Erfarna arkitekter gick över till Archicad

Författare

Maria Hovland

Publiceringsdatum

Jan 31, 2022 3:42:00 PM

Grundarna av det nyetablerade Studio Gorilla har en bakgrund från flera stora arkitektkontor i Norge, och har lång erfarenhet av användning av BIM-verktyg.

Studio Gorilla är en tvärvetenskaplig arkitektbyrå som arbetar med arkitektur, landskapsarkitektur och grafisk design. De har erfarenhet från arbete med platsutveckling och reglering, strategisk rådgivning och projektutveckling, inredning och visuell identitet. Tillsammans arbetar de för att skapa hållbara idéer som ligger till grund för det bästa projektet.

Bibbi Irminger Thomassen, Håkon Berger, Eva Nordgård och Hanna Haukøya Storemyr är delägare i Studio Gorilla. Mari-Anne Bjørningstad är knuten som grafisk formgivare.

– Vi vill underlätta en bättre framtid för människor och natur, i städer och andra platser. Våra projekt ska ha betydelse utöver dem själva, och visa hänsyn till sin omgivning, säger grundarna.
De är överens om att det finns ett antal viktiga överväganden som måste göras när man väljer BIM-verktyg. Som de flesta arkitektbyråer idag förlitar sig Studio Gorilla helt på effektiva verktyg med rätt funktionalitet för att leverera bra kvalitet i alla projekt. Efter en grundlig process med noggranna bedömningar och analyser av olika alternativ föll valet på Archicad.

– Informella referenser, feedback från kollegor i branschen och pris var avgörande för valet av Archicad som BIM-verktyg, säger Thomassen.

Utvärdera Archicad

Vikten av interaktion och kommunikation

– Ett väl fungerande BIM-verktyg är väldigt viktigt i samspelet mellan ämnena i de olika faserna av ett projekt – och inte minst i interaktion och kommunikation med uppdragsgivare och kunder, säger Håkon Berger.
Archicad är världsledande inom openBIM, vilket gör det möjligt att kommunicera med alla inblandade i projektet. Ökad flexibilitet, genom att varje aktör är får att använda det verktyg som är bäst lämpat för uppgifter, tillför ett mervärde till projektet.

Med Archicad får du ett komplett designverktyg som täcker alla behov från idé- och konceptfasen, dessutom är det ett mycket effektivt verktyg för att skapa dokumentation från BIM-modellen.

Alla på kontoret arbetar nu i Archicad, vilket bidrar till en bättre förståelse för alla arbetsmoment i projektet. Vi använder oss av Archicad i design av både arkitektur och landskap i en och samma modell. På så sätt blir vi mer flexibla vad gäller tvärvetenskaplig samverkan, och får det effektiva flöde vi vill ha.

Studio Gorilla
Studio Gorilla

Stor designfrihet

Arkitekterna i Studio Gorilla uttrycker att designfrihet är en av de viktigaste sakerna när man väljer verktyg. Då Archicad är användarvänlig med all nödvändig funktionalitet ger verktyget stor frihet i designfasen.

– Med Archicad är det du som har kontroll över programmet, och inte programmet som har kontroll över dig, säger Berger.

I Archicad kan du modellera fritt utan att behöva kompromissa med design, precision eller kvalitet. Ett viktigt kriterium är att ritningarna ska uttrycka vad man vill förmedla samtidigt som de ger goda, realistiska representationer av projekt och idé. Med Archicad får du ett BIM-verktyg som är både intuitivt och logiskt att hitta runt i.
 

Förutsägbara kostnader och flexibla licenssystem

Pris och ekonomi är givetvis en viktig bedömning – speciellt för ett företag i etableringsfasen.

– Enligt våra bedömningar är Archicad mer rimligt prissatt än andra konkurrerande lösningar. Du får det du behöver i ett och samma program, och behöver inte köpa paket och andra tillbehör för att göra programmet komplett och effektivt, säger Bibbi Irminger Thomassen.

Graphisoft erbjuder flexibla licenslösningar där kunden kan välja om de vill köpa, hyra eller leasa. Till skillnad från många konkurrenter erbjuder Graphisoft flytande nätverkslicenser, vilket gör att flera användare kan dela på ett mindre antal licenser.

Archicad-licensen är kopplad till företaget som äger den – inte till namngivna användare. Enskilda, fristående eller enstaka licenser är både kostsamma och resurskrävande att hantera. Här sparas stora summor för företag där inte alla anställda behöver sin egen licens hela tiden. Systemet ger mycket större frihet och flexibilitet jämfört med mer rigida licenssystem som är kopplade till individer.

Thomassen menar att Archicad är mycket bättre prismässigt än konkurrerande BIM-program, både över tid och totalt sett.

Studio Gorilla Fridtjof Nansens Vei 21
Studio Gorilla Fridtjof Nansens Vei 21

Effektiva visualiseringslösningar

Visualisering, som tidigare var en tidskrävande process för arkitekter, har nu blivit mycket snabbare och enklare med Twinmotion.

Twinmotion återger och visualiserar modellen i form av högkvalitativa realtidsbilder, video och panoramabilder. Verktyget är intuitivt och lätt att använda både för att kommunicera idé, process och färdigt resultat med kollegor, kunder och uppdragsgivare. Twinmotion har en direkt koppling till Archicad och är gratis för alla Archicad VIP-kunder.

Att byta till Archicad var lättare än vi trodde

Ett halvår efter uppstarten kan grundarna bekräfta att de har gjort rätt val av BIM-verktyg.

– Archicad är intuitivt och lätt att navigera i. Grundkursen gav oss en gedigen introduktion till programmet och vi började snabbt designa. Som VIP-kund har supportteamet gett oss väldigt bra och snabb uppföljning de gånger vi har kört fast och behövt hjälp att komma vidare, säger Thomassen.

Studio Gorilla har inom några månader lämnat in en ramansökan för sina första projekt designade i Archicad.

Graphisoft har lång erfarenhet av att hjälpa norska företag att byta från olika CAD- och BIM-verktyg till Archicad. Många är förvånade över hur lätt det faktiskt är att byta. För den som inte vill förändra helt har det också blivit vanligare att köra Archicad parallellt med andra BIM-verktyg.

630x630 Studio Gorilla
Studio Gorilla

Dela denna blogg:

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.