Modellen säkrar konstruktionsritningens kvalitet för Byggingenjörsbyrån

Författare

Love Jansson

Publiceringsdatum

Apr 21, 2021 8:43:00 AM

När ArchiFrame genererar konstruktionsritningar automatiskt från Archicad-modellen sparar Byggingenjörsbyrån mycket tid. Samma information används på nytt och dataflödet blir säkrare. Kvaliteten höjs eftersom ingenjörerna lägger stor vikt vid att göra rätt från början. Då blir konstruktionsritningen också korrekt.

Byggingenjörsbyrån är ett kompetensföretag som hjälper framför allt privatpersoner genom byggprocessen. Fokus är främst i Mälardalen och företaget ägs av parhästarna Fredrik Karlsson och Johan Grufman.
- Vi följer kunden från start till mål och tar ansvar från idé och design till konstruktion, berättar Fredrik. Kunden väljer därefter entreprenadföretag som ska bygga huset eller utföra ombyggnaden. Vi följer oftast byggprojektet under produktionen i egenskap av kontrollansvariga och besiktningsmän fram till slutsamråd med kommunen samt slutbesiktning.

Byggingenjörsbyrån har anställda arkitekter, konstruktörer, kontrollansvariga och besiktningsmän. De har en förkärlek till småhus och villor och har inriktat sig på kunder som inte väljer ett kataloghus utan själva vill bestämma hur huset ska se ut.

- Kunden vill sätta sin egen prägel och anpassa sitt hus efter tomtens förutsättningar och själv utforma till exempel matsalen efter ett möblemang som man ärvt. Till sist är husets gestaltning så som familjen vill ha det och man är nöjd.

Läs mer om ArchiFrame

Rätt från början

Först modelleras huset i Archicad som används inte enbart för att gestalta huset, det är också ett verktyg för att effektivisera arbetsflödet.

- Det går inte att fuska i Archicad. Fungerar det inte i 3D-modellen så kommer det heller inte att fungera i verkligheten. Därför är det en viktig del av vår kvalitetssäkring att rita rätt från början.

Att från start rita korrekt är en enormt viktig uppgift för Byggingenjörsbyrån i projekten. Anledningen är enkel. Det underlättar mycket i nästa steg när konstruktionsritningarna ska tas fram där byråns konstruktörer drar nytta av ArchiFrame, som är en plugin till Archicad.

- Med ArchiFrame byggs automatiskt hela den bärande stommen i trä upp från Archicad-modellen och vi får enkelt ut stomplanen med reglar och byggelement. Eftersom vi har ritat allt korrekt i arkitektritningen betyder det att reglarna har fått rätt mått och egenskaper och att vi inte behöver lägga till något för hand.

Byggingenjörsbyrån trästomme
Med tillbehöret ArchiFrame skapar du träkonstruktionen direkt från arkitektmodellen i Archicad

Kvalitetssäkrad process

Arbetssättet att först gestalta med exakta mått i arkitektritningen och sedan gå vidare med samma modell i konstruktionen är effektivt.

- Vi sparar ungefär halva tiden, påpekar Fredrik. Vi behöver inte rita en helt ny konstruktionsritning från start. All information finns i arkitektmodellen i Archicad och den genereras simultant med ArchiFrame.

Det handlar också om att få ett kvalitetssäkrat informationsflöde med så få flaskhalsar som möjligt.

- Om kunden vill ändra i designen så justerar vi detta i arkitektritningen. Samtidigt uppdateras konstruktionsritningen med den nya informationen eftersom de är kopplade till varandra. Då undviks också en lång kedja av felkällor när först arkitekten ska göra ändringen och sedan skicka underlag vidare till konstruktören som får lägga tid på att tillföra den nya informationen. Dessa onödiga mellansteg elimineras eftersom allt arbete koncentreras i en och samma modell. I mer än 15 års tid har ingenjörerna och arkitekterna på byrån jobbat med Archicad.

- Vi har aldrig valt något annat program, säger Johan. Archicad var först ute med parametriska modeller i 3D och sedan dess har vi varit produktiva. Vi blir kostnadseffektiv mot kunden, våra projekt kvalitetssäkras och vi slipper dubbelarbete som kapar ledtid. Det betyder mycket för oss.

Byggingenjörsbyrån ArchiFrame gränssnitt
Gränssnitt i Archicad med ArchiFrame

Dela denna blogg:

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.