Arkitektbolaget använder Archicad från skiss till färdig projektering

Författare

Frida Alfredson

Publiceringsdatum

Jul 14, 2022 10:22:26 AM

Kristina Bornholm, Milena Petre och Martin Håkansson arbetar på Arkitektbolaget, huvudsakligen som arkitekter. Arkitektbolaget är ett medarbetarägt företag som i år fyller 30 år! Sedan starten har de använt sig av Archicad och har inga planer på att byta.

Kontoret är beläget i Växjö och är ett mindre arkitektkontor, vilket ofta betyder att man behöver sitta på olika stolar och ha olika roller. De använder sig främst av Archicad och Twinmotion. För Arkitektbolaget är det viktigt att kompetensen sprider sig mellan medarbetarna, så inte en person sitter på all kompetens inom ett område. Arkitektbolagets fokus är träbyggnation och hållbarhet och deras värdegrund är prestigelöst, engagemang, respekt och förtroende gentemot sina kollegor, kunder, samarbetspartners, samhället och omvärlden. ”Tillsammans förändrar vi världen med spännande och hållbar arkitektur”. 

Arkitektbolaget webbinarium

Micropower batterifabrik

Arkitektbolaget delar med sig av några av deras framgångsrika projekt.

Batterifabriken ligger beläget i Växjö och beställaren av projektet är Micropower, de tillverkar batterier för truckar. Arkitektbolaget älskar att arbeta med beställare som delar deras vision. Därför var det väldigt roligt att arbeta med Micropower som har lika höga hållbarhetsambitioner som vi på Arkitektbolaget, berättar Kristina. Något annat Arkitektbolaget älskar är trä, deras fokus är just träbyggnader, vilket batterifabriken är konstruerat av. Med hjälp av Archicad kunde Arkitektbolaget visa att de har samma målbild som Micropower, tack vare den tydliga kommunikationen blev det ett mycket lyckat samarbete och projekt tillsammans med Micropower. 

630x630 Arkitektbolaget 1
© Arkitektbolaget, Micropower Batterifabrik

Värö fabrik

Värö fabrik som är beläget utanför Varberg tillverkar KL-trä, korslaminerat trä, vilket är ett modernt träbyggnadsmaterial som man kan använda som stomme. Det är Södra Building Systems som låter uppföra denna fabrik. Arkitektbolaget vill påstå att det är Nordens största KL-fabrik som står klar nu till sommaren 2022. 

Fabriken är en gigantisk byggnad, den är 270 meter lång, 52 meter bred, det motsvarar 20 000 kvadratmeter och det är ungefär lika stort som 11 fotbollsplaner. 

Fabriken består av en limträstomme och har en entrépanel i värmebehandlad gran. Produktionshallen har enorma limträbalkar, och en av de största utmaningarna med projektet var just dem långa spännvidderna. Archicad och Twinmotion är bra för både stora och mindre projekt, och med hjälp av verktygen kunde de testa de olika materialen och färgerna för att enkelt kommunicera med kunden.

630x630 Arkitektbolaget 2
© Arkitektbolaget, Värö fabrik, Södra Building Systems

Därför Archicad

Milena berättar om anledningarna till att de arbetar med just Archicad. Några av funktionerna vi använder oss mycket av är Vyer, Zoner och Egenkontroll. Det är enkelt att hoppa mellan olika skeden med hjälp av Vyer, och Zoner är ett kraftfullt verktyg redan i tidiga skeden. Vi arbetar med Archicad då det är ett väldigt användarvänligt och flexibelt verktyg, och vi kan enkelt ta fram många olika ritningar för alla skeden. Vi växlar snabbt och smidigt mellan de olika skedena, och vid förändringar underlättar det att man enkelt kan gå tillbaka och göra editeringar, och ändringarna följer sömlöst med genom alla skeden, fram till den versionen man befinner sig i, i dagsläget.

Det är värdefullt för oss att Archicad har en sömlös koppling till andra verktyg som till exempel Twinmotion, där man kan växla mellan modeller, känna på olika material och göra visualiseringar.

Vi har tre enkla principer när vi arbetar med Archicad, säger Milena. Det är att vi använder oss av en och samma modell genom alla skeden, vi gör kopplingar till huvudmodellen, vi gör sömlösa kopplingar till andra verktyg och samordnar utifrån samma modell. Vi använder oss av Vyer för att ta fram material som är anpassat för rätt syfte och så att alla olika discipliner får användarvänligt material att arbeta utifrån. Vi jobbar såklart i 3D med objektets information, alltså BIM, vi matar in funktionskrav i ett byggelement.

Ofta i tidiga skeden behöver Arkitektbolaget ta fram ett material som ska användas som beslutsunderlag, läsas av politiker eller användas som diskussionsunderlag i samarbete med brukare. Då är det viktigt att endast den informationen som ska komma fram faktiskt gör det. Och det är enkelt att läsa Archicads ritningar. I ett projekt behövde vi se hur en tillbyggnad skulle fungera i förhållande till en redan existerande byggnad. Vi ville ha ut grova ytor i de väldigt tidiga skedena, berättar Milena. Rent tekniskt i Archicad använde vi Renovation Filter för detta, det styr att de element som har en viss status blir markerade i en viss färg för att se vad som är nytt. Med hjälp av olika färgmarkeringarna kan vi visa hur olika delar förhåller sig till varandra, det är hjälpsamt med stora komplexa byggnader. I programskissen har vi kvar de olika färgerna för det ska vara enkelt för alla inblandade att förstå layouten och se de olika elementen som finns i byggnaden. Med Archicad tar vi också fram bygglov och bygglovshandlingar, vilket vi gör enkelt genom att välja rätt lagerinställningar.

Milena berättar hur enkelt det är att växla mellan olika vyer med olika detaljnivåer. Vi går snabbt från en enkel volymskiss till ett fullt genomarbetat projekt. Det är även enkelt att få ut ytan från en volymbyggnad. Så då kan man arbeta med byggnaden och enkelt uppdatera volymen och ytan. Man kan på samma sätt använda sig av Zoner för att få fram de olika delarna en byggnad består av, till exempel som våningar. I detalj projekteringsskedet kan man göra en egen visuell kontroll. Vid mottagandet av till exempel en brandritning som kommer med olika färger så kan man enkelt styra att det röda är brand och det blå är byggelement. Man kan bestämma att olika element inte ska ha någon brandkraft på sig och då ändra till blå färg. På samma sätt om man får material från ljudkonsulter, man får även där ritningar med olika färger beroende på olika faktorer, då kan man också ange olika färger beroende på ljudkraften det är på de olika elementen.

Därför Twinmotion

Vi använder oss av Twinmotion som vårt visualiseringsverktyg och vi ser att det är ett verktyg med stor potential, säger Martin. Vi använder det i många av våra projekt för att lättare kunna kommunicera med våra kunder och beställare. 

Det finns många anledningar till att Arkitektbolager arbetar med Twinmotion, men några av de avgörande faktorerna är den sömlösa kopplingen till Archicad. Att med hjälp av ett knapptryck få en uppdaterad visuell modell är en stor styrka. Sedan är det ett väldigt pedagogiskt och lättanvänt verktyg, som samtidigt är väldigt roligt att arbeta i, det har ett bra flyt i det, berättar Martin. Vi använder Twinmotion som ett mer utforskade verktyg rent arkitektoniskt. För att se material, färg och form. Men också tack vare att Twinmotion ger mer visuella förbättringar. Det fungerar egentligen i alla skeden från färdiga diagram till färdiga renderingar. Tack vare Twinmotion kan vi enkelt kommunicera med kunderna i ett väldigt tidigt skede och ge en bättre förståelse för slutresultatet. I projekt har vi under projektfasen parallellt jobbat med att ta fram försäljningsmaterial. Så genom Twinmotion kunde vi enkelt och smidigt skapa färdigt försäljningsmaterial.

630x630 Arkitektbolaget 3
© Arkitektbolaget, Twinmotion

Har man spelat TV-spel mycket så är det här ett enkelt verktyg, säger Martin, det finns även en funktion i Archicad att kunna gå runt i projekt som påminner om detta. Har du din Archicad modell öppen känner Twinmotion av det och du kan sömlöst koppla ihop dem, man kan även ställa in så man har samma shortcuts som i Archicad vilket också ökar effektiviteten. 

Vi gillar att arbeta med miljön även runt om byggnaden. Lägga till träd, människor och bilar för att skapa en levande miljö. Vi jobbar mycket med olika ljus, väder och klimat för att se hur byggnaden ser ut under olika omständigheter. Vi exporterar enkelt ut olika bilder och filmer direkt ur Twinmotion. Ändringar som sker i Archicad sker automatiskt och uppdateras i Twinmotion. När jag arbetar har jag till vana att göra visualiseringar i Archicad och släcker alla träd och gör nya i Twinmotion, säger Martin. Det som är bra med Twinmotion är att det inte är ett tungt verktyg, du laddar ner de specifika objekten du vill ha. 

Vi använder samma Archicad modell genom hela processen och försöker arbeta så rent som möjligt. Vi använder oss av Teamwork funktionen för att kunna arbeta i samma modell, det underlättar arbetet för samtliga och speciellt under pandemitiden. Archicad gör det möjligt för oss att använda ett verktyg från skiss till färdig projektering.

Vill du veta mer om Archicad? Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

KONTAKTA OSS

Dela denna blogg:

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.