Reducering av avfall och hållbart byggande med ArchiFrame och BIM

Författare

Victoria Sjöberg

Publiceringsdatum

Jun 26, 2023 11:16:41 AM

Upptäck hur Skanska Husfabrikken använder kraften i ArchiFrame och BIM för att minska slöseri, öka effektiviteten och främja hållbarhet i byggbranschen. Genom att kombinera prefabricering, exakt skärning och miljövänliga material ger detta innovativa tillvägagångssätt en lösning för en mer hållbar och avfallsfri framtid inom byggandet.
 

Skanska Husfabrikken, ett dotterbolag till Skanska Norge, använder ArchiFrame för att minska avfallet och öka effektiviteten i sina byggprojekt. ArchiFrame är en tilläggsapplikation till Archicad, som kombinerar ett ledande BIM-verktyg med full flexibilitet i byggfasen. Detta gör det möjligt för arkitekter och konstruktörer att arbeta tätt tillsammans och generera detaljerade skärlistor, samtidigt som försäljningsritningarna tas fram.

Bjørn Salberg, BIM-koordinator på Skanska Husfabrikken, förklarar att ArchiFrame valdes för att det är det kraftfullaste BIM-programmet i sitt slag, och för att det är kompatibelt med Archicad. Salberg lyfter också fram det goda stödet som en av anledningarna till att de fortsätter att använda ArchiFrame.

Byggbranschen i Norge genererar cirka 1,8 miljoner ton avfall årligen, vilket motsvarar cirka 14 % av den totala mängden avfall i landet. Medan Sverige genererade ca 14,2 miljoner ton avfall år 2020, vilket motsvarar 1/3 av Sveriges totala avfall. För att minska detta avfall rekommenderar Halogens rapport om avfallsfria byggarbetsplatser användning av prefabricering och precut. ArchiFrame hjälper Skanska Husfabrikken att skära material mer exakt och minska avfallet från trimning. Salberg tror att prefabricering och modulbygge kommer att bli allt populärare i Norge de kommande åren.

Som en del av deras hållbara arbetssätt använder Skanska Husfabrikken trämaterial i sina projekt. Trä är ett miljövänligt byggmaterial och en förnyelsebar råvara med liten negativ påverkan på miljön. Eventuellt träavfall återanvänds till flis.

Skanska 4

ArchiFrame och Archicad har gjort det möjligt för Skanska Husfabrikken att minska avfallet genom att endast använda nödvändiga material. Salberg berättar att husfabriken byggs modulärt, där moduler bestående av golv-, tak- och väggelement sätts ihop på byggarbetsplatsen. Denna modulära konstruktionsmetod kräver mycket detaljerade elementritningar, som ArchiFrame hjälper dem att skapa. Genom att kombinera prefabricering och BIM kan Skanska Husfabrikken leverera mer hållbara byggprojekt med mindre avfall och ökad effektivitet.

Moduluppbyggnad gör det möjligt för Skanska Husfabrikken att montera byggstenar på byggarbetsplatsen och på så sätt minska byggtiden och samtidigt hålla hög kvalitet. Genom att inkludera nödvändiga lager i de enskilda elementen innan monteringsfasen kan viktiga komponenter som rör och ventilation i kök och badrum vara på plats redan under modulstadiet. Detta leder till en mer effektiv och hållbar byggprocess.

Läs: BIM för hustillverkare

Salberg tror att marknadstrender tyder på en ökning av prefabricering och modulbyggande i Norge i framtiden. För 10-15 år sedan var detta mindre utbrett, men utvecklingen har förändrats markant de senaste åren. Denna förändring kommer att fortsätta att påverka byggbranschen och bidra till en mer hållbar och avfallsfri framtid.

Sammanfattningsvis visar Skanska Husfabrikkens innovativa arbetssätt hur ArchiFrame och BIM-teknik kan användas för att minimera slöseri och öka effektiviteten i byggprojekt. Genom en kombination av prefabricering, exakt skärning och miljövänliga material utgör denna metod ett viktigt steg mot en mer hållbar och avfallsfri byggindustri.

Dela denna blogg:

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.