Solibri tips & Tricks - felsökningar och lösningar

Författare

Lole Flodqvist

Publiceringsdatum

Sep 11, 2023 1:00:00 AM

I denna utgåva av Tips och Tricks går vi igenom hur du kan lösa nedan problem i Solibri:

1. Felmeddelanden och andra fel

2. Lexikala fel

3. 3D-problem

4. Återställa Layouter

5. Problem att installera Solibri på MAC

6. Solibri arbetar långsamt

1. FELMEDDELANDEN OCH ANDRA FEL

1. Error: “Cannot invoke "java.security.cert.X509Certificate.getPublicKey()" Because "" is null” 

Lösning: Det här felet visas vanligtvis när Solibri inte kan komma åt våra servrar.  

2. Error: Connection to Solibri server needed” 

Lösning: Kontrollera att proxyinställningarna är okej: https://help.solibri.com/hc/en-us/articles/4541859176599-Proxy-Server-Settings 

Se också till att brandväggen inte blockerar åtkomst till våra servrar.  

3. Error: “No client response”  

Lösning: Ta bort mappen .solibri från C:\Users\%userprofile% 

4. Error: Unable to connect to the BCF servers 

Lösning: Problemet orsakas av att Solibri inte kan ansluta till SSC eller licensieringsservern.  

 • Användaren bör se till att de inte använder proxyinställningar i Solibri som inte har konfigurerats av deras IT. 
 • Kontrollera också att internetanslutningen är stabil. 
 • Lösningen är att ta bort .solibri-mappen och starta om solibri 

2. LEXIKALA FEL 

1. Error: “Reading of IFC model failed”  

Lösningar: 

 • Ändra IFC-filens importinställningar till UTF-8 och försök igen.  (Ändra teckenuppsättningen till UTF-8. Det kan ändras i Solibri, Settings > IFC Import settings. Därefter måste Solibri startas om.)
 •  Det kan vara så att filen sparades med UTF-8 utan Byte Order Mark (BOM). När det sparas med denna kodning förstås inte några av specialtecknen av Solibri. 
Det kan vara så att filen sparades med UTF-8 utan Byte Order Mark (BOM). När det sparas med denna kodning förstås inte några av specialtecknen av Solibri. 

Här är också en hjälpcenterartikel om IFC read errors.

3. 3D-PROBLEM  

Problem: 3D-vyn är tom/kraschar relaterad till 3D 

Lösningar: 

1. Uppdatera GPU-drivrutiner 

2. Om en dockningsstation används, uppdatera även dess drivrutiner. 

3. Prioritera en GPU när användaren har två av dem: 

Prioritera användningen av NVIDIA i Windows 

 • Settings > System > Display. 
 • Bläddra ner och välj Graphics Settings. 
 • Välj en app att ställa in inställningar för: Desktop app. 
 • Browse, och sök efter Solibri.exe. 
 • När du har valt programvaran klickar du på den i grafikinställningarna och klickar på Options. 
 • Välj High Performance. 

A screenshot of a computer
Description automatically generated

4. ÅTERSTÄLLA LAYOUTER

När du står inför detta problem, med utelämnade namn;  

Gå till Solibri > File > Settings > Layouts, och klicka på “Restore” knappen (Detta återställer din nuvarande layout) 

 A screenshot of a computer
Description automatically generated

5. PROBLEM ATT INSTALLERA SOLIBRI PÅ MAC

Det finns ett olyckligt fel som orsakar detta problem: Du kan inte installera Solibri på Mac, om mörkt läge “dark mode” är aktiverat  

Lösning: Växla till ljust läge under installationen. Därefter kan du växla tillbaka till mörkt läge. 

6. SOLIBRI ARBETAR LÅNGSAMT

Dessa saktar ner Solibri: 

 1. Stort antal små föremål eller komplicerade komponenter. 

 2. Lägga till PDF-filer i Solibri

3.Användningen av flera hierarkiska regler.
 
4. Kvaliteten på IFC-filen. 

5. Den version av redigeringsverktygen och IFC-exportörerna som används (äldre versioner kan innehålla skadliga buggar)

6. För stort värde i ritade objekt (File -> Settings -> 3D -> Performance (tab) -> Objects Drawn).  

För att förbättra hastigheten vid ”checking”: 

 1. Kontrollera parametrarna för reglerna (vilket gör filtren mer exakta/strikta). 

2. Undvik stora mängder små föremål eller komplicerade komponenter. 

3. Om det finns en regel som tydligt tar lång tid, dubbelkolla parametrarna och försök att förbättra dem. 

 Vi har massor med tips, steg för steg guider med mera på vår supportsida som kan underlätta till dagliga arbete!

Dela denna blogg:

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.