Hur kan prefabricering bidra till förbättrad kvalitet och bygghastighet?

Författare

Victoria Sjöberg

Publiceringsdatum

May 26, 2023 2:09:54 PM

Både myndigheter och kunder ställer allt högre krav på att arbetet på byggarbetsplatsen ska vara både snabbare och av högre kvalitet. Med rätt BIM-verktyg och prefabricering är det möjligt att uppnå. 

Hänger du inte med i svängarna? Då förlorar du, oavsett om det är ett Formel 1-lopp eller i kampen om ett stort kontrakt. Myndigheterna ställer allt högre krav på både kvalitet och effektivitet i byggprocesserna i sina anbud. Har du ännu inte börjat använda BIM och prefabricering kommer du i längden inte längre att vara konkurrenskraftig med de som gör det. Varför? För du använder inte verktygen som gör det möjligt att uppnå samma kvalitet, till samma pris, på samma korta tid. Om du inte använder BIM tappar du konkurrenskraft jämfört med andra som gör det och det blir fler och fler av dem.

Dessutom ger BIM och prefabricering fördelar för miljön och hållbarheten. Det kan du läsa mer om i den här artikeln: Vägen till avfallsfria byggarbetsplatser.

Kort om precut, moduler och element:

  • Precut är material som är tillskurna, märkta och förpackade och därför är färdiga att användas och kan monteras extra snabbt
  • Moduler är prefabricerade möblerade delar av byggnader eller rum, ofta kallade byggnadsmoduler. Att använda moduler ökar kvaliteten och minskar byggtiden. Våtrum levereras ofta som moduler
  • Element är prefabricerade enskilda delar av till exempel beklädnad, golvavdelare och tak som enkelt kan monteras på byggarbetsplatsen

Fördelar med prefabricering och användning av BIM

  • Ökad kommunikationsförmåga, så att det går att kontrollera fel och avvikelser innan man bygger
  • Du sparar tid genom att använda färdigskurna längder och dimensioner som kvalitetssäkras av BIM-programmet
  • Det ger ökad säkerhet för precision och korrekta kvantiteter och leveranser genom BIM
  • Ökad effektivitet, eftersom byggnaden går snabbare att sätta upp. Något som till exempel ger tät bebyggelse vid en tidigare tidpunkt
  • Mindre avfall och transporter ger betydande miljövinster
  • Det blir färre fel och brister i projektet, mindre transportbehov och ökad kvalitet

Håll dig uppdaterad om relevant och värdefull information - anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Kvaliteten ökar

Vårt påstående är att ju färre beslut som måste tas på byggarbetsplatsen, desto högre kvalitet är det möjligt att uppnå på projektet. När du använder BIM har du redan en 3D-modell som är kontrollerad i förväg. Det hjälper att problem som annars skulle dyka upp på byggarbetsplatsen redan har avslöjats. Du hittar rätt lösning redan i kontrollfasen. Då eliminerar du möjligheten till dåligt genomtänkta beslut på byggarbetsplatsen. Om du ligger efter schemat är risken större att välja den snabbaste lösningen istället för den bästa.

Effektiviteten ökar

Det går mycket snabbare att sätta upp byggnaden, när du har detaljerade, förhandskontrollerade ritningar och en industrisåg som färdigställer element och moduler i förväg. Det är en kortare process att montera dessa på byggarbetsplatsen som en avancerad, storskalig byggsats.

Kreativiteten och hållbarheten ökar

När du lägger mer tid på planeringsfasen och utvecklingen av 3D-modellen frigör du tid för att både bli mer kvalitetsmedveten och att hitta kreativa lösningar. Med ett användarvänligt verktyg kan du arbeta snabbare med det du ska göra, så du får mer tid över till det du vill göra.

En investering med snabb intjäning

Det är svårt att uppnå alla fördelar med industriell produktion och prefabricering utan att ha ett modernt BIM-verktyg. Så vad hindrar dig? Att det är en investering råder det ingen tvekan om, men det är en investering med snabb intjäning över tid. Inte redo att ta steget mot fullskalig prefabricering? Det löser vi. Du kan skörda fördelarna med BIM utan prefabricering också.

Nordic BIM Group har ett brett utbud av kunder som varierar från prefabricerade hustillverkare med egna fabriker till mindre stugtillverkare på landsbygden som enbart använder BIM för att skapa de bästa lösningarna på ritbordet. Man får inte gapa över allt på en gång. Lösningen kan specialanpassas utifrån verksamhetens behov och hur du tänker dig att använda programvaran.

Det är viktigt för oss att kunden får rätt lösning och rätt utbildning. Vi är mer än bara en mjukvaruleverantör. Vi följer dig genom hela processen från A till Ö som en långsiktig partner som är en viktig deltagare i hela processen.

Har du inte kommit på hur du använder BIM? Vi kan hjälpa dig med det. Det finns garanterat vinster att göra, och vi hjälper dig gärna att identifiera dem. Kontakta oss så berättar vi mer!

Utvädera Archicad

Dela denna blogg:

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.