Ny Solibri-uppdatering med flera nya funktioner och förbättringar

Författare

Lole Flodqvist

Publiceringsdatum

Mar 29, 2023 10:23:47 AM

Ämne

Denna versionen av Solibri, 9.13.2.10, inkluderar flera nya funktioner och förbättringar:

 • Ny roll för geometrisk validering av modellen
 • Filteralternativ kan ställas in i relation mellan komponenter
 • Deep link för Classifications
 • Villkorsbundna regler är fortfarande synliga, även när det inte finns några element att checka/kontrollera i modellen
 • *.CSET-filer är nu synliga i Ruleset Manager
 • Några buggfixar för BIM 360/ACC-integrationen har också implementerats

  Du kan ladda ner den senaste Solibri-versionen via Solibri Solution Center.

  NY ROLL - GEOMETRISK VALIDERING

  Geometrisk validering innehåller olika kontroller, t.ex. för kollisioner, geometri och armeringsjärn. Kontrollerna är baserade på IFC-klassificeringar och kommer som en ny roll i Solibri-installationen.

  Solibri geometric validation

FILTERALTERNATIV FÖR ATT VÄLJA TILLHÖRIGHET I RAPPORTER/CLASSIFICATIONS/REGLER 

För utvärdering, klassificeringar och regler kan du nu använda ett filteralternativ för affinitet mellan element och därmed styra mer exakt vilka element filtret ska referera till.
 
Solibri filter option-1

DEEP LINK FÖR CLASSIFICATIONS

I tidigare Solibri-versioner förlorades kopplingen mellan Classifications och regeln när Classifications-namnet ändrades. I den nya versionen av Solibri är Classification och reglerna sammanlänkade så att kopplingen inte tappas om klassifikationen byter namn. När klassifikationen har bytt namn och ändringarna sparats kommer Solibri att visa en varning som frågar om du vill uppdatera de resurser som är beroende av den.

VILLKORSBUNDNA REGLER ÄR FORTFARANDE SYNLIGA 

I tidigare versioner försvann valideringen för villkorsbundna regler om en komponent inte fanns i modellen. Villkorliga regler är nu alltid synliga i Checking-boxen, även om det inte finns några komponenter att validera, precis som vanliga regler. Efter kontrollen visas ikonen i resultatrutan. Detta innebär också att inga objekt skickas till "subrule(s)" eftersom inga resultat hittades med huvudregeln. 

Frida bild 1[78]

*.CSET-FILER I FILUTFORSKAREN

När du navigerar genom filutforskaren i Ruleset Manager kommer Solibri att indikera om det finns några *.CSET-filer i mappen:
 
Solibri

IFC4-FÖRBÄTTRINGAR

Tillagt stöd för följande: 

 • IfcIShapeProfileDef 
 • IfcAsymmetricIShapeProfileDef 
 • LiningToPanelOffsetX/Y in IfcDoor/WindowLiningProperties
 • IfcMirroredProfileDef 

ANDRA FÖRBÄTTRINGAR

 • Stöd för anpassade parameterfält i API-regler
 • En varningsdialogruta som visas när anpassade JavaScript körs

Utvädera Archicad

Dela denna blogg:

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.