10 steg för bra BIM

Författare

Magnus Holm

Publiceringsdatum

Nov 30, 2022 2:04:03 PM

1. VARA DATAORIENTERAD - BEGÄR BIM FRÅN ALLA LEVERANTÖRER I DITT PROJEKT

"Data är den nya oljan". Detta gäller även BIM-projekt. Särskild uppmärksamhet ägnas åt "I" i BIM. Det står för informationsinnehållet, vilket är väsentligt för att arbeta med BIM-modeller. Denna information bör vara korrekt, eftersom den fungerar som källan till "sanningen" för alla projektdeltagare, så att de alltid får relevant information i rätt tid.

2. FÖRSÄKRA BRA DATA MED FASTA KONTROLLRUTINER

Se till att dina projekt följer en BIM-manual mot vilken kvalitet kan kontrolleras. Detta minskar repetitivt manuellt arbete och automatiserar processen för kvalitetssäkring, vilket är avgörande för att utöka automatiseringen ytterligare till exempelvis kvantitetsberäkning/ITO (Information Takeoff).

3. UTNYTTJA AV SYSTEMETS FÖRMÅGA ATT KOMMUNICERA ÖVER PLATTFORMAR

Använd OpenBIM-standarder för att göra det enkelt att samarbeta med olika verktyg och säkerställa projektets framsteg. OpenBIM-standarder som IFC (Industry Foundation Classes) och BCF (BIM Collaboration Format), ger dig friheten att välja rätt verktyg för jobbet.

4. BIM ÖKAR PROJEKTENS LÖNSAMHET

Satsa på BIM-metodik och därmed i bra planering och utförande. Genom att fokusera på kvalitetsdata sparar du tid och kostnader under konstruktion och underhåll. Kom ihåg att tidiga designbeslut har störst inverkan på byggnadens livscykelkostnader.

5. UPPTÄCK VAR I BYGGPROCESSEN DU KAN BIDRA TILL ÖKAD HÅLLBARHET

Baserat på en färsk studie gjord av Engineering-News record, ca. 10 % av byggmaterialet som avfall och ca. 30 % av detta beror på konstruktionsfel. Att fokusera på en bra byggprocess, som endast kan uppnås genom professionell kvalitetskontroll och -säkring, kommer inte bara att bidra till ökad hållbarhet, utan även tids- och kostnadsbesparingar.

Utvädera Archicad

6. BRA ARBETSFLÖDE ÄR VIKTIGT - SE TILL ATT DITT TEAM HAR ETT ENHETLIGT OCH TYDLIGT ARBETSFLÖDE

Att dela är att bry sig! Släpp loss informationen och dela kunskap genom att skapa en BIM-manual som kan användas om och om igen. Uppmuntra samarbete mellan olika discipliner för att uppnå ett gemensamt mål.

7. PLANERA FRAMÅT MED EN DIGITAL ARBETSSTRUKTUR

Bli en del av morgondagens byggbransch! Investera i ny teknik nu för att vara redo för framtiden! Vinn fler projekt med hjälp av modern tillgänglig teknik.

8. FÅ KUNDEN ATT EFTERFRÅGA BRA DATA

Förklara för kunden och visa värdet av BIM, så att ni tillsammans enklast kan nå framgång.

9. ANSÄTTA UNGA DIGITALA "HUVUD"

Ordspråket "Du kan inte lära en gammal hund nya tricks" är inte nödvändigtvis helt korrekt, men genom att kombinera ny och gammal kunskap får du det bästa från båda generationerna.

10. ENGAGERA DIG!

Kom ihåg att rollen som BIM-samordnare inte innebär att du ansvarar för andra ämnen. BIM-samordnaren är endast länken mellan de olika disciplinerna och är tänkt som stöd för att driva projektet framåt.

 

Dela denna blogg:

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.