Vi anpassar Archicad efter svenska regler och standarder så att du får högre kvalitet och jobbar effektivare

Författare

Love Janson

Publiceringsdatum

Mar 14, 2022 10:52:39 AM

Att jaga rätt på information i standarder och branschnormer stjäl tid. Därför lägger vi in den informationen och anpassar Archicad efter svenska förhållanden. Du som användare sparar mycket tid och projekten kvalitetssäkras när allt finns med från början när du kör i gång programmet.

Att ha full koll på vad som gäller i projektet, om byggregler, standarder och normer, är rätt krävande. Det är en mängd uppgifter som måste bli rätt från start. Vi på Nordic BIM Group tycker det är viktigare att du som arkitekt eller användare av Archicad fokuserar på projektet i stället för att jaga dessa uppgifter. Därför lägger vi in en mängd data från olika standarder, branschnormer och liknande och anpassar Archicad helt efter svenska förhållanden och vad som gäller i byggbranschen idag.

- Det sparar mycket tid och bidrar till att kvalitetssäkra inte bara arbetsprocessen utan också hela projektet, säger Susanne Wisemark på Nordic BIM Group. Vår svenskanpassning är kostnadsfri som en service till våra användare.
Svenskanpassningen är omfattande och vägleder på många olika sätt. Här ger Susanne ett axplock av funktioner och hur de optimerar arbetsflödet för användaren.

Rätt från projektstart

En övergripande tanke är att vår svenskanpassning av Archicad ska underlätta samarbetet mellan kompetensområden. För att utbytet ska fungera är det viktigt att informationen är enhetlig. Nyckeln är de regler och standarder som branschen har fastställt och de är inlagda i startfilen i Archicad. När arkitekten påbörjar ett nytt projekt och gestaltar en byggnad så finns all betydelsefull information på plats, från start.

- Användaren behöver alltså inte själv leta upp vilken bygginformation som kan användas, vi har sett till att informationen ligger i programmet. Framför allt handlar det om Boverket, Svensk Byggtjänst, BSAB, och Bygghandlingar 90 men även nya regler som till exempel kvalificeringssystemet CoClass.

Det ger en stor fördel i projekten, menar Susanne.

- Svenskanpassningen bidrar till att kvalitetssäkra arkitektens arbete, felen blir färre och arbetsvardagen effektivare.

Svenskanpassningen Archicad IFC-hantering
För att optimera hanteringen av IFC-filer har vi skapat färdiga regelsamlingar så att den mängd information som i regel krävs är färdiginställda i exporten.

Anpassningar inom flera viktiga områden

Det är en mängd olika anpassningar som vi på Nordic BIM Group lägger till. För att ett BIM-samarbete ska fungera, där varje aktör lämnar sin modell, är det självklart att lagerstrukturen är konsekvent. Därför har vi sett till att koderna i lagerhanteringen i Archicad är i enlighet med svensk standard i SB11 Lagerhantering. Ett tydligt exempel på svenskanpassningen. 

Det finns en mängd olika klassificeringar som vi lagt in och kan aktiveras efter det som stadgas i CAD-manualen.

- I större projekt kan det stå i manualerna att de ska använda BSAB:s system för klassificeringar och då har vi sett till att dessa klassificeringar redan ligger inlagda och användaren enkelt kan använda informationen utan att behöva leta upp den själv. 

Vi har med åren byggt en stor kunskapsbank kring arkitektens och byggbranschens dagliga jobb. Vi känner till hur projekten drivs och Archicads roll i processen. Det drar vi nytta av i svenskanpassningen. De egenskaper och parametrar som vi vet att arkitekter och andra användare brukar mest i projekten ligger redan i programmet så det är lätt att fylla i specificerade data för att underlätta projekteringen. Informationen, som följer med i IFC-modellen, kan sedan mängdas och bli underlag för kalkyl.

Färdiginställd export av IFC-modeller

IFC är ett vanligt sätt att överföra BIM-information. Men då måste också informationen innehålla rätt uppgifter. Det har vi också tänkt på.

- Vi hjälper till med att optimera hanteringen av IFC-filer, där vi har skapat färdiga regelsamlingar så att den mängd information som i regel krävs, är färdiginställda i exporten. Det gäller också för DWG-exporten.
Ett annat exempel är rumsdata, till exempel i kontor eller skolmiljöer. Boverket har tydliga regler på hur många kvadratmeter varje person behöver för att få vistas i rummet, den beräkningsparametern finns också tillgänglig för direkt användning. Då kan man utläsa om antalet personer i lokalen är godkänt enligt Boverkets krav. En inbyggd egenkontroll som också bidrar till att ha rätt information enligt reglerna.

Detta är bara några få nedslag i vår svenskanpassning. Det är inte enbart under projekteringen som de inlagda regelverken gör stor nytta, det är även under en planerad renovering eller tillbyggnad. Kort sagt i varje projekt där det behövs nödvändiga data har vår svenskanpassning en viktig roll. För att effektivisera, spara tid och kvalitetssäkra så att du som användare blir mer produktiv när regelverket är bara ett klick bort.

Svenskanpassningen Archicad Klassificeringar
BSAB Byggdelar innehåller en mängd nyttig information som är direkt tillgängligt i Archicad, bara ett klick bort.

Dela denna blogg:

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.