Solibri för arkitekter

Författare

Magnus Holm

Publiceringsdatum

Feb 10, 2023 2:40:16 PM

Förbättrad kvalitet, ökad effektivitet, bättre samarbete och kommunikation.

Som arkitekt har du en avgörande roll i design och uppförande av bra byggnader. Du ansvarar för att dina projekt möter kundernas behov, följer regelverk, är byggbara, säkra och hållbara.

Med den ökande komplexiteten i modern konstruktion är det viktigt att ha verktyg som hjälper dig att effektivisera ditt arbete och säkerställa god byggkvalitet.

Om du använder Archicad som BIM-verktyg finns det en lösning som tar design- och byggprocessen till nästa nivå.

Solibri är en mjukvara för kvalitetssäkring och kontroll som hjälper dig att kontrollera, validera och optimera dina BIM-modeller.

De viktigaste fördelarna med att använda Solibri:

1. Förbättrad kvalitetskontroll

Solibri automatiserar kvalitetskontrollen och hittar avvikelser som är lätta att förbise. På så sätt får du en modell som du kan lita på och som är säker på att den uppfyller föreskrifter och standarder. Fel fångas upp och problem löses tidigt i designprocessen innan de blir mer kostsamma och tidskrävande att reda ut.

Solibri Connection, för arkitekter

2. Ökad effektivitet

Solibri är en centraliserad plattform för att hantera BIM-modeller och data. Du kan automatisera manuella uppgifter som att skapa fel- och problemrapporter, vilket avsevärt minskar tiden och ansträngningen som krävs för att slutföra dessa uppgifter.

Genom att inte behöva växla mellan olika applikationer och filformat sparar du mycket tid och ansträngning. Med den direkta kopplingen mellan Solibri och Archicad eliminerar du behovet av mellanlagring och kan kontrollera designen medan du ritar.

10 steg för bra BIM

3. Bättre samarbete och kommunikation

Solibri låter dig dela och samarbeta kring dina BIM-modeller med intressenter och entreprenörer som inte innehar en Archicad-licens. Detta förbättrar kommunikationen och samordningen avsevärt under design- och byggfasen. Med Solibri kan du enkelt skicka meddelanden och få feedback, vilket säkerställer att alla arbetar utifrån den senaste och mest korrekta informationen.

4. Förbättrad designkvalitet

Solibri är ett kraftfullt verktyg för att analysera och kvalitetssäkra dina ritningar. Genom att fatta välgrundade beslut höjer du säkert och enkelt kvaliteten på ditt arbete. Till exempel för att minska energiförbrukningen och minimera materialspill.

Arkitektkontor nyttjar kombinationen Solibri och Archicad

5. Bättre projektledning

Solibri är en plattform som kan hantera och följa utvecklingen av projektet. Det ger dig full kontroll över ditt arbete så att du klarar deadlines och milstolpar. Med Solibri kan du enkelt se status, identifiera var extra ansträngning behövs och allokera resurser efter behov i projektet.

Med Solibri kan du fokusera på det du är bäst på!

Att utforma byggnader och konstruktioner som möter kundernas behov och bidrar till en bättre byggd miljö.

Spara tid och höj kvaliteten på ditt arbete genom att få full kontroll över ditt projekt. Kontakta oss så berättar vi mer om hur våra BIM-verktyg kan fungera för dig!

KONTAKTA OSS

Dela denna blogg:

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.