Klimatsmarta hus med modellen som bas

Författare

Love Jansson

Publiceringsdatum

Sep 14, 2021 10:21:00 AM

Vilken miljöpåverkan har ett hus? Med hjälp av modellen i Archicad och beräkningsprogrammet Anavitor får arkitekten värdefulla svar under projekteringen. Jan-Anders Jönsson på Informationsbyggarna berättar om teknik som gör hus klimatsmarta. 

Att förstå den totala miljöpåverkan i en byggnads livscykel är allt viktigare. Ett helhetsgrepp som innefattar alla steg, från bygget till användning och underhåll fram till byggnaden rivs och massorna forslas bort. Det inkluderar även råvaror, tillverkningsprocesser, avfall, transporter och energiåtgång. Ett angeläget och högaktuellt ämne som i framtiden säkerligen kommer att ge nya lagkrav. 

- Just nu förbereder Boverket krav på att en klimatdeklaration ska lämnas in i samband med bygglovet för att man skall få ett slutgodkännande, säger Jan-Anders Jönsson som är seniorkonsult på Informationsbyggarna och arbetar med miljöberäkningar. Det påverkar all byggnation! 

Han är IT-entreprenören som tidigt insåg betydelsen av att analysera och förstå livscykler. Därför startade Jan-Anders 2006 utvecklingen av miljöberäkningsprogrammet Anavitor tillsammans med Svenska Miljöinstitutet, IVL. En helt unik svensk programvara för livscykelanalyser, LCA, och medförande kostnader.   

Utvärdera Archicad

Recept säkrar kvalitet och sparar tid 

Recepten kan även användas i andra projekt. I exemplet med innerväggen är klassificeringen redan gjord i Archicads modell och kan användas i en ny modell och i ett nytt projekt. Informationen återanvänds vilket ger en effektivare designprocess.  

- Arkitekten kvalitetssäkrar byggdelarna och behöver inte gå in i olika listor och leta efter information och uppgifter. Har man en gång definierat receptet är allt lagrat i BIM-modellen och det underlättar arbetet i kommande projekteringar. Arkitekten sparar tid. 

Informationsbyggarna Anavitor

Viktiga miljöbeslut under projekteringen 

Beräkningarna spelar alltså en viktig roll under projekteringen för att byggnaden ska bli så bra som möjligt ur miljösynpunkt. Genom att förändra materialet i Archicad-modellen får arkitekten ett nytt recept som i en ny beräkning ger besked om hur belastningen blir. Det är enkelt att justera och anpassa materialvalet i modellens recept för att få fram en lämplig lösning som svarar mot ställda krav. Vilket material ger största påverkan: glas, metall eller trä?  

Miljöberäkningen förenklas och effektiviseras tack vare de kvalitetssäkrade recepten i Archicad som används på nytt och överförs till Anavitor i IFC utan dataförluster. Mer tid frigörs för arkitekten som kan användas för att vaska fram olika alternativ inför mötet med beställaren eller projektgruppen.  

Kommande lagkrav 

Om mindre än ett år, 1 januari 2022, kan det ställas krav på att byggherren ska lämna in en klimatdeklaration vid nybygge. Klimatdeklarationen är också en rapport som Anavitor skapar med underlaget från Archicad.  

Det visar hur användningsbar informationsmängden i Archicads modell faktiskt är. Att inte enbart vara ett verktyg för design utan även för en rad betydelsefulla tillämpningar, som underlag för miljöanalyser. Det är i dessa tider ett synnerligen viktigt område och bidrar till att framtida byggen blir mer klimatsmarta med mindre miljöbelastning. 

 


Dela denna blogg:

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.