Norges största självständiga elementfabrik väljer Archicad och ArchiFrame

Författare

Frida Alfredson

Publiceringsdatum

Mar 27, 2023 12:59:09 PM

Støren Treindustri AS är en leverantör av element, precut och takstol. De 135 anställda är fördelade mellan fabriken i Støren, samt kontor i Trondheim och Mjøndalen. När Støren Treindustri skulle välja ett nytt BIM-verktyg för ritning och produktion av element och precut föll valet på Archicad i kombination med ArchiFrame levererat av Nordic BIM Group.

Per Gunnar Nordløkken är teknisk chef och ansvarar för hela den tekniska avdelningen som designar och skapar produktionsunderlaget. Han säger att det har varit en lång process, men att det är avgörande att ha ett bra BIM-verktyg för att möta de krav som ställs på digitalisering.

Namnlös design (24)-1Lär dig mer om BIM.

«Vi har märkt av ett behov och en förväntan från kunder och branschen i stort att digitalisera våra processer i större utsträckning. Vi ser det också som avgörande att ha bra digitaliserade processer för att vara konkurrenskraftiga. Det är viktigt att få datorsystem som gör "jobbet", och vi såg att vi behövde en plattform som kunde kommunicera med andra system.»

Støren Treindustri använde tidigare DDS och ägnade mycket tid åt att utvärdera andra verktyg på marknaden.

«Vi startade implementeringen, processen, med att hitta ett nytt verktyg för en tid sedan. För oss stod det i slutändan mellan Revit och Archicad, varefter vi valde att satsa på Archicad. För oss var det avgörande att ha bra rådgivare på Nordic BIM Group, och att andra företag i branschen rekommenderade Archicad. Hittills har vi inte ångrat det valet.»

Støren 1

Nordløkken säger att de själva är en krävande kund som kräver många specialanpassningar i verktygen, men hoppas att fler i branschen kan dra nytta av att utvecklingen som skapas i verktygen.

«Vi är en krävande kund som efterfrågar mycket. Det är viktigt för oss att få alla specialfunktioner på plats som vi behöver för att fungera effektivt. Den bygger till stor del på automatisering, vilket gör att ritningen går snabbare. Även om vi fortfarande jobbar på att få allt på plats ser vi redan nu att det finns större möjligheter och flexibilitet i Archicad än vad vi har haft när det kommer till att digitalisera allt som sker före och efter själva designen. De av konstruktörerna som har bytt program rapporterar att de är nöjda.»

Støren har nyligen levererat ett hyreshus i Stjørdal – ett projekt med över 850 element där de använde Archicad och ArchiFrame. En av framgångsfaktorerna för Støren är den kompetens de själva besitter.

«Ett bra verktyg kräver bra människor. Dessa har vi med oss. De är duktiga på modellering och data, och bra på att testa och se vad som fungerar optimalt och vad som inte gör det, samt att rapportera tillbaka detta.»

støren 2

Nordløkken ser betydande förändringar framöver i sättet att genomföra projekten, där alla inblandade i projektgruppen använder samma modell från start till leverans.

«I framtiden tänker vi oss en process där allt fungerar i en och samma modell för hela projektgruppen. Du får en IFC-modell av arkitekten, tar den direkt in i Archicad där vi enkelt kan återskapa väggar efter vår och kundens standard. Denna modell kan även användas för kvantitetsberäkning och prissättning, samt moms och annan produktdata. Tekniken är redan utvecklad och det handlar om att ta till sig metoden och anpassa processerna.»

Utvädera Archicad

Dela denna blogg:

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.