Archicad underlättar arbetsprocessen med det stora antalet revideringar

Författare

Patrik Mälarholm

Publiceringsdatum

Jun 11, 2013 9:18:00 AM

På Tillberg Design i Höganäs, Sverige, designar arkitekter inredning till en replik av Titanic. Det är en utmaning att förena den kända förlagans formgivning med modern teknik och dagens krav, säger arkitekten Michael Jackiewicz.

Världens förmodligen mest kända och mytomspunna fartyg kommer att kryssa Atlanten i en ny upplaga. Det är 105 år sedan originalet förliste. Just nu pågår ett omfattande projekt för att skapa en replik som uppfyller dagens krav på säkerhet och normer. Bakom detta prestigefyllda projekt står den australiensiske mångmiljonären Clive Palmer. Lyxkryssaren kommer att byggas på ett varv i Kina.

Lär dig mer om Archicad

Titanic II

Det är naturligtvis ett mycket komplext projekt som omfattar en mängd kompetensområden för att kunna skapa en uppdaterad version av det klassiska fartyget. På Tillberg Design i Höganäs arbetar arkitekter med att designa fartygets inredning. Det är ett uppdrag man vann i konkurrens med andra arkitektbyråer på den internationella marknaden.

Tillberg Design Titanic fartyg skapat i Archicad

Utmaningar i designen

– Det är en utmaning att förena designen i originalet med modern teknik, säger Michael Jackiewicz som är arkitekt och delägare på Tillberg Design
Projektledare är det finska företaget Deltamarin som också svarar för design av fartygets stomme. En viss hjälp ger ritningar och bilder som är bevarade från tiden när den äldre Titanic byggdes. Men de bär spår av ett annat sätt att arbeta då man hade enkla ritningar som inte har den datamängd som dagens underlag har.

Tillberg design Archicad Tatanic Grand Staircase

Kopia efter dagens krav

Att försöka efterlikna en hundraårig båt kan ha sina sidor. I den äldre modellen av Titanic hade hytterna i första klass inga badrum. Frågan är om detta ska upprepas i Titanic II eller om badrum ska läggas till och på vilket sätt de ska formges. För att förvara livbåtar kommer fartyget att få ett Safety Deck. Där kommer det också att ges plats för olika nöjeslokaler som kasino och teater. Det betyder att antalet däck inte blir identiskt med förlagans. Men den stora skillnaden är att den äldre Titanic var ett passagerarfartyg medan den yngre varianten ska locka människor på en kryssning.

Tillberg design Archicad Titanic gym Static

Design i flera faser

På Tillberg Design är man i full gång med att arbeta fram koncept i grova drag hur inredningen kan se ut. Arbetet är indelat i två faser. I den första fasen har man fått uppdrag att ta fram ritningar som underlag för kontraktsskrivning.
– Vi tar fram grova dispositionshandlingar, skisser och preliminära layouter för rummen på Safety Deck, berättar Michael. Detta ska ligga till grund för att skriva kontrakt med beställaren.
För att ta fram de skissartade ritningarna arbetar man i ArchiCAD:s 2D-layout. Det är ett omfattande designarbete där möjligheten att flytta objekt till olika positioner i ritningen, till exempel ett fönster, sparar tid för arkitekterna. Rumsvariationen är stor och det kan bli upp till 15 varianter som man ska ta ställning till. Det resulterar i ett stort antal revideringar under den första arbetsfasen. ArchiCAD underlättar denna process för arkitekterna.
– Med hjälp av Publisher-verktyget mailar vi ut förslagen efter hand vi tar fram dem och får snabbt svar. Det har vi stor nytta av.

Tillberg design Archicad Titanic pool

Kompetenser samlas i modellen

– I modellen finns en intelligens som kan användas i 3D men vi går inte in på detaljnivå.

I nästa fas är det tänkt att utveckla skisserna och ta fram en enkel konceptuell modell i ArchiCAD. Denna utvecklas också i 2D-layouten.
I modellen består rummen av olika element som väggar och bjälklag. Men man specificerar inte väggens egenskaper och material. För att få fram denna enkla modell är det inte nödvändigt att ta steget fullt ut i 3D till en visualiserad bild. Syftet är att skapa en tänkt modell för att hitta olika lösningar, bland annat när det gäller vägar för utrymning och transporter på de olika däcken. För det tillkommande däcket, Safety Deck, kan det bli aktuellt med en enklare 3D-modell för att åskådliggöra till exempel teatern.
Längre fram i projektet kommer man att anlita underleverantörer för att grafiskt formge den mycket stora mängden inredningsdetaljer. Det gäller även ljus- och ljuddesigners och andra kompetenser. Informationen från leverantörerna importeras därefter i modellen som blir till en mötesplats av kunskap. När designfasen är klar ritas underlagen om för att få fram tillverkningsritningar. Hur man kommer att jobba med modellen är i dagsläget inte helt klart eftersom man endast påbörjat den första fasen i utvecklingsarbetet. I den andra fasen, som man har option på, är det troligt att minst 10 personer kommer att vara sysselsatta med utformningen av modellen.
Egentligen handlar projektet om att, så långt det är möjligt, skapa en illusion av den ursprungliga Titanic. När passageraren stiger ombord är det inte bara en resa över Atlanten som påbörjas. Det är också en resa bakåt i tiden, till 1910-talet där varje detalj ska påminna om förlagan.
– Som en hyllning till de som följde med ner i djupet och inte kom fram till New York.

Tillberg design Archicad Titanic radio room

Dela denna blogg:

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.