Modellering från befintliga ritningar

© Liljewall

Återanvänd dina befintliga dokument

Att bygga en BIM-modell behöver inte vara oöverstigligt – särskilt när du redan har en grund att bygga på. Vår modelleringstjänst hjälper dig steg-för-steg att dra nytta av dina befintliga ritningar i olika format och sammanfoga dem till en enda, dynamisk fil.

BIMx Ritning och modell

FUNKTIONER

Formatflexibilitet: Använd befintliga ritningar i olika format och konsolidera dem till en heltäckande fil.

Redigera och uppdatera: Arbeta med dina befintliga ritningar genom att göra nödvändiga justeringar eller uppdateringar, och se till att de överensstämmer med dina nuvarande projektkrav.

Interaktiva mängdningslistor: Dra nytta av interaktivitet med dynamiska listor som anpassar sig efter dina ändringar.

Levande ritningar: Skapa adaptiva, levande ritningar som utvecklas i takt med ditt projekt.

FÖRDELAR

Resursmaximering: Utnyttja befintliga tillgångar för att bygga din BIM-modell, minimera tidsåtgång och optimera användbarheten.

Inkrementell uppbyggnad: Utveckla din BIM-modell gradvis, möjliggör bättre fokus och effektivare användning av resurser.

DITT NÄSTA STEG I BIM-MODELLERING

Oavsett om du uppdaterar ett gammalt projekt eller lägger grunden för något nytt, ger vår Modellering från befintliga ritningar-tjänst ett strukturerat, hanterbart förhållningssätt till BIM-världen. Börja smått, tänk stort och se dina projekt komma till liv!

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår tjänst eller boka in en session?

Välkommen att kontakta oss idag!

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.