Fler och fler komponenter och intressenter i dagens byggande

Författare

Hans Loord

Publiceringsdatum

Jan 28, 2020 11:18:00 AM

I dagens komplexa byggande, med fler och fler intressenter och komponenter, vill Gatun Arkitekter integrera analys, konstruktion och design. De vill skapa kunskap för att forma en human arkitektur. Till hjälp har de IFC, BIP och en och annan APA.

Gatun Arkitekter, som hette Scheiwiller Svensson Arkitektkontor vid bildandet 1996, består idag av ett femtiotal medarbetare med pågående projekt över hela Sverige samt några utanför landets gränser. Kontoret huserar i en industrifastighet på Åsögatan på Södermalm i Stockholm med gulmålade stålpelare och balkar. Redan på 1670-talet öppnades ett bryggeri i fastigheten. 1929 övertog bryggeriet namnet S:t Eriks Bryggeri från det tidigare namnet Neumüllers Bryggeri, men bryggeriverksamheten lades ner 1959. Lokalerna förvärvades 1961 av Stalands, som byggde om dem till det utseende de har idag.  Gatun sysslar med allt från inredning och offentliga byggnader, kontor och bostäder, till industri och stadsbyggnadsprojekt. Ordet ”gatun” kommer från en äldre stavning av ordet “gatan” och ska ge en bild av att kontoret tar vara på perspektivet i gatunivå. Gatun jobbar just nu bland annat med projekt som Slakthusområdet i Stockholm, Life City i Hagastaden, Serverhall för Bahnhof, Sthlm New 04 och utomhusarenan Dalhalla i Rättvik.

Lär dig mer om BIM-krav

Intern och extern koll med BIP-filter och Solibri

Två av Gatuns partners är Oskar Scheiwiller, som bland annat är ansvarig för IT och Josefin Lindquist som håller i kontorets digitaliseringsstrategi. De har noterat att kunderna är olika när det gäller vad de vill ha ut av projektet. Det är också olika att arbeta i tidiga skeden av projekt gentemot när man närmar sig förvaltningsskedet.

-  Det gäller att ta diskussionen gällande informationsnivå med beställaren tidigt för att fastställa vad som är en användbar och realistisk nivå av data för just deras projekt. Det gäller att träffa beställarens mål, varken skjuta över eller under, menar Josefin Lindquist.

BIP-koder är förstås väsentligt för att kunna differentiera byggnadens olika delar. Och IFC används för att utbyta informationsbärande modeller med andra. Vissa projekt är förstås mer komplexa till formen än andra. Dalhallaprojektet är ett tydligt exempel på formkomplexitet. För att kunna förstå det relativt komplexa området använde vi oss av vår GPS-styrda drönare för att få fram en exakt placerad fotorealistisk 3D-modell av området. Det gav en fantastisk möjlighet att snabbt få med oss hela Dalhalla hem till kontoret. 

Gatun Solibri Bahnhof ny serverhall

Solibri har slagit igenom på kontoret

-Vi deltog i ett projekt tillsammans med bland annat Ericsson och BimAlliance för att ta fram BIP-koder till BIM-modeller. Vi testade oss fram till ett slags ”BIP-kodfilter” som sorterar nödvändig objektsdata när inte all information är av betydelse i den gemensamma modellen. På så vis kan intressanta och relevanta värden på objekten sorteras ut i en egen kategori, berättar Oskar Scheiwiller. Det har visat sig att Solibri slagit igenom på kontoret så att det används inte bara externt mot andra konsulter för kollisionskontroll och annat, utan även internt. Man kollar sina egna modeller fortlöpande med Solibri. Gatun fastnade för Solibri av flera skäl. Dels för att de jämförde med andra liknande produkter och tyckte programmet klarade mer. Dels upplevde de programmet som förhållandevis intuitivt och enkelt att hantera.

- Solibris vänstermeny gör det enkelt att jobba i och enkelt att förstå, menar Oskar.
Det är ofta Gatun som har samordningsansvaret i projekten och det är också så kontoret vill ha det.

- På samordningsmötena, som sker i snitt varannan vecka, sitter alla tillsammans och tittar på modellen på en stor skärm och bestämmer vad som ska göras vid eventuella konflikter. Det är inga galgar med A1-ritningar på borden längre. Kunskaperna hos alla inblandade konsulter är också hög idag. Alla vid bordet förstår vad de ser på skärmen, berättar Josefin.

Gatun Solibri Danderyd

Tankesätt med fokus på BIM

Gatun tycker att det är synd att 3D-modellen ännu inte har fått den status som ritningar har. Men förstår att alla led i branschen samordnat måste bli redo för att kunna avstå ritningar i ett projekt. Det inkluderar att alla involverade projektörer, hantverkare, leverantörer och myndigheter ska hantera digital information.  Just nu producerar vi en modell plus en ofantlig mängd pappershandlingar, det kommer i framtiden ses som onödigt. Det tar tid men vi kommer dit. Gatun har också definierat olika objekttyper som har olika status vilket är värdefullt vid projektering i olika etapper.

- Vi har som mål att all information ska finnas på en plats, i 3D-modellen. Den är en ”hub” varifrån man sedan kan få ut all den information man önskar i form av dokument, excelark eller ritningar. Gatun håller, via en styrgrupp för arbetsprocesser och metoder, intern utbildning för alla i detta tankesätt med ett fokus på BIM, 3D plus Solibri. Men det är viktigt att inte bara begripa hur man ska göra utan också varför man ska göra det. Det är en fortgående kvalitetssäkringsprocess. Styrgruppen arbetar även med utveckling av arbetsmetoderna och om något verkar lovande så testas det först i något projekt för att, om det funkar, implementeras i alla projekt, avslutar Oskar och Josefin.

Interiör hos Gatun Solibri Bild Hans Loord

Flera känner redan till APA

Hur märks det då att Gatun håller till i en bryggerifastighet? Alldeles tydligt faktiskt. Gatun brygger nämligen sitt eget öl, en American Pale Ale kallat ”Architect Pale Ale”, förkortat APA. Det har, om man frågar Systembolaget där det faktiskt finns i sortimentet, ”Humlearomatisk smak med tydlig beska, inslag av grapefrukt, passionsfrukt, ljust bröd och färska örter”. I systembutikerna på Södermalm finns det, men kan beställas även till andra.

En del restauranger har också fått upp ögonen för Gatuns öl. Särskilt i samband med projekt har det varit naturligt för Gatun att ha med ölet. Vid senaste ombyggnaden av restaurangen ”Himlen” plus baren ovanpå fanns ölet med, vilket resulterade i att det nu går att beställa en APA i baren. Tanken om att koppla arkitekter med dryck är förstås inte unik. Klosterkyrkan i den tyska orten Weltenburg vid Donaus strand ritades av bröderna Asam på sjuttonhundratalet. En skulptur föreställande en av bröderna är placerad vid kupolens bröstning tittande ner i kyrkan. Det finns ett öl som på sin etikett har bilden av just detta och det kallas ”Weltenburger Kloster Asam Bock” och är ett så kallat ”dubbelbocköl”. Men oavsett att Gatun inte var först i världen med ett ”arkitektöl” så finns det nu ett svenskt sådant. 

Gatun Architect Pale Ale Bild Hans Loord

Gatun, med nytt namn och egen APA, är på väg mot målet att skapa, som de själva uttrycker det, en human arkitektur. I lådan har de kraftfulla 3D-verktyg, BIM-tänkande, BIP-koder, Solibri och tanken om att hela kontoret ska ha samma kunskaper för att kunna erbjuda samma kvalitet i alla projekt. Det är en hög ambition. Om denne skribent kan få någon ledtråd till projekteringskvalitén efter att ha provsmakat ölet kan vi ha god tilltro till att de kommer att lyckas. 

PS Att historien om arkitekten som skulptur i Weltenburgs klosterkyrka är helt sann kan dessutom bekräftas efter egen okulär besiktning. DS

Dela denna blogg:

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.