BIM och LCA: Vägen till hållbarhet i byggbranschen

Författare

Frida Alfredson

Publiceringsdatum

Aug 1, 2023 7:43:05 AM

Inom arkitektur, teknik och byggbranschen har användningen av Building Information Modeling (BIM) påskyndat övergången till mer hållbara lösningar. BIM fungerar som en drivkraft för att främja hållbara byggmetoder genom att kombinera korrekt datainsamling med effektiv resursanvändning och optimering av material. Resultatet är robusta, miljövänliga byggnader. 

En viktig del av hållbart byggande är att arbeta för miljövänliga och resurseffektiva metoder under hela livscykeln av en byggnad. Life Cycle Assessment (LCA) är en metod som bedömer miljöpåverkan förknippade med alla skeden av en produkts liv - från utvinning av råvaror till kassering eller återvinning. 

Inom byggbranschen ger LCA oss möjlighet att mäta miljökonsekvenserna av att bygga, driva och riva byggnader. Med denna förståelse kan vi hitta sätt att minska dessa konsekvenser och därmed arbeta mer hållbart. Genom att integrera LCA med BIM kan vi inkludera denna miljömedvetenhet redan från designfasen och BIM blir därmed en kraftfull partner för gröna byggmetoder. 

1200x627 Archicad AI Vizualiser 1

Verktyg som Anavitor LCA och DesignLCA gör det lättare att inkludera LCA i BIM-arbetsprocesserna. Anavitor LCA är programvara som ansluter till lokala miljödatabaser och använder tillverkarnas miljöproduktdeklarationer (EPDs), och integreras med BIM-verktyg för att ge korrekta bedömningar av miljöpåverkan. DesignLCA, som är ett tillägg till Archicad, hjälper till att beräkna miljöpåverkan från alla byggprocesser under modelleringsfasen. Dessa lösningar gör LCA mer användarvänlig och tillgänglig, vilket för BIM och hållbarhet närmare varandra.

Läs mer om Anavitor LCA.

Green BIM Certificate är en annan nyckel till hållbart byggande. Denna kurs ger utbildning till Archicad-användare i hur man designar byggnader på ett smartare och mer miljövänligt sätt. Det ger kunskapen för att optimera en byggnad för att uppfylla kraven i flera erkända certifieringssystem för gröna byggnader, inklusive BREEAM och andra lokala krav. För närvarande tillgängligt i Sverige, Finland och Norge, att ha anställda med Green BIM Certificate kan förbättra ett företags miljö-, sociala och styrningsprestanda (ESG) genom att driva hållbara projekt framåt. 

För mer information om hur man designar hållbara byggnader med Archicad, ta en närmare titt på Green BIM Certificate

Även om fördelarna med BIM och LCA är tydliga, kan det vara svårt att använda dem på grund av kunskapsluckor eller motstånd mot förändring. För att övervinna dessa hinder är det nödvändigt att uppmuntra innovation, tillhandahålla passandeutbildning och visa de konkreta fördelarna med BIM och LCA.   

Framöver står det klart att hållbart byggande i allt högre grad kommer att kopplas till BIM. Genom att integrera BIM-verktyg med LCA upplever byggsektorn en stor förändring i hur vi designar, bygger och underhåller våra byggnader. Att förbinda sig till BIM och LCA är mer än bara ett operativt beslut; det är ett stöd för en mer hållbar och effektiv framtid för byggbranschen. 

New call-to-action

Dela denna blogg:

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.