6 förutsägelser för digitala tvillingar 2022

Författare

Kristofer Anker

Publiceringsdatum

Mar 18, 2022 9:16:29 AM

Tekniken har funnits över tid och många industrier använder sig av digitala tvillingar. Christian Foss, försäljnings- och produktchef, ger sina prognoser för vad som kommer att hända med digitala tvillingar för bygg- och fastighetsbranschen 2022.

Från hype till mogen teknik

När fler konkreta exempel på tekniken kommer till användning kommer hypen att avta. Exempel där det är tydligt hur en digital tvilling tillför smarta digitala funktioner till en fastighet kommer att vara viktiga för att synliggöra värdet som skapas. 2022 förväntas bli året då digitala tvillingar för byggandet går från att inte bara "tala the talk", utan faktiskt "walk the walk".

Hållbarhet och minskning av utsläpp i fokus

Den byggda miljön står för nästan 40 % av CO2-utsläppen på global nivå. Detta gör branschen till den överlägset största förorenaren. Eftersom volymen är så stor blir effekten av även små minskningar betydande. Behovet av att minska utsläppen kommer att ge industrin ökad uppmärksamhet och kräva lösningar. Tekniken kommer att vara den viktigaste faktorn för att nå klimatmålen.

Förbättrad operativ effektivitet

Fastighetsägare kommer att börja förstå effekten av vad digitala tvillingar kan betyda för den dagliga verksamheten. Digitala tvillingar utmanar processer och rutiner som branschen har levt efter i decennier. Internet of Things (IoT) och analys ger betydande effektivitetsförbättringar genom att samla in stora mängder data.

Data minskar kostnaderna

För byggnader med en digital tvilling kommer den data som skapas att kunna göra byggnaderna autonoma/självstyrande. Byggnaden kommer att meddela om nödvändigt underhåll innan något blir bristfälligt. Byggnadens system kommer att kunna skapa underhållsuppgifter själv så att dessa utförs planenligt och effektivt. Data om hur byggnaden används kommer att ge underlag för att optimera energianvändningen och både ge miljövinster och minskade kostnader.

Den offentliga sektorn kommer att investera

När den digitala tvillingteknologin nu mognar kommer den offentliga sektorn att se värdet och vilken potential detta innebär för dess stora fastighetsportföljer.
I Norge är Statsbygg känt för att vara framåtlutat när det gäller teknik. De och andra offentliga aktörer har möjlighet att vara ledande i hur tekniken används. Detta skulle kunna leda till ökad innovation kring digitalisering av befintligt byggnadsbestånd (till exempel genom användning av slimBIM).

Ökad förståelse i branschen

Bygg- och fastighetsbranschen kommer att fortsätta sin digitala mognad och förståelsen för digitala tvillingars enorma potential kommer att bli tydligare. Det kommer att finnas konkreta exempel på aktörer som har använt tekniken och vilka värden den skapar.

Vi ser fram emot att vara en positiv bidragsgivare till hur branschen kan uppnå ökad lönsamhet och hållbarhet genom att adoptera digitala tvillingar 2022.

Vill du ha mer information om hur teknik kan ge värde för dig? Kontakta oss!

Dela denna blogg:

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.