green bim certificate

Få kunskap om hur du kan nyttja Archicad i tidiga skeden för att medverka till ett mer hållbart byggande. Lär dig hur dina designval påverkar miljön under hela livscykeln.

BLI CERTIFIERAD

Gör skillnad

Genom att skaffa dig kunskap om vad du behöver ta hänsyn till från starten av ett nytt byggprojekt kommer du att kunna leverera bättre projekt både i ett hållbarhetsperspektiv och på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Ta del av vår Green BIM Certificate, som är en konkurrensfördel och hjälper dig att locka fler kunder. Det värde som skapas av ett livscykelperspektiv kommer att gynna alla intressenter i ett projekt (ägare, hyresgäst, företagare, regering).

Green BIM Certificate hjälper dig att optimera byggnaden mot de befintliga certifieringssystemens krav, så som BREEAM, LEED med mera.

Att leverera en högre grad av hållbarhet i dina projekt kommer att förbättra ditt eget företags ESG.

I vår kursplanering kan du boka din plats för att få ditt Green BIM Certificate.

The Green BIM
Certificate

Utbildningen består av sex områden:

  • Miljöcertifieringssystem och LCA
  • LCA standarder
  • Mjukvarulösningar
  • BIM-modellering
  • LCA i tidiga skeden
  • Kvalitetskontroll

Efter avslutad utbildning måste du klara ett prov varefter du får ditt Green BIM Certificate. Certifikatet, tillsammans med Green BIM Certificate symbolen, kan användas på din hemsida, i sociala medier, i CV och i andra profileringsaktiviteter.

BLI CERTIFIERAD

Vill du veta mer om
Green BIM Certificate?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.