anavitor lca

Life Cycle Assessment för byggbranschen

anavitor-1

Anavitor är en certifierad och användarvänlig LCA-programvara som utvecklats sedan 2006. Systemet används idag av både byggbolag, arkitektkontor och miljökonsulter.

Anavitor LCA integreras med BIM-modeller eller kalkyler och ansluter till lokala miljödatabaser från IVL, Boverket och Trafikverket. Utifrån generisk miljödata samt EPD:er beräknas sedan miljöpåverkan från bygg- och infrastrukturprojekt.

Utöver klimatdeklarationer uppfyller Anavitor kraven för både BREEAM, LEED, Miljöbyggnad och NollCo2.

HubSpot Video

Vilka är stegen för att genomföra en LCA för ett byggprojekt?

HubSpot Video

Video av IVL Svenska Miljöinstitutet

 1. Bestäm omfattning och funktionsenhet för LCA för ditt byggprojekt: Detta inkluderar att definiera vilka delar av byggnadens livscykel som ska studeras och vilken standardmåttenhet som ska användas för att jämföra miljöpåverkan.

 2. Samla in data om byggnadens alla insatsfaktorer och miljöpåverkan: Detta inkluderar att samla in information om material, energi och resurser som används i byggnadens livscykel, samt miljöpåverkan som utsläpp av växthusgaser och avfall. Data kan samlas in genom platsbesök, intervjuer med projektteammedlemmar och produktdatablad.

 3. Analysera data med hjälp av programvara för att beräkna miljöpåverkan: Det finns olika mjukvarupaket tillgängliga som kan användas för att genomföra LCA. Dessa mjukvarupaket kan användas för att beräkna miljöpåverkan från byggnadens livscykel baserat på data som samlats in i steg 2.

 4. Identifiera förbättringsmöjligheter från analysresultaten: Nästa steg är att tolka resultaten av analysen och identifiera förbättringsmöjligheter, såsom vilka livscykelstadier som har störst miljöpåverkan och se över möjligheterna för att minska dessa effekter.

 5. Kommunicera resultaten till intressenter: Resultaten av LCA bör kommuniceras till intressenter som byggnadsägare, konstruktörer och myndigheter för att förstå byggnadens miljöpåverkan, identifiera möjligheter till förbättringar och visa efterlevnad av regler och standarder, samt förbättra hållbarhetes kvalifikationer.

New call-to-action

Veidekke använder Anavitor LCA

Läs mer om varför Veidekke arbetar med LCA och klimatberäkningar.
VEIDEKKE LCA
een

Vilka fördelar kan byggbranschen ta del av genom att bruka LCA?

 • LCA kan hjälpa till att designa och bygga mer hållbara byggnader och minskar den totala miljöpåverkan från den byggda miljön.

 • Många myndigheter och organisationer har implementerat föreskrifter och standarder som kräver eller uppmuntrar användningen av LCA i byggbranschen.

 • LCA kan hjälpa företag att visa efterlevnad av förordningar och standarder och förbättra bärkraftiga kvalifikationer.

 • Med ökande efterfrågan från kunder och partners på mer hållbara byggnader kan LCA hjälpa till och anpassa sig till denna efterfrågan och skapa en konkurrensfördel.

 • LCA kan hjälpa företag att identifiera kostnadseffektiva sätt att minska miljöpåverkan från byggnader, vilket leder till långsiktiga kostnadsbesparingar och förbättrad ekonomisk prestanda.

Nordic BIM Group erbjuder Anavitor LCA som ett rekommenderat verktyg för hantering av LCA

Anavitor LCA är en programvara för LCA som integreras med byggnadsinformationsmodellering (BIM) och ansluter till lokala miljödatabaser. Den använder tillverkarnas miljöproduktdeklarationer (EPD) för att korrekt bedöma miljöpåverkan från bygg- och infrastrukturprojekt.

Anavitor LCA hjälper kunder att fastställa och minska miljöpåverkan från deras bygg- och infrastrukturprojekt, genom att överväga design, material och transporter. Genom att integrera Anavitor LCA med Building Information Modeling (BIM) ökas noggrannheten i LCA, vilket gör det möjligt att fatta ansvarsfulla och ekonomiskt sunda beslut för alla typer av projekt, inklusive nybyggnation, renoveringar och rivningar.

INPUT (2)

5 FÖRDELAR MED ANAVITOR LCA

 1. Anavitor är en integrerad del av arbetsprocessen och följer informationsmodellen, vilket innebär att det fungerar sömlöst tillsammans med dina befintliga BIM-verktyg.
   
 2. Anavitor utnyttjar maskininlärning för att kontinuerligt förbättra och snabba upp projektprocessen, vilket sparar tid och resurser.
   
 3. Med omfattande databaser och resursintegration, inklusive Boverkets medeldatavärden och IVLs miljödatabas, erbjuder Anavitor en komplett och kvalitetssäkrad lösning för mängdavtagning och miljöberäkningar.
   
 4. Med Anavitor kan du beräkna byggnadens kompletta livscykel, vilket ger en omfattande förståelse för miljöpåverkan under hela byggnadens livstid.
   
 5. Till skillnad från många andra lösningar på marknaden hanterar Anavitor stora mängder data smidigt, vilket gör det möjligt att enkelt analysera både enstaka och flera byggnader samtidigt.

Ladda ner vårt whitepaper och kom igång med Anavitor LCA!

Få en inblick i Anavitor LCA - repris

Se Anavitor LCA live och se hur verktyget kan fungera för dig! Det kom även in mycket relevanta frågor från våra deltagare som du får svar på.
SE WEBBINARIET

LCA VERKTYG I LIVSCYKELN

Kopia av BIG Anavitor vs Design LCA (1560 × 880 px) (1230 × 500 px) (1230 × 518 px) (2400 × 1030 px)-1
DesignLCA möjliggör jämförelse av olika designlösningar med materialval och energilösningar i tidiga skeden, vilket ger en förståelse för hur dessa val påverkar klimatet. DesignLCA beräknar byggnadens livscykel i steg A1-A3, vilket är produktstadiet med klimatpåverkan enligt Boverkets konservativa värden (GWP) för byggmaterial tillsammans med energianalysen i EcoDesigner STAR. Etapperna A4 och A5 är byggnadsproduktionsskedet och är en konservativ beräkning.

Anavitor LCA är ett unikt miljöberäkningsprogram som beräknar den slutgiltiga designlösningens klimatpåverkan enligt Boverkets typiska värden med hjälp av steg enligt fastställda krav/riktlinjer enligt en LCA-standard och faktiska värden. Med denna beräkning skapas en klimatdeklaration enligt lokala myndigheters krav.

Anavitors LCA-kalkyl sammanställer projekts klimatpåverkan detaljerat för användare med behov utöver de två inledande stegen i DesignLCA, och inkluderar även klimatpåverkan för transport (A4) och byggspill (A5) enligt typiska värden.

MER OM DESIGNLCA

BOKA EN ANAVITOR LCA DEMO

Boka en demo i Anavitor LCA och lär dig mer om hur du kan dra nytta av ett verktyg som genomför fullständiga LCA-beräkningar genom hela livscykeln.
BOKA HÄR
anavitor-1

Vilka funktioner och möjligheter har Anavitor LCA?

 • Enkelt att använda - Integreras med BIM-modeller för alla discipliner.
 • Sparar tid - Tusentals definierade recept i databasen - lätt att jämföra alternativ snabbt.
 • Holistisk - Tar hänsyn till hela livscykeln från råvara till deponi. Beräknar alltid full LCA.
 • Dynamisk - Kan växla mellan olika kategorier av miljöpåverkan i samma beräkningsmodell.
 • Certifiering - Certifierad för BREEAM och LEED.
 • Standarder - Genererar automatiskt rapporter enligt ISO-21930 and 18504.
 • Klassificering - Hanterar helt och hållet systemet CoClass för klassificering.
 • BIM-verktyg - Plugin i Archicad för klimatberäkningar i realtid.

Kom igång idag!

Missa inte möjligheten att minska din miljöpåverkan och spara pengar på dina bygg- och infrastrukturprojekt.

Kom igång med Anavitor LCA och se vilken skillnad det kan göra för ditt företag och planeten. Kontakta oss nu och börja optimera ditt hållbarhetsarbete!

Behöver du support kan du snabbast få hjälp genom att kontakta oss här.

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.