Visualisering bidrog till bygglov i Vaxholms kulturmiljö

Författare

Love Janson

Publiceringsdatum

Aug 2, 2022 8:30:54 AM

Ett nytt hus i hjärtat av Vaxholms kulturhistoriskt känsliga miljö väckte många frågor. Arkitekten Björn Greitz visualiserade projektet med Archicad och BIMx för att få en faktabaserad förståelse. Visualisering skapar trygghet för beställaren, beslutsfattarna och grannarna som alla får en tydlig bild av hur det kommer att se ut, säger Björn.

Vaxholm i Stockholms skärgård är en oas invid fjärdens blåa vatten som lockar besökare. Det är också en attraktiv plats för en familj som för ett par år sedan ville bosätta sig på ön. Familjen valde en plats som fick många att höja på ögonbrynen.

- De ville bygga ett bostadshus i den kanske mest känsliga kulturmiljön i gamla Vaxholm, berättar arkitekten Björn Greitz på GREITZ XS AB arkitektur&design som ritade huset. Att få fram ett bygglov var därför ingen lätt uppgift.

Som gammal stadsarkitekt i Vaxholm förstod Björn att här handlade det om att övertyga både lokala politiker och invånare. Om allt dessutom klarade den gällande detaljplanens bestämmelser skulle projektet ros iland och familjen få bygglovet.

Lär dig mer om Archicad

Kunden studerar modellen på egen hand

Björn har genom åren insett att en pappersritning är knepig att förstå för lekmannens otränade öga. Lyckligtvis finns det en lösning på problemet. Visualisering.

- Jag skapade en modell i Archicad med huset, tomten, närliggande fiskebodar och hus runt den gamla Norrhamnen. Det är barnsligt kul, som att bygga med lego!

Från första början var familjen som skulle köpa huset i allra högsta grad delaktig. Modellen blev ett kommunikationsverktyg för att samtala kring gestaltningen och utformningen av olika byggnadsdetaljer så som man tänkt sig. 

- Jag mejlade en särskild 3D-fil för att de, med installerad BIMx-viewer, ska kunna se och gå genom huset och rummen, säger Björn. Men de kan inte göra ändringar i den, det är förbehållet mig som arkitekt i Archicadmodellen.

630x630 Greitz Archicad BIMx 2
© GREITZ XS AB arkitektur&design

Nå snabbt resultat tillsammans med kunden

Han för med pekfingret över modellen på surfplattan, taket försvinner och rummen på övervåningen syns i fågelperspektiv där ytterväggarna har en orange snittyta. Genom att föra fingret på snittytan går han ner och bottenvåningen blir synlig. När han drar ihop fingrarna zoomar han ut ur huset och kan vrida modellen och på nytt skala av taket igen för att se hur allt ser ut från en annan vinkel. Det går lika snabbt som han för händerna över skärmen. 

- Det här tycker kunden är vansinnigt kul! Att enkelt studera planlösningen, gå runt eller upp till övervåningen och se hur utsikten blir. Förståelsen är omedelbar och ger nya tankar: kan vi ha ett annat golvmaterial? Efter en kvart har kunden fått en uppdaterad modell och ser i viewern om det blir bra eller inte.

Visualiseringen gick smidigt.

630x630 Greitz Archicad BIMx 1
© Tydlig visualisering av huset i Vaxholm, GREITZ XS AB arkitektur&design

- Kombinationen av Archicad och BIMx är så lättarbetad! säger Björn. Den stora fördelen är att man kan göra ändringar och kommunicera igen med viewern och vi, tillsammans, väldigt fort

kan nå fram till ett resultat som alla är jättenöjda med. Vi når konsensus på ett enkelt sätt!

Om det skulle uppstå tveksamheter är det inga problem.

- Jag skapar en kopia av Archicad-filen så det finns möjligheter att jämföra två versioner så att kunden kan fatta beslut om den bästa.

Bedömningen underlättas i stadsbyggnadsnämnden

Ryktet spreds i Vaxholm om projektet i det känsliga området skulle kunna bli verklighet. Folk kom fram till Björn på stan och ställde frågor. Då tog han upp sin mobil och visade modellen för den undrande samtidigt som han förklarade hur allt hänger ihop och att huset inte utgjorde något hot mot den vaxholmska gamla stadsmiljön.

- Rätt fantastiskt att stå mitt i vardagen på trottoaren och i mobilen kunna visa en realistisk bild av huset innan det är byggt. Ett slags medborgarinflytande.

Visualiseringen gör alltså nytta förutom i den intima närhet som byggts upp mellan Björn och kunden. I kommunhuset har både politiker och tjänstemän fått modellen och precis som familjen, granskat den i BIMx.

- Visualiseringen underlättade bedömningen av huset och placeringen i den kulturnära miljön i enlighet med detaljplanen och bevarandeplanen. Beslutsprocessen gick fortare fram och steget till bygglovshandling blev kortare.

Tack vare modellen och visualiseringen kunde Björn klart och tydligt visa att husets placering uppfyllde detaljplanens krav på minst sex meter från grannfastigheterna och att det skulle klara bevarandeplanens krav på anpassad utformning. Den negativa uppfattningen förändrades. En av orsakerna menar Björn är visualiseringen med Archicad och BIMx som påvisade att all oro många kände var obefogad eftersom projektet höll sig inom kraven enligt planerna. 

Nu när huset är byggt och familjen flyttat in har Björn fått beröm och en bred positiv respons. Tack vare visualiseringen kunde projektet realiseras utan att den åldriga, vackra kulturmiljön i Vaxholm hade påverkats. En vinst för nybyggarna och de som levt där hela sitt liv.

Dela denna blogg:

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.