Idéhus: Banbrytande med BIM

Författare

Victoria Sjöberg

Publiceringsdatum

Jun 26, 2023 10:21:43 AM

Utforska hur Idéhus utnyttjar potentialen hos Archicad, ArchiFrame och andra BIM-verktyg för att förbättra kommunikationen, öka effektiviteten och främja innovation i byggbranschen. Genom att kombinera moderna BIM-verktyg, kreativ frihet och ett starkt fokus på kundens behov, ger detta transformativa tillvägagångssätt en lösning för en mer personlig och effektiv framtid inom bostadsbyggande.

INTRODUKTION

Idéhus är en etablerad och respekterad norsk huskedja med djupa rötter i den norska byggtraditionen. Sedan starten i Trondheim 1976 har de byggt tusentals hus, stugor och garage över hela landet. Varje år lanserar de nya modeller, men behåller kärnan i sina produkter; hem grundade på det bästa av norsk hantverkstradition.

Idéhus består av ett kedjekontor och många återförsäljare runt om i landet. Återförsäljarna är självständiga och lokala företag, ofta erfarna byggare med god kunskap om lokala förhållanden. Kedjekontoret fungerar som ett servicekontor, där ett team av arkitekter och ingenjörer ritar, beräknar och kvalitetssäkrar byggnaderna åt återförsäljarna.

Idéhus engagemang är att sätta kundens önskemål och behov i fokus, och att göra byggprojektet till en trygg och positiv upplevelse. I denna anda av innovation och förbättring har Idéhus tagit ett viktigt steg framåt. I samarbete med Nordic BIM Group har de integrerat Archicad, ArchiFrame samt tilläggsverktygen ArchiTerra och Norkart add-on, i sin digitala "verktygslåda".

INVESTERINGEN I ARCHICAD MED ARCHIFRAME, ARCHITERRA OCH NORKART ADD-ON


Viljan att ge arkitekterna större kreativ frihet och förbättra kommunikationen med kunder och underleverantörer var avgörande för valet av lösningarna. Denna tekniska uppgradering har gett Idéhus möjlighet att designa och visualisera projekt på nya, innovativa sätt.


"Vi såg direkt fördelar med Archicad, ArchiTerra och ArchiFrame, som togs i bruk direkt i flera projekt."
- Thomas Eilertsen, Projekteringsledare, Idéhus.

IMPLEMENTERING OCH RESPONS

Som ofta är fallet när nya teknologier introduceras i en konservativ bransch mötte Idéhus till en början en viss tveksamhet. Alla såg inte värdet av dessa nya verktyg direkt. Det visar sig dock att även de mest konservativa aktörerna så småningom ser fördelarna och anpassar sig.

Vill du veta mer om hur BIM kan stärka din verksamhet? Läs om hur Støren Treindustri använder Archicad och ArchiFrame för att optimera sin produktion.

En viktig del av implementeringsprocessen har varit stödet från Nordic BIM Group. Deras expertis och tillgänglighet har varit avgörande för en sömlös övergång till de nya systemen. Med deras hjälp har Idéhus lyckats få en bra start utan avbrott i produktionen.

Efter att ha introducerat de nya lösningarna har Idéhus märkt en positiv effekt. 3D-modellering gör projekt mer begripliga för kunder som kanske inte är vana vid att tolka tekniska ritningar. Genom att presentera både bostaden och uteplatsen som helhet ger det en mer komplett design i ett tidigt skede.

Under Idéhus årliga sammankomst presenterades de nya verktygen och deras fördelar för återförsäljarna. Responsen var överväldigande positiv. Återförsäljarna uttryckte att detta nya sätt att presentera projekt utan tvekan är till hjälp för dem själva och deras kunder. Detta är en metod de definitivt vill fortsätta använda i framtiden.

RESULTAT

Idéhus övergång till Archicad, ArchiFrame, ArchiTerra och Norkart add-on har medfört betydande fördelar och positiva resultat för verksamheten. Deras mest anmärkningsvärda resultat är en märkbar ökning av provisionsorder, vilket kan tillskrivas effektiv användning av dessa verktyg, särskilt när det gäller 3D-presentation av projekt.

en inblick i hur Skanska Husfabrikken använder ArchiFrame och BIM för att minimera svinn och öka effektiviteten.

ArchiFrame har varit ett ovärderligt tillskott till Idéhus verktygslåda och öppnat nya möjligheter som tillverkning av skärfilar för sågning och utarbetande av elementritningar. Det har också visat sig vara en effektiv lösning för att upptäcka potentiella problem i tidiga skeden av projekt. Detta har bidragit till både ökad effektivitet och en förbättring av den allmänna kvaliteten.

Ta steget mot en effektivare framtid för ditt företag. Lär dig mer om våra skräddarsydda BIM-lösningar för hus- och stugproduktion.

Verktygen har också haft en positiv inverkan på samarbetet med både kunder och underleverantörer. Tack vare tillägget ArchiTerra och Norkart kan Idéhus placera projekt på tomten och skapa detaljerade 3D-visualiseringar. Detta har gett kunderna en bättre förståelse för projekten och förbättrad kommunikation mellan parterna.

Vidare har kommunikationen med underleverantörer förbättrats genom att skicka IFC-filer. Detta gör det möjligt att i ett tidigt skede identifiera potentiella kollisioner, till exempel med ventilationskanaler, vilket sparar både tid och pengar.

 

FRAMTIDEN ÄR BIM

Idéhus uttrycker en stark övertygelse om att BIM-verktyg är framtiden för byggbranchen. Med moderna BIM-verktyg väl integrerade är de inte bara väl positionerade för att möte framtidens utmaningar, utan säkrade också en viktig konkurrensfördel inom byggbranshcen.  

SLUTSATS

Idéhus resa med Archicad, ArchiFrame, och tilläggsverktygen är en framgångssaga. Dessa verktyg har redan medfört betydande förbättringar för verksamheten, och framtiden ser ljus ut. Idéhus berättelse visar hur ett engagemang för innovation, med stöd av rätt mjukvara, kan driva framgång i byggbranchen. För företag som vill uppnå liknande resultat kommer moderna BIM-verktyg att vara nyckeln. 

Vill du optimera byggprocesser, sänka kostnader, öka försäljningen och nå hållbarhetsmål? Vi kan hjälpa dig att digitalisera dina processer för att nå dessa mål. Kontakta oss för en konsultation där vi tillsammans tar reda på dina möjligheter och behov. 

Dela denna blogg:

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.