Unikt fotomontage gör modellen mer begripligt

Författare

Love Jansson

Publiceringsdatum

Nov 8, 2021 8:04:00 AM

När arkitekten Carl Gustaf Bratt skapar en bildvärld med hjälp av fotomontage öppnas nya möjligheter. Synergin mellan ett taget foto och Archicad ger en svårslagen känsla hos kunden, menar han. Det ökar både trovärdigheten och tryggheten i projektet.

Carl Gustaf Bratt, på BRATT lifestyle architecture, beskriver sig som en visuell person och att använda bilder är en naturlig del av hans sätt att beskriva sin omvärld, inte minst när han gestaltar hus. Det visuella är en del av hans DNA. Han har en bred kunskapsbredd och är utbildad arkitekt och landskapsarkitekt.

- Tomten, det omgivande landskapet och huset präglar varandra och har i hög grad en relation, säger Carl Gustaf. 

I hans kreativa sinne växte tanken fram att förena tomten, huset och modellen till en visuell enhet med tydliga mål. Att göra projektet mer begripligt och att låta bilden kommunicera på mottagarens villkor. I de allra flesta fallen är kunden en privatperson. Tanken mognade. Ett nytt sätt att visualisera såg dagens ljus som han har utvecklat till ett eget arbetssätt.

Lär dig mer om Archicad

Unik metod förenar analoga och digitala bilder

Carl Gustafs smått unika metod är att göra ett montage genom att kombinera ett fotografi och 3D-modellen i Archicad i en och samma bild. Så här går det till.
Han börjar gestaltningen med att ta in höjdkurvor och bygger därefter upp modellen som får en hög och rik detaljnivå. Därefter går han ut till tomten och tar ett foto av platsen som ska bebyggas, antingen det är nybyggnation eller ombyggnad. Tillbaka på byrån lägger han in bilden exakt på samma plats i modellen som han stod vid i verkligheten när fotot togs. Positionen är oerhört viktig som gör att montaget ser verkligt ut och huset får samma perspektiv som i fotot. Resultatet är enastående och reaktionerna omedelbara. Du har ju redan byggt vårt hus! sa en förbluffad kund direkt från hjärtat.
- Du förstår hur imponerad kunden blir! säger Carl Gustaf. Bilden förmedlar en svårslagen känsla i synergin av det analoga och det digitala. Man känner sig trygg över att på förhand få se illustrativt hur det kommer att bli och får en oöverträffad trovärdighet som en 2D-ritning aldrig kan ge. Kunden får en chans att avgöra viktiga saker som kanske annars riskerar att förbigås. Till exempel insyn. Hur mycket insyn ger fönstren när det vetter mot gatan? Det är naturligtvis bra att få veta innan huset är byggt.
- De är ovärderliga synpunkter som hjälper till att gestalta förslaget, konstaterar han.

800x800 BRATT reportage
BRATT lifestyle architecture

Archicad har en nyckelroll!

Men utan Archicad skulle fotomontaget vara svårt att få till. Det finns en god anledning till det.
- Att jobba med Archicad är lustfyllt eftersom det är så pedagogiskt uppbyggt. Min kreativitet frigörs och jag hittar lösningar. Till exempel ville en kund ändra en detalj i köket, jag modifierade enkelt i programmet och skickade en bild till kunden, är det så här du menar? Och kunden utbrast i telefon: Ja, precis så hade jag tänkt!

Dialogen mellan kunden och Carl Gustaf bidrar till en smidigare och mer delaktig arbetsprocess. Allt för att få fram den bästa lösningen som kunden strävar efter.
- Otroligt mycket tid sparas när ändringar genomförs på det här snabba sättet.

Var i arbetsgången används fotomontaget?
- Det kommer oftast sent när allt har kommit på plats i det slutgiltiga förslaget, innan vi kan gå vidare och ta fram bygglovshandlingarna.

BRATT fotomontage Archicad
Till vänster foto av tomten och till höger är samma bild men med Archicad-modellen inlagd. BRATT lifestyle architecture

IFC till privatpersoner

Hur ska det illustrativa fotomontaget nå kunden som högst sannolikt inte har Archicad? I regel skickar han IFC-filer till konsulter och andra aktörer i byggbranschen. Men formatet fungerar faktiskt inte enbart för yrkesfolk och Carl Gustaf skickar IFC-filer till privatpersoner, som dock inte kan redigera i modellen.
- De går ut på nätet och hittar alltid någon programvara för att studera modellen med, har aldrig hört att de inte klarar av att se modellen.

Tekniken är alltså inget bekymmer för att kunden ska få ta del av både fotomontaget och av modellen.
- När de går runt i modellen har de så enormt lätt för att förstå hur det ser ut om de skulle vara osäkra på något, till exempel hur mycket insyn som man får. Sådana känsliga saker kanske man inte tänker på när fokus är på själva modellen, men blir uppenbara när kunden ser huset från utsidan i fotomontaget.
Gestaltning handlar om förtroende där synergin mellan analog och digital bildvärld ger en fördel och leder till en snabbare beslutsprocess, och ett boende som kunden verkligen vill ha. Ett fantastiskt sätt att kommunicera visuellt! sammanfattar Carl Gustaf.

BRATT fotomontage foto av tomten Archicad
Foto av tomten. BRATT lifestyle architecture

Dela denna blogg:

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.