Vad är openBIM? – öppna standardbyggen på IFC är framtiden inom bygg- och fastighetssektorn

Författare

Frida Alfredson

Publiceringsdatum

Nov 6, 2023 3:39:37 PM

Ämne

Bygg- och fastighetssektorn förändras ständigt. Den tekniska utvecklingen är på väg att accelerera och nya regler från både EU och norska myndigheter driver på behovet av mer hållbara och effektiva lösningar. Samtidigt ökar ständigt kravet på spårning och transparens när det gäller allt från material och inköp till materialåtervinning i slutet av en byggnads livslängd.

Det kanske mest akuta problemet som många byggnadsingenjörer står inför är bristen på flexibilitet och interoperabilitet i dagens verktyg och system.

I centrum för alla dessa förändringar framstår openBIM som ett arbetssätt som banar väg för mer integrerade och innovativa projekt. Byggt på IFC (Industry Foundation Classes) sätter openBIM standarden för samarbete och utbyte av information i öppna filformat inom bygg- och fastighetssektorn.

BIM-MODELLER GER ALL INFORMATION OM BYGGNADEN

Kärnan i openBIM är BIM-modellen. Denna digitala representation av byggnadens egenskaper ger alla inblandade parter en gemensam referensram. Med ett öppet BIM-förhållningssätt kan denna modell berikas av olika aktörer genom hela byggprocessen. Detta säkerställer noggrannhet och bra arbetsflöde eftersom förstahandsinformation är tillgänglig för alla.

Läs om vad en digital tvilling är och varför det blir allt viktigare i bygg- och fastighetsbranschen.

NEDBRYTNING AV INFORMATIONSSILOR 

En av de största utmaningarna i stora projekter är risken för informationssiloer. Detta uppstår när olika avdelningar eller teamarbetare isoleras från varandra, med lite eller ingen informationsdelning.

Resultatet?

Dubblettarbete, fel och saknad information. Detta försenar snabbt projektet och ökar därmed kostnaderna.

Med openBIM bryts dessa silos effektivt ner och informationen flödar fritt mellan alla inblandade, så att de kan arbeta kollektivt mot ett gemensamt mål. Detta främjar inte bara effektivitet, utan också innovation, eftersom tvärvetenskapliga team kan samarbeta närmare och hitta kreativa lösningar på de utmaningar de står inför.

OpenBIM med IFC-standarden för öppna filformater blir mer än bara tekniska specifikationer. Det är nyckeln till bättre samarbete, ökad effektivitet och högre kvalitet i bygg- och fastighetsprojekt.

Utan interoperabilitet kommer dessa aktörer – arkitekter, ingenjörer, entreprenörer, leverantörer och många fler – att kämpa för att dela, förstå och bygga vidare på varandras arbete. Transparens i filformaten tar bort dessa hinder och möjliggör ett smidigt, sammanhängande arbetsflöde.

Läs mer om hur information i BIM-modellen kan delas. 

VARFÖR BLIR OPENBIM VIKTIGARE OCH VIKTIGARE?

Varje byggnad som skapas är en sammanslagning av många element, från de grova betongkonstruktionerna till de finaste detaljerna som dörrhandtag eller fönsterkarmar.

I BIM-verktyget är byggnadens olika delar representerade, inte bara i sin fysiska form, utan även med hänsyn till FDU-dokumentationen (Förvaltning, Drift och Underhåll) som handlar om funktion, prestanda, livslängd och underhållsbehov för en byggnad. Till exempel kan en vägg i en BIM-modell innehålla information om dess värmeisoleringsegenskaper, materialkostnader, förväntad livslängd med mera.

En sådan fördjupning av byggnadsmodellering säkerställer att alla inblandade – från arkitekten som skapar de första skisserna till entreprenören som utför själva byggnadsarbetet, och sedan när byggnadsdelar ska ”pensioneras” och återvinnas eller återanvändas – har tillgång till konsekvent, relevant och uppdaterad information. Detta minskar fel, främjar bättre beslutsfattande och säkerställer att byggnaden inte bara är väldesignad, utan också välbyggd och underhållen. Det säkerställer också spårbarhet av materialen i byggnaden, vilket ger möjligheter både för att beräkna en byggnads totala miljöavtryck - LCA (Life Cycle Assessment) - förutom livslängd, förutsägande underhåll och hur materialen ska återvinnas vid slutet av deras livslängd.

Läs mer om LCA. 

Framtida byggprojekt kommer sannolikt att bli ännu mer beroende av BIM-modeller, eftersom komplexiteten och kraven på hållbarhet och effektivitet ökar. OpenBIM säkerställer att dessa modeller förblir tillgängliga, uppdateringsbara och relevanta, oavsett den tekniska utvecklingen i samhället idag och i framtiden. OpenBIM är med andra ord formatet som tar byggbranschen in i framtiden!

Utvädera Archicad

Dela denna blogg:

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.