Effektivisering och smart användning med digitala tvillingar

Författare

Christian Foss

Publiceringsdatum

Mar 17, 2022 10:04:44 AM

Har du konservativa medarbetare som är skeptiska till att använda ny teknik? Effektivitetsvinsterna, genom smart drift och användning av digitala tvillingar i dina fastigheter, är värt den tid det tar att övertala dem.

Enkelt uttryckt är en digital tvilling en virtuell representation av något som existerar i verkligheten. Du har alltså ett fysiskt objekt, i vårt fall en byggnad, som återskapas i en 3D-version med hjälp av BIM (byggnadsinformationsmodellering) detta är fortfarande inte tillräckligt. Det geniala är möjligheten att utbyta data mellan fastigheten i verkligheten och 3D-modellen. Utan denna förmåga finns det ingen digital tvilling.

Det intressanta händer först när man via sensorer kan koppla upp sig till den fysiska byggnadens data som till exempel värme, kyla, ljus, vatten eller luft. Du hämtar informationen in i den digitala tvillingen och kan på så sätt analysera data. Sedan kan du använda resultaten för att fatta välgrundade beslut om till exempel energianvändning. Men du behöver inte ha BIM för att skörda fördelarna med den digitala tvillingen. Jag återkommer till det. Först ska jag förklara varför bygg- och fastighetsbranschen har ett skrikande behov av digitala tvillingar.

Läs mer om digitala tvillingar i fastighetsbranschen här!

Bygg- och fastighetsindustrin använder gammaldags system

Branschen är generellt sett konservativ och gammaldags system används framför allt inom drift och förvaltning. Det begränsar förmågan att fatta välgrundade beslut. Man använder också en massa olika system som inte pratar med varandra. Det finns ett stort behov av digitalisering och ny teknik för att effektivisera arbetssätten. Möjligheterna är oändliga, och det slutar inte med effektivare energianvändning som jag nämnde i inledningen.

En digital tvilling erbjuder oändliga möjligheter jämfört med de traditionella operativsystem och ledningssystem som dominerar branschen idag. Den uppenbara fördelen är att göra något med dess data.

Fördelarna med effektiv och smart fastighetsförvaltning

1. Du får all information om din fastighet på ett ställe. Den digitala tvillingen samlar in data från sensorer och SD-system.
2. Du kan utföra analyser av all data på ett ställe och få skräddarsydda rapporter.
3. Med artificiell intelligens och maskininlärning kan du skapa automatiserade processer för drift och få självstyrande byggnader.
4. Du kan också ange maskinläsbar produkt- och systemdata.
5. All annan dokumentation för FDVU såsom installationsanvisningar, bruksanvisningar, underhåll, brand, miljö, som krävs enligt lag kan också föras in i tvillingen.
6. Du har en fullständig historik och överblick över vem som har gjort vad och när och hur mycket tid som läggs på varje uppgift.
7. Du har ett användarvänligt och tydligt användargränssnitt, så att det är lätt att bilda sig en helhetsbild av ditt fastighetsbestånd.

Håll dig uppdaterad om relevant information och nyheter - anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Prediktivt underhåll

Prediktivt underhåll är grädden på moset. Med introduktionen av digitala tvillingar kan man så småningom ersätta tidskrävande underhållseftersläpningar med prediktivt underhåll. Den digitala tvillingen meddelar när underhåll krävs. Då har du möjlighet att vidta åtgärder innan problem uppstår.

Till exempel kan en digital tvilling se när det är 97 % chans att varmvattenberedaren går sönder inom de närmaste 6 månaderna. Detta för att du har en överblick över felmarginalerna från tillverkaren. Tillverkarens data indikerar att om du kör en 30 grader varmvattenberedare med 90 % kapacitet i mer än 24 timmar per dygn, så är felmarginalen "X". Genom att kombinera tillverkarens felmarginaler med sensoriska data och det underhåll som utförts används maskininlärning för att förutsäga när pannan slutar fungera.

Ett annat exempel är vanliga produkter i en byggnad som fönster, dörrar, pumpar, brandsläckare etc. Produkter har ett installationsdatum, en förväntad livslängd och en garantitid. Med en digital tvilling behöver du inte manuellt kontrollera garantitider. Tvillingen kommer automatiskt att skapa underhållsuppgifter, så du gör en tillståndskontroll innan garantitiden löper ut. Då har du möjlighet att klaga hos leverantören i tid.

Twinview

En unik plattform för digitala tvillingar - Twinview

Twinview är en online digital tvillingplattform som gör detta möjligt. Det finns inga andra plattformar som erbjuder samma unika översikt och är så kompletta. Det finns andra system som erbjuder delar av vad Twinview kan göra. Här pratar vi om silosystem som till exempel kan mäta luftkvalitet, närvaro, temperatur, vattenläckor etc. Men det finns inget liknande system som har hela paketet och som kan integreras med de system som är utbredda i industri sedan tidigare.

Det är tid- och resurskrävande att använda olika system för de olika processerna. Att systemen inte pratar med varandra gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att få en överblick. Twinview å sin sida ger dig en helhetsbild som är avgörande för maximal effektivitet av hela ditt byggnadsbestånd.

Viktigt meddelande: du är inte beroende BIM

Många tror att man är beroende av att ha en BIM för att skörda frukterna av en digital tvilling, alltså en fullfjädrad grafisk 3D-modell. Det är inte sant. De flesta fastighetsägare har inte BIM på befintliga byggnader idag. För att komma igång med Twinview behöver du bara ett Excelformulär med de objekt (tillgångar) du har i din byggnad. Du kommer inte att kunna "se" byggnaden, men du kommer att få alla andra fördelar som följer med en digital tvilling. Vi rekommenderar att branschen går mot att använda BIM även för fastighetsförvaltning. Vi kan hjälpa dig att komma igång enkelt med en slimBIM. En slimBIM består endast av de viktigaste byggnadsdelarna och du kommer snabbt att kunna samla den lågt hängande frukten för effektivitet och smart fastighetsförvaltning.

Twinview manage-modulen

Digitala tvillingar är de första steget till självstyrande byggnader och en digital hållbar framtid

Twinview är helt nytt på marknaden. Vi har nyligen gjort en slimBIM-pilot av vårt eget kontor och vill komma i kontakt med framtidsinriktade byggare som vill se möjligheterna realiserade i praktiken. Vi kommer också att starta fler pilotprojekt, och vill gärna ha dig med i teamet.

Vill du veta mer om hur Twinview kan öka värdet på dina fastigheter? Kontakta oss här.

Dela denna blogg:

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.