Solibri Office V9.13.3: Nya funktioner och förbättringar för ett mer effektivt och anpassat BIM-arbetsflöde

Författare

Lole Flodqvist

Publiceringsdatum

Apr 20, 2023 4:11:54 PM

Ämne

Den senaste versionen av Solibri Office (v 9.13.3) erbjuder ett antal förbättringar inom Solibris användargränssnitt, vilket möjliggör bättre anpassning av informationsstruktur och visning i olika visningsalternativ.

Kolla in höjdpunkterna nedan och uppdatera till den senaste versionen.

CUSTOM HIERARCHY OF CHECKING RESULTS

Den här funktionen lägger till ett nytt visningsalternativ i dina kontrollresultat som heter "Custom Hierarchy". I den här vyn kan du ställa in en egen hierarki för att visa resultaten genom att definiera egenskapen för varje hierarkinivå. Du kan till exempel strukturera resultaten efter plan eller komponenttyp. Den anpassade hierarkin kan sparas som en fil så att den kan användas igen. Du kan också lägga till flera hierarkivyer.  Klicka här för att läsa mer.


ADVANCED INFO VIEW

Den här funktionen introducerar en ny design för infovyn. Med den här nya vyn omstrukturerade vi informationen så att den blir mer logisk och minskar komplexiteten. Den avancerade informationsvyn kan stängas av via de allmänna inställningarna (General under Settings). Lär dig mer om den avancerade info vyn.

avansert info

DUPLICERING AV KLASSIFIKATIONER OCH ITO:ER

Den här funktionen lägger till ett enkelt sätt att duplicera klassificeringar och ITO:er. Detta bidrar till att minska tiden som spenderas när du skapar flera klassificeringar & ITO: er. Klicka bara för att duplicera ikonen eller använd högerklicksmenyn för att skapa en kopia av den valda klassifikationen eller ITO:en.

duplisering

FÖRBÄTTRINGAR AV BIM 360/ACC-INTEFRERING

 • Du kan nu öppna 3D DWG-filer från servern.
 • När filer öppnas via integrationen visar Solibri en filräknare längst ner i filväljarfönstret.

forbedringer

VISA/DÖLJA ÖPPNINGAR (SHOW/HIDE OPENINGS)

Ett nytt alternativ i 3D-modellvyn som gör det möjligt att visa eller dölja öppningar i modellen. Klicka här för att läsa mer.

vis

VERKTYGSTIPS FÖR KONTROLLRESULTAT "CHECKING RESULTS"

När du håller muspekaren över ikonerna för kontrollresultat visar Solibri ett verktygstips för att förklara resultatet.

verk

MÅLVAKTSREGEL SOM INTE SYNS - UPPDATERING

I den tidigare versionen (9.13.2) har Solibri inkluderat en funktion som förhindrar att målvaktsregler försvinner efter kontroll. Denna funktionalitet verkade ha orsakat viss förvirring, och därför har Solibri i den här versionen inkluderat ett inställningsalternativ som gör att du kan styra denna funktion. För att förenkla - om du inte vill att målvakts-reglerna ska försvinna efter kontrollen måste du avmarkera rutan som visas i bilden nedan. Lär dig mer här.

ANDRA FÖRBÄTTRINGAR

 • Stöd för IfcSimpleValue (IfcDate, IfcDateTime, etc.) har lagts till
 • Klassificeringsreferensnamn har lagts till i klassificeringsvyn
 • Kantutjämning kommer nu att ställas in som standard på 8 prover (för att förbättra 3D-visualiseringen)

ÅTGÄRDADE BUGGAR

 • Korrigerade ett problem där regel 231 inte fungerade med anpassade egenskaper
 • Korrigerade ett problem där användare inte kunde ansluta till Dalux på grund av att BLC-filtrering inte använde URL-kodning
 • Löst ett problem där Solibri inte kunde visa IFC2x3-modellkomponenter
 • Korrigerade ett problem där importen av klassificeringen misslyckades när klassificeringen hänvisade till IfcClassificationReference
 • Korrigerade ett problem där modellens tidsstämpelinformation visade 1970-01-01 (vid uppdatering av modeller)
 • Korrigerade ett problem där kategorinamnet i anpassade regler inte uppdaterades vid omkontroll (API)
 • Korrigerade ett problem där en användardefinierad fördefinierad typ inte importerades korrekt
 • Korrigerade ett problem där geometrin för bultsammansättningar (IfcMechanicalFastener) inte visades korrekt
 • Korrigerade ett problem där uppdatering av IFC-modellen ledde till att läsningen av IFC-modellen misslyckades
 • Korrigerade ett problem där ITO med Javascript inte fungerade när inställningsfilen inte kunde skapas/sparas
 • Korrigerade ett problem där ITO inte fyllde i värden för vissa relationer
 • Korrigerade ett problem där funktionen Calculate inte kunde generera data som beräknats från Java-skriptfält
 • Korrigerade ett problem där Solibri inte kunde återge avsnitt som fylldes med en komponents färg

Ta kontakt med vårt team för att lära dig mer om hur Solibri kan hjälpa till att optimera och anpassa BIM-arbetsflödet i dina projekt. Vi är redo att hjälpa dig att använda Solibris kraftfulla verktyg och lösningar.

Dela denna blogg:

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.