Massiva lägenhetsbyggnader i trä - från design till realisering

Författare

Nina Hedberg

Publiceringsdatum

Jul 20, 2022 11:20:29 AM

JVR-Rakenne Ltd erbjuder design av flerbostadshus i massivt trä, produktion av rumsliga enheter och byggande av flerbostadshus, allt under ett tak. Jag har pratat med Jaakko Vänttilä (M.Sc. i byggnadsteknik och arkitektur) om företaget, massiva trämodulkonstruktioner och rumsenhetstekniken.

JVR-Rakenne Oy var ursprungligen ett byggföretag som grundades 2013. I början av sin verksamhet tillverkade företaget flerbostadshus i betong. Förändringen kom 2015, då hyreshuset Jyväskylän Puukuokka, byggt av företaget, vann Finlandiapriset i arkitektur och Puupalkintopriset. Jyväskylän Puukuokka I var företagets första flerbostadshus i trä av KL-rumsenheter. Det var det första av tre flerbostadshus som byggdes 2014. Sedan dess har JVR-Rakenne endast byggt massiva flerbostadshus i trä. "Jyväskylän Puukuokka är en av våra mest kända referenser. Förutom Puukuokka I, så byggdes fler hus där. Det finns tre byggnader bredvid varandra", presenterar Jaakko företagets första massiva lägenhetshus i trä.

Tre företag blev en helhet

Jaakko Vänttilä anslöt till företaget 2019, efter att han arbetat som arkitekt på ett byggföretag och ett designkontor i cirka tio år. 2019 var han med och grundade designföretaget JVR Plus. JVR-Rakenne blev delägare i det nya företaget som designade massiva KL-hyreshus i trä.

År 2021 beslutade JVR-Rakenne och JVR Plus att gå samman, och ProModules Ltd, en tillverkare av rumsliga enheter, blev också en del av det gemensamma företaget. Sammanslagningen skedde i början av 2022 och bolaget har sedan början av året verkat under namnet JVR-Rakenne Ltd. När företaget slår samman ett designföretag, en rumslig enhetsfabrik och ett byggföretag under samma namn kan man erbjuda hela paketet från design till färdigt hyreshus. Men även externa konsulter används i projekteringen.

Att kunna erbjuda hela paketet är en av de utmärkande faktorerna jämfört med andra liknande företag. En annan utmärkande faktor är att företaget enbart har fokuserat på flerbostadshus gjorda av KL-rumsenheter. "Vi gör inget annat. Vi gör bara flerbostadshus med KL-rumsenheter. Och när vi fokuserar bara på det kan vi säga att vi är bäst på det området", berättar Jaakko. Företagets mål är att bygga världens bästa ekologiska bostäder för finska medborgare.

630x630 JVR-Rakenne Oy 7
© Mikko Auerniitty

En massiv träkonstruktion är ekologisk

JVR-Rakenne fokuserar på flerbostadshus i trä byggda av KL-rumsenheter och använder inte andra material för ramkonstruktioner, förutom betongfundament. KL eller korslaminerat trä är en träpanel gjord av att limma samman lager av massivt sågat virke. "Fördelen med KL-element är att vi får en styv byggnadsstomme och enkelt kan göra åtta våningar eller till och med högre hyreshus med enbart hjälp av massiva KL-paneler i trä", sammanfattar Jaakko fördelarna med att använda KL-paneler.

Riklig användning av trä är en bra lösning när det gäller kolbindning. Massiva trähus är ett hälsosamt och hållbart alternativ för boende, natur och samhälle. Ekologi är verkligen mycket viktigt för JVR-Rakenne och dess verksamhet. Företaget använder i huvudsak lokalt finskt trä i sina flerbostadshus. En del trä importeras också från Lettland.

630x630 JVR-Rakenne Oy 2
© Mikko Auerniitty

Förutom att använda trä som byggnadsmaterial för ekologins skull så tänker de mycket på att byggnadsdelar ska vara återanvändbara när de designar flerbostadshus i trä. "När vi staplar block ovanpå varandra med hjälp av rumsenhets-tekniken är vår vision att vi skulle kunna demontera dem på samma sätt. Så här skulle vi till exempel kunna ta ut en lägenhet ur huset, lyfta ner den, uppgradera tekniken och sedan flytta den till en ny plats för en ny användning. Det här är visionen vi har: att vi kan återanvända dessa hem med den senaste tekniken även vart 50:e år. Till exempel 50 år på ett ställe, sen förnyas det, och den kan användas 50 år till på en annan plats, och så fortsätter det”, berättar Jaakko om företagets ekologiska vision.

Under rätt förutsättningar kan träbyggnader hålla i hundratals år. Det visar till exempel stockkyrkorna som byggdes i Norge på 1600-talet. Ekologiskt tänkande handlar inte bara om att bygga och återanvända rumsliga enheter, utan i slutet av en byggnads livslängd är det möjligt att återanvända och så småningom ekologiskt omhänderta trämaterial genom att bränna det som en del av energiproduktionen.

630x630 JVR-Rakenne Oy 4
Jyväskylän Puukuokka I stod färdig 2014 och var företagets första flerbostadshus i trä av CÖT rumsenheter. © Mikko Auerniitty

Ekologiska hem för finska medborgare

JVR-Rakennes projekt finns främst i huvudstadsregionen, men även i andra storstäder i Finland, så som Lahtis, Jyväskylä, Kuopio och Tammerfors.

Våren 2022 färdigställs ett åtta våningar högt modulhus i trä i Kyrkslätts Masala för Kirkkonummen vuokra-asunnot Ltd, och det kommer att omfatta 85 lägenheter. Ett flerbostadshus i trä är för närvarande under uppförande även i Lahtis. Projektet är för närvarande i färd med att producera rumsliga enheter på fabriken och förberedande arbeten görs på plats. I Kuopio pågår nu ett projekt med två hyreshus på sju våningar, varav det ena färdigställdes förra sommaren och det andra är under uppförande och färdigställs i år. Projektet i Kuopio är ett av Jaakkos mest meningsfulla, eftersom det är det första projektet där företaget har fullt ansvar för designen. Utöver dessa platser planeras bland annat två stora blocktomter, en i Böle i Helsingfors och den andra i Jyväskylä, samt ett hyreshus i trä för bostadsmässan i Lovisa.

"Förra året färdigställdes ett 13 våningar högt hyreshus i trä för Helsingfors studentbostadsstiftelse i Tapiola, Esbo. Det är det högsta massiva hyreshus i trä som vi har byggt hittills. Det har 12 bostadsvåningar och på den trettonde våningen finns det bland annat gemensamma utrymmen och bastuanläggningar", berättar Jaakko om företagets hittills högsta byggnad.

630x630 JVR-Rakenne Oy 5
Tillverkning av rumsliga enheter vid fabriken i Kauhajoki. © JVR-Rakenne Oy

BIM som grund för allt

Ända sedan designföretaget grundades har de använt ArchiFrame som designprogramvara. Jaakko har använt programvaran i design också tidigare.

"Vi valde ArchiFrame eftersom det är en förlängning av Archicad. Vi har märkt att de flesta arkitekter använder Archicad, och vi vill minimera ombyggnader när vi flyttar från ett designfält till ett annat. När en arkitekt ritar i Archicad tar vi modellen direkt i bruk och bygger mer utifrån den. Vi tar inte en modell från ett annat system och bygger en ny modell i ett annat system, eftersom det orsakar fel och kvaliteten försämras. Vår idé är att använda en modell så effektivt som möjligt. Det är därför vi använder ArchiFrame i varje projekt. I grund och botten har vi ett krav på att arkitekterna använder Archicad så att vi inte behöver bygga om någonting", sammanfattade Jaakko ArchiFrames val och fördelar. "I praktiken är denna princip inte alltid uppfylld, eftersom vissa arkitekter använder andra system. Archicad används ännu inte så mycket av konstruktions-, HVAC- och elkonstruktörer, men vi tar IFC-modeller från dem."

630x630 JVR-Rakenne Oy 8
Projektet med två hyreshus på sju våningar i Kuopio är det första projektet där JVR-Rakenne Oy är fullt ansvarig för designen. Illustration: Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy

Enligt Jaakko är det bästa med ArchiFrame programvarans omfattande och mångsidiga redigeringsmöjligheter: "Om du inte kan göra något specifikt automatiskt med ArchiFrame finns det alltid ett manuellt sätt att göra det på. Du fastnar aldrig för att systemet inte kan göra något, för att den typen av funktion inte är byggd, du hittar alltid en annan väg till lösningen på ett eller annat sätt. Och slutligen är det ett användarvänligt system med mycket mångsidiga funktioner. "

I sitt arbete drar de också nytta av ArchiFrames relativt nya KL-funktion. Enligt Jaakko är systemet bra och funktionellt. Naturligtvis finns det alltid utrymme för förbättringar. Men det finns en lösning på detta också, eftersom ArchiFrame-användare kan utveckla mjukvaran tillsammans med produktutvecklaren. "Vi har presenterat flera utvecklingsförslag och de har också genomförts. På sätt och vis innebär det att vi utvecklar mjukvaran tillsammans. Vi implementerar designen och ger idéer för utveckling och sedan kommunicerar vi dem till mjukvaruutvecklaren, och de strävar efter att implementera dem, säger Jaakko nöjt.

630x630 JVR-Rakenne Oy 6
Hoas Tuuliniitty, ett 13 våningar högt hyreshus i trä i Tapiola, Esbo. © Miika Ullakko

Många steg – en helhet

JVR-Rakennes designers har skapat en egen mall som lämpar sig för design av flerbostadshus i trä och deras rumsliga enheter. Utöver detta har de tagit fram designriktlinjer för arkitekter om hur de ska göra designen, då företagets designers direkt tar till sig den arkitektoniska modellen och använder den vidare i designprocessen. De har alltså vissa krav på den arkitektoniska modellen för att göra arbetet så enkelt och felfritt som möjligt.

Designen består av många steg. Formgivarna designar först helheten och det yttre utseendet på byggnaden och bryter sedan ner den i delar. Först bildar dem de rumsliga enheterna och sedan designar element för element till varje enhet, det vill säga till exempel varje vägg, tak och golv för sig. Konstruktörerna behöver göra mycket detaljerade planer med många steg. Bland annat gör de detaljerade tillverkningsritningar för fabriken av varje element och varje rumsenhet i ett flerbostadshus i trä. Dessutom utarbetar de monteringsplaner för hela hyreshuset för byggarbetsplatsen.

630x630 JVR-Rakenne Oy 1
© JVR-Rakenne Oy

”Utformningen av rumsliga enheter kräver att vi först designar byggnadens yttre form, sedan konstruktionerna, all teknik så som avlopp, vattenledningar, sprinkler, ventilation etc. Vår design samlar trots allt alla de olika designområdena. Naturligtvis kommer någon annan att designa implementeringsprinciperna för tekniken, men vi kommer sedan att modellera dem i systemet så att vi kan göra produktionsritningar från dem”, beskriver Jaakko mångsidigheten i designarbetet.

Jaakko påminner om att användningen av en BIM-modell i designen av flerbostadshus i trä medför många andra fördelar än att visa byggnaden i 3D och visa byggnadens yttre form. Det finns mycket information i BIM-modellen som är väldigt viktig. JVR-Rakenne strävar alltså efter att utnyttja all fastighetsinformation i modellen. En punkt där fastighetsinformation används är att konstruktörerna skapar färdiga bearbetningsbilder för KL panelfabriken. Baserat på BIM-modellen kan fabriksarbetarna programmera fabrikens maskiner på ett sätt så att maskinerna och robotarna kan bearbeta KL-paneler automatiskt.

630x630 JVR-Rakenne Oy 2
© JVR-Rakenne Oy

Vill du veta mer om hur våra produkter kan underlätta just din arbetsvardag? Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om BIM och digitalisering!

KONTAKTA OSS

Dela denna blogg:

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.