Joel Öman programägare av Solibri arbetar på Skanska med BIM och digitalisering

Författare

Patrik Mälarholm

Publiceringsdatum

Dec 5, 2019 10:21:00 AM

Joel berättar om BIM-krav och hur man vill ta BIM ut till produktion med hjälp av 3D-modellerna. Skanska har utvecklat egna regelsamlingar så att Skanskas krav uppfylls i projektet. Joel berättar även om hur man arbetar med granskning av handlingarna i projektet som digitala ledare.

Även mängdavtagning sker i Solibri där man har skapat färdigbyggda recept som underlättar för kalkyl. Fönster beställs också direkt ur modellen för leverans. Joel avslutar med att kraften i att titta på en 3D-modell istället för att stirra på en ritning som lätt kan missförstås.

Lär dig mer om Solibri

Skanska och arbetar med digitalisering av byggprocessen

För att fler ska kunna dra nytta av 3D-modellen är visualisering ett nyckelord. Joel Öman på Skanska berättar om hur man arbetar med detta genom hela byggprocessen där Solibri spelar en viktig roll.

Joel Öman är programägare av Solibri på Skanska och arbetar med digitalisering av byggprocessen.

Skanska tog tidigare ett strategiskt beslut att samla BIM-koordinatorerna, där Joel var en av dem, och knyta dem närmare produktionen. Tanken var att fler ska kunna dra nytta av modellerna. Därför har man formulerat en tydlig kravställning för att skapa ett effektivt digitalt arbetssätt som består av den egna kravspecifikationen, 3D-modeller, BIP-koder, granskning och ut till produktionen. Ett genomgående krav är att man använder 3D-modellen genom hela projekteringen.

Skanska KMI BIM kontroll Solibri

Med Solibri säkerställs modellens data

Den tidigare CAD-manualen har man utvecklat och anpassat till den information som man vill få ut av modellerna i projekten. Det illustreras tydligt med dess namn Kravspecifikation Modell & Informationshantering, KMI. 3D-modellen kontrolleras mot de uppställda kraven i specifikationen

för att säkerställa informationsmängden, vilka data som är med och om de behövs uppdateras.

För det använder man Solibri, som Joel menar är fantastiskt att använda eftersom det är så visuellt. Det är enkelt att se och visa vid en samgranskning var eventuella fel och kollisioner finns i modellen.

Skanska Solibri Kravställning BIM

Enklare att mängda

Överblicken som Solibri ger förenklar mängdavtagningen bland annat med färdigskrivna recept där byggdelarnas olika egenskaper finns tillgängliga. Detta exemplifierar Joel tydligt och berättar om en av deras samarbetspartner som levererar fönster där utskriften från Solibri fungerar som en beställning av de fönstertyper som ska vara i byggnaden. Ett snyggt samarbete där hela kedjan knyts ihop, menar Joel.

Skanska Solibri BIM mängdavtagning

Visualisering direkt på byggarbetsplatsen

3D-modellen fyller också en viktig funktion på arbetsplatsen på flera sätt. För arbetsledaren är modellen ett stöd när en produktiv byggordning ska tas fram och visa på nästa steg. Information kan läggas till direkt i modellen. En annan viktig funktion är att modellen visar var på siten det kan uppstå problem i arbetet, till exempel att genomföra en installation.

Modellen har en viktig uppgift eftersom den visualiserar informationen som inte en ritning kan göra. Joel påpekar att en underentreprenör ofta vill utföra sitt jobb på kort tid och gå vidare till nästa. Med hjälp av Solibri och modellen är det enkelt att visuellt visa vilken turordning som måste gälla på arbetsplatsen för att allt ska bli rätt från början.

Att presentera med Solibri visualiserar modellen och förenklar byggprocessens olika steg.

BIM på bygget Skanska Solibri

Dela denna blogg:

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.