Nordic BIM Group förvärvar Inbrixsolutions - och stärker BIM-erbjudandena inom Retail och Produktionsverksamhet

Författare

Tom Nordin

Publiceringsdatum

Jun 3, 2022 12:55:41 PM

Med denna tillgångs- och skuldtransaktion stärker Nordic BIM Group (NBG) marknadspositionen ytterligare för smarta BIM-lösningar inom segmenten detaljhandel, livsmedel och hustillverkning. Kunder som Kappahl, Ginatricot, Nilsongroup, Lindex och Axfood använder idag de värdeskapande lösningarna för Retail. De har ökat sin effektivitet i design och butikslayout med smarta objekt, optimerat sina butiksytor och avdelningar, automatiserat inköp av inredningsutrustning och får därmed omedelbar feedback under layoutarbetet via KPI:er som en riktlinje för en optimal design. 

Detaljhandelsföretag var relativt tidiga med att implementera BIM i sin verksamhet och kommer troligtvis att vara bland de första till att implementera digitala tvillingar för sina projekt. 

I och med förvärvet får NBG även smarta system och BIM-lösningar för konstruktion och hustillverkning. Kunder som NOKON, Paroc, Swisspearl (tidigare Cembrit) och Caleidoscope har ökat sin effektivitet och kvalitetssäkring genom att använda smarta regeluppsättningar, system och automatiseringar av processerna. API:er som Inbrixsolutions har tagit fram ansluter till data i BIM-miljöerna och kommer att vara värdefullt för våra andra kundsegment. 

Jörgen Nylund, VD för Nordic BIM Group, säger "Jag är väldigt glad över att ha alla dessa smarta BIM-lösningar ombord inom NBG och att fortsätta skapa värde för våra fantastiska kunder. Jag är också väldigt glad över att ha en sådan entreprenöriell och senior domänexpert som Jesper ombord. Han tillför mycket värde till vår verksamhet och passar mycket väl in i vårt team på 60 dedikerade experter. Jesper startade Archicad-byrån i Sverige 1990, så han har arbetat med BIM-lösningar i 30 år – lika länge som NBG på de tre olika marknaderna.” 

”Med detta förvärv har vi nu också tillgång till starka utvecklingsteam tillsammans med våra partners Cadprojekt och Tarento. Det öppnar ytterligare möjligheter och ökar vår kapacitet avsevärt för att skapa BIM-tillägg, GDL-objekt och webbapplikationer. Detta ligger perfekt i linje med vår strategi att växa inom detaljhandel, tillverkning och fastigheter. Jag ser också en stor potential för att använda digitala tvillingar inom dessa segment. Det är en väldigt bra matchning!" 

Jesper Bremme, grundare av Inbrixsolutions, säger "Jag är glad över att arbeta på nordisk nivå i en stor organisation som NBG för att utveckla affärsområden och produkter inom detaljhandel och hustillverkning. Samt att fortsätta arbeta med integrationer till andra system, ett område där jag ser en stark tillväxt på marknaden.” 

"Inbrixsolutions var tidigt ute med utvecklingen av IFC och har varit en aktiv medlem i branschorganisationer som "IT Bygg och Fastighet" och "Vinova". Genom att vara en långsiktig del av branschföreningar tillsammans med utvecklingen av ”NCC Komplett” gav det oss en bra start och goda förutsättningar att utveckla de system vi har idag. Många års utveckling resulterade i fullskaliga system för allt från BIM till industriell konstruktion, tillverkning och logistik.” 

För mer information vänligen kontakta: 

- Jörgen Nylund, VD, Nordic BIM Group AB, tel. +46 706019155 

- Jesper Bremme, grundare, Inbrixsolutions, tel. +46 705986668 

Om Nordic BIM Group 

Nordic BIM Group (NBG) är ett mjukvaru- och konsultföretag specialiserat på att skapa digitala fördelar för våra kunder genom att anpassa BIM- och PropTech-verktyg till nordiska marknadsförhållanden. Vi är engagerade i att hjälpa våra kunder inom arkitektur-, bygg- och fastighetssektorerna, och att skapa positiva effekter på den hållbara byggda miljön. Vi har mer än 30 års erfarenhet och lokal marknadskännedom, och en gemensam strävan att frigöra digitaliseringens fulla potential i alla stadier av den byggda miljöns värdekedja. 

Nordic BIM Group (NBG) bildades i januari 2020 genom en affärstransaktion där tre marknadsledande företag, specialiserade på Building Information Modeling (BIM) i Finland, Sverige och Norge slogs samman till en nordisk koncern. NBG är en nordisk distributör av till exempel ArchiCAD, Solibri och TwinView. Koncernen har kontor i Helsingfors, Oslo och Stockholm. NBG:s omsättning är ca. 20 miljoner euro. NBG:s majoritetsägare är Evolver Equity. 

www.nordicbim.com 

Om Evolver Equity 

Evolver är ett investeringsbolag specialiserat på buyout-investeringar i små och medelstora nordiska företag. Evolver hjälper ägarledda företag att förverkliga sin potential genom att tillhandahålla kunskap, verktyg och kapital för expansion och hållbart värdeskapande. Sedan 2009 har Evolver genomfört ett trettiotal företagstransaktioner. Evolver är en förvaltare av alternativa investeringsfonder registrerade hos den finska finansinspektionen och medlem i Finska riskkapitalföreningen FVCA. 

www.evolverequity.com 

LÄS MER OM RETAIL SOLUTION

Dela denna blogg:

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.