arbetar naturligtvis även etiskt och för en mer hållbar framtid. 

Världen är inte perfekt, inte vi heller, så resan fortsätter. Nedan kan du läsa vår ESG-plan. 

MILJÖ 

Vårt mål är att minska vår egen generella miljöpåverkan och koldioxidutsläppen i hela branschen. 

VARFÖR

Vi vill göra vårt yttersta för att bekämpa klimatförändringar och att verka för en långsiktigt hållbar miljö. Miljön är viktig inte bara för oss, utan även för våra kunder och våra andra intressenter. 

HUR - EXTERNT 

Vi strävar efter att skydda klimatet och miljön med våra lösningar som hjälper hela byggbranschen att använda resurserna mer effektivt. Vi överför vår kunskap till våra kunder genom kommunikation och utbildning. Vi introducerar även certifieringen Green-BIM för att främja de bästa sätten att uppnå miljömål med våra lösningar.

HUR - INTERNT

Vi anpassar vår dagliga verksamhet för att minska vår negativa miljöpåverkan. Våra kontor använder därför 100 % förnybar energi. Under 2021 minskade vi våra utsläpp från resor med 25 % (jämfört med 2019). Vi producerar ständigt mindre avfall – och om möjligt återanvänder och återvinner vi. Vi föredrar även digitala dokument framför utskrifter.  

ARBETSMILJÖ 

Vi arbetar aktivt för att uppnå högsta möjliga välmående på jobbet. 

VARFÖR 

Vi är övertygade om att arbetsglädje och hälsa är grunden för en engagerad och välmående personal som leder till gemensam framgång. 

HUR 

Vi stödjer välbefinnandet genom att erbjuda en ändamålsenlig och anpassningsbar arbetsmiljö. Alla får därför heltäckande företagshälsovård och förmåner. Vi uppmuntrar även alla att ta vara på möjligheter till professionell utveckling. För att fortsätta mäta och öka arbetsglädjen genomför vi årligen en medarbetarundersökning. 

SAMHÄLLE 

Vi respekterar vårt samhälle. 

VARFÖR 

Vi förstår hälsofördelarna med ett välmående samhälle. 

HUR

Vår största bidrag till samhället kommer från anställning av personal och genom att betala skatt. Vi vill också ge tillbaka till samhället direkt med ökade investeringar 2022. Vi erbjuder därför utvecklingsmöjligheter för framtida yrkesverksamma. På vårt årliga Archicad Summer Camp lär vi eleverna moderna arbetsflöden och tekniker helt kostnadsfritt, och vi erbjuder även praktikplatser på våra kontor där det är möjligt. Varje år avsätter vi en dag i varje land för volontärarbete då vi arbetar som volontärer, delar med oss ​​av vår expertis för att hjälpa ideella organisationer, städar offentliga platser, jobbar med läxhjälp etc. Vi donerar också årligen till lokala välgörenhetsorganisationer. År 2022 går bidraget från vår svenska verksamhet till Barncancerfonden.

Jul_2023_Market_Juni (2)   

 

Senaste ESG aktiviteterna

Erik Björnhage ETTelva certificate

GREEN BIM CERTIFICATE

I september 2022 lanserade vi Green BIM Certificate, en certifiering som bidrar till hållbart byggande. På vår Green BIM Certificate kurs får man lära dig hur man nyttjar Archicad i tidiga skeden för att medverka till ett mer hållbart byggande, och hur olika designval påverkar miljön under hela livscykeln.

ESG REPORT 2022A4 ESG report

Vi har publisert vår ESG-rapport hvor du kan lese mer om Nordic BIM Groups bærekraftsarbeid og fremgang i implementering av miljømessig og sosialt ansvarlige metoder. Rapporten, som dekker året 2022, fremhever vår innsats for å støtte lokalsamfunn og gi gratis utdanningsmuligheter. Last ned ESG report 2022.COMMUNITY DAYS

Under 2022 har hela Nordic BIM Group tillsammans bidragit till miljön, vi har sammanlagt haft 5 community days. Nordic BIM Group Sweden plockade skräp i samarbete med Håll Sverige Rent, och plockade över 50kg skräp!

0001-39010456024

United Nations Sustainable Development Goals

Agenda 2030 för hållbar utveckling, som antogs av alla FN:s medlemsstater 2015, ger en gemensam plan för fred och välstånd för människor och planeten, nu och i framtiden. Kärnan är de 17 hållbara utvecklingsmålen (SDG), som är en brådskande uppmaning till åtgärder från alla länder - utvecklade och utvecklande - i ett globalt partnerskap. Nordic BIM Group har valt tre av de 17 målen för att bidra till FN:s hållbara utveckling.

2600 × 1300 ESG-1

3. GOOD HEALTH AND WELL-BEING
ARBETSHÄLSA / VÄLFÄRD / HÄLSA

  • Medarbetarundersökning med siktet på mycket goda resultat

10. REDUCE INEQUALITIES
SAMHÄLLSINVESTERINGAR

  • Archicad Summer Camp, över 120 deltagande studenter varje sommar
  • Bidra till våra lokala samhällen 5 dagar per år
  • Årliga donationer till lokala välgörenhetsorganisationer

13. CLIMATE ACTION
MINSKA CO2-UTSLÄPP OCH VÅR MILJÖBELASTNING

  • Noll utgifter för icke-förnybar energi
  • Minska antalet resor och resekostnader
  • Skapande av Green BIM Certification​

20240429 ESG TIDSLINJE-1

 

ESG-rapport 2023

ESG report 2024 front page

Ladda ner vår senaste ESG-rapport och läs mer om Nordic BIM Groups hållbarhetsarbete samt framsteg när det gäller att implementera miljömässiga och socialt ansvarsfulla metoder. Rapporten, som täcker år 2023, belyser våra ansträngningar att stödja lokala samhällen och erbjuda kostnadsfria utbildningsmöjligheter.

"Rapporten för 2023 visar att vi var ambitiösa och gjorde skillnad. Utöver våra nya hållbarhetserbjudanden för AEC/O-verksamheter fortsätter vi att betona att viktigast för oss är duktiga medarbetare med bra attityder och beteenden som speglar våra värderingar."  - Jörgen Nylund, CEO, Nordic BIM Group

ESG REPORT

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.