LuMe byter till Archicad

Författare

Love Jansson

Publiceringsdatum

Aug 11, 2020 9:15:00 AM

Ett bättre flow stod högt på önskelistan när Jonas Medberg och Sara Lundquist tog över arkitektbyrån LuMe Arkitekter AB i Malmö. Därför ersatte man byråns många program med ett, Archicad, som klarade av alla uppgifterna. Det satte stopp för slöseriet med tid, gav alla ett gemensamt verktyg och ökade förståelsen för projekten. Istället för att lösa programproblem får arkitekterna nu en större kreativ frihet.

När Jonas Medberg och Sara Lundquist tog över arkitektbyrån LuMe Arkitekter AB i Malmö förra året, bar de på en betydelsefull tanke. De ville införa ett tydligare och gemensamt arbetssätt som skulle genomsyra hela byråns verksamhet med ett tydligt mål: Ett bättre arbetsflöde.

På byrån jobbar sju medarbetare främst med projekt för privat sektor, allt från nyproduktion till ändringar av befintliga byggnader. Aktuella projekt just nu är en vårdcentral i Bara, utanför Malmö, för en privat fastighetsägare och ett flerbostadsprojekt i Malmö.

Det finns många anledningar till varför du bör välja Archicad! Se reprisen på vårt webbinarium där vi delar med oss ​​av fler av fördelarna du som användare får med Archicad, samt hur du kan byta BIM-verktyg med minimal produktivitetsförlust.

VÄLJ ARCHICAD

Archicad ersatte flera program och frigjorde tid

Hur skapar man ett bättre flow? För byråns del handlar det om att rensa bort allt det som stjäl tid och blir till hinder i det dagliga arbetet. Att kapa flaskhalsar i flödet och att alla sju medarbetare ska jobba på samma sätt och i samma system. Allt för att frigöra resurser, tid och ge utrymme för kreativitet och frihet.

- Tidigare jobbade vi rätt spretigt, berättar Jonas Medberg. Ett projekt har olika faser och vi hade ett program för varje fas. I starten jobbade vi med skisser och modellering i SketchUp, därefter gick vi vidare i Revit, bland annat för att ta fram ritningar, därefter nästa steg med visualisering och presentation i ytterligare ett program och även andra mjukvaror för andra uppgifter.

Men det var inte särskilt effektivt, minns Jonas.

- Att driva ett projekt med ett antal olika mjukvaror innebar mycket ställtid. Vi kunde inte direkt använda den digitala informationen från ett program till nästa program utan en omfattande handpåläggning som tog tid. Export och import mellan programmen tog också en massa tid och det blev aldrig en mjuk övergång mellan dem.

LuMe Archicad projekt
LuMe Arkitekter

Flera program orsakade också problem i arbetsprocessen.

- Det fanns en skillnad i medarbetarnas kompetens i de olika programmen. Då fick man vänta på sin tur för att få en uppgift utförd i det program som man inte behärskade.

Detta är historia nu. Istället för att använda flera program är det ett som gäller på arkitektbyrån.

- I Archicad finns allt som de andra programmen kan göra, men på ett mer utvecklat sätt. När vi nu har växlat över till Archicad jobbar alla på kontoret i samma program vilket bidrar till en ökad förståelse för alla arbetsmomenten i projektet. Vi blir mer flexibla och får det flow som vi ville ha från början.

Lättarbetat med logisk struktur

Det är inte bara arbetsflödet som förbättrats med Archicad. Programmet ger fördelar som de andra programmen inte gav på samma sätt, menar Jonas.

En annan fördel som Jonas lyfter fram är den ekonomiska aspekten eftersom Archicad är en mer kostnadseffektiv lösning.

- Jag tycker det är lätt att hitta i programmets grundstruktur. När till exempel en bygghandling ska tas fram och olika saker ska hanteras som objektens uppbyggnad och måttsättning blir det många uppgifter. Då upplever jag att Archicad är mer lättarbetat än Revit. Det är också i högre grad visuellt upplagt med symboler vilket förkortar vägen till resultatet.

630x630 Archicad produktsida grön

Kort startsträcka för arkitekterna

Övergången till Archicad är inte helt slutförd och man kör nu några projekt i det nya CAD-systemet. Startsträckan blev kort tack vare Nordic BIM Groups utbildningar och support, som har hjälpt ofantligt mycket menar Jonas. Att några arkitekter redan hade erfarenheter av Archicad gjorde inte saken sämre.

Även om Revit är ett passerat stadium på byrån har man ändå behållit några licenser men av praktiska skäl.

- Vi kommer att ha kvar Revit för att hantera gamla modeller i befintliga projekt när det handlar om kompletterande mindre justeringar. Rör det sig om större ändringar kan det bli aktuellt att vi istället överför informationen till Archicad och jobbar vidare med den där.

När ett program kan göra samma sak som flera program tillsammans får arkitekterna en högre kvalitet i arbetsflödet. Arbetsgången flyter jämnare och onödig ställtid kapas bort. En större frihet som frigör kreativitet och mer tid som ägnas åt projekten istället för att lösa tekniska mjukvaruproblem. Arkitekterna har lyckats med att skapa det som man eftertraktat under lång tid, ett bättre flow.

Kurs i Archicad

TA GÄRNA KONTAKT MED OSS!

Om du har några frågor kring våra produkter eller vill utvärdera Archicad är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

KONTAKTA OSS

Dela denna blogg:

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.