Karlskronas digitala tvilling – ett verktyg som ökar medborgarnas inflytande

Författare

Love Jansson

Publiceringsdatum

Mar 18, 2019 4:45:00 PM

En kopia av Karlskrona växer fram i 3D. I modellen lägger planarkitekten Ann-Sofie Silverskär till nya miljöer och byggnader med hjälp av Archicad. Modellen blir ett verktyg för Karlskronas kommun som utvecklar dialogen med medborgarna.

Sedan slutet av 2017 pågår ett arbete med att överföra världsarvsstaden Karlskrona till en digital tvilling i form av en kopia i 3D. Kommunen växer, både geografiskt och antalet invånare, och år 2050 ska en ny uppdaterad översiktsplan träda i kraft. Att skapa 3D-modellen är ett viktigt steg i den processen.

Utvärdera Archicad

Ständigt växande modell

Hur går det till att skapa tvillingen i 3D? Först har GIS-avdelningen på kommunen arbetat fram en 3D-modell från flygskanningar och lagt till höjddata så att byggnader och andra objekt framträder som polygoner i LOD 1. Därefter har man lagt till drönarbilder på polygonerna för att få en fotorealistisk miljö i LOD3. Med adderade animeringar ökar betraktarens känsla av att vara mitt i vimlet.

Modellen visar hur Karlskrona ser ut idag. I takt med att kommunen utvecklas tillkommer nya områden, byggnader och miljöer som också ska läggas in i modellen så att den blir aktuell. De ritar planarkitekten Ann-Sofie Silverskär i Archicad.
- Ett av våra torg ska få ett nytt utseende. All ny information ritar jag in, till exempel den nya markbeläggningen tillsammans med träd och annat i gatumiljön, berättar Ann-Sofie.

Nyligen har hon arbetat med detaljplaneringen av Nättraby centrum som ligger strax utanför Karlskronas centrum.
- Jag har tagit fram ett förslag på hur det kan se ut i Archicad, importerat terrängmodellen, snabbt byggt upp husen och använt drönaren för att samla in texturer från omgivningen. Drönarbilderna lägger jag direkt in i Archicads modell.

Karlskrona Lantmäteriets BIM-modell till Archicad

Visualisering i centrum

För att kommunicera projekteringar och liknande som ligger i Archicad-miljö använder Ann-Sofie viewern BIMx. En beslutsfattare eller invånare kan studera i telefonen, plattan eller i datorn med hjälp av viewern hur ett kvarter kommer att se ut. Förslaget på kvarteret når en större publik utan några krav på kunskap i 3D eller programvaror. Närheten till vardagen blir än mer verklig med hjälp av VR. Promenerande människor och bilar som kör förbi animeras med Twinmotion i Archicad-modellen.

Men det är inte bara bland Ann-Sofies medarbetare som Archicad används. Inom VA är man intresserad av att arbeta i 3D för att visualisera ledningsnätet. Man har även ett intresse på gata- och parkavdelningen och på kultur- och fritidsförvaltningen, där 3D är ett sätt för att visa projekterade skolor, fritidsgårdar och idrottsanläggningar.

Nyttan med den digitala tvillingen är stor och står i skarp kontrast mot hur man jobbade tidigare.
- En detaljplan på en pappersritning med streck, punkter och koder är svårt att förstå, poängterar Ann-Sofie. Särskilt för medborgarna.
Därför är det viktigt att visualisera för att öka förståelsen, för medborgare och beslutsfattare. Det är en förtjänst hos 3D-modellen där realism är ett nyckelord. Det är en av anledningarna till att man valt nivå tre i LOD.

- När vi ska projektera ett område och inhämta synpunkter från allmänheten är det viktigt att få kunskap om hur man upplever den nya miljön. Hur är belysningen projekterad, kan man känna sig trygg och säker? Med LOD3 får vi trovärdig bild av hur det kommer att se ut och det blir begripligt för invånarna.

3D involverar medborgarna

Ann-Sofie lyfter särskilt fram modellen som ett verktyg i den demokratiska processen och för att underlätta beslut inom olika ämnesområden i kommunen. Tack vare BIM-modellen blir det enklare att fatta beslut till exempel i bygglovsprocessen, menar hon.
- Vi får ett bättre arbetsflöde och dialog i samråden när en arkitekt berättar om hur byggnaden förhåller sig till omgivande huskroppar. I framtiden ska man kunna lägga in sin egen ritning i modellen för att avgöra om den stämmer med detaljplanen. Det är användbart för beslutsfattare inom olika områden.

Hela projektet genomsyras av transparens och behov av att kommunicera.
- Vår modell blir ett demokratiskt verktyg och som gynnar en medborgardialog i alla åldrar. Man kan delta och säga sin mening efter att ha vandrat runt i den digitala miljön och fått en bild av hur den kan tänkas bli. Medborgarna blir delaktiga i samhällsbyggnadsprocessen på ett påtagligt sätt. Tillsammans är de med och bygger framtidens Karlskrona.

Läs mer om landskap och stadsbyggnad
Karlskrona GIS BIM och drönare med Archicad

Dela denna blogg:

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.