Egenkontroller med Solibri Office: En steg-för-steg-guide för arkitekter

Författare

Lole Flodqvist

Publiceringsdatum

May 4, 2023 8:54:56 AM

Som arkitekt är det viktigt att utföra egenkontroller av dina byggnadsmodeller för att säkerställa kvaliteten på din design. Solibri Office är ett kraftfullt verktyg som låter dig utföra avancerade kontroller, identifiera och korrigera fel och brister samt säkerställa att ditt projekt uppfyller de nödvändiga kraven och standarderna. Den här artikeln ger dig en steg-för-steg-guide för egenkontroller med Solibri Office.Steg 1: Öppna modellen i Solibri Office
Öppna den relevanta IFC-modellen i Solibri Office. IFC går att exportera från program som Archicad, Revit, Tekla och många fler. Om du arbetar i Archicad kan du med stor fördel använda gratisapplikationen Solibri Connection.

Steg 2: Utför modellkontroll
Utför en avancerad regelbaserad modellkontroll med hjälp av Solibri Offices unika kontrollfunktion. Kontrollen inkluderar geometri, objektparametrar, kollisioner, attribut, metadata och andra relevanta parametrar för ditt projekt. Använd de svenskanpassade regelsamlingarna i Solibri Office som tillhandahålls av Nordic BIM Group.

Se vårt webbinarium - egenkontroller med Solibri

Steg 3: Analysera resultaten
Analysera resultatet av modellkontrollen noggrant och identifiera fel och brister i modellen. Solibri Office genererar en rapport med en översikt över upptäckta avvikelser och fel, samt deras placering i modellen, så att du kan identifiera och lösa frågeställningarna effektivt. Genom att skapa en BCF-rapport kan du kommunicera med de flesta CAD-program, där avvikelsen blir vald och den kan kommuniceras med bilder och text.

Steg 4: Rätta till fel och utelämnanden
Arbeta med de identifierade felen och bristerna i modellen. Använd Solibri Offices verktyg för att validera och verifiera de ändringar du gör, och kontrollera att de uppfyller nödvändiga BIM-krav på projektet. Använd Solibri Connection om du arbetar i Archicad för att spara tid.

Läs mer om de senaste uppdateringarna i Solibri v.9.13.3

Steg 5: Dela rapporten
Dela rapporten med deltagare i projektet, till exempel projektledare, entreprenörer och andra inblandade parter. Rapporten kan exporteras till olika filformat, såsom BCF, PDF eller Excel, och delas via olika CDE:er, (Common Data Environment) det vill säga specifik projektserver, eller som en bilaga i ett e-postmeddelande. Detta ger en överblick över projektets status och framsteg.

Steg 6: Upprepa kontroll och verifiering
Utför en ny modellkontroll i Solibri Office för att verifiera att felen och bristerna är åtgärdade och att modellen nu uppfyller uppsatta BIM-krav. Upprepa denna process tills modellen är fri från defekter och brister.

Läs 10 steg för bra BIM

Steg 7: Dokumentation och arkivering
Dokumentera och arkivera resultatet av egenkontrollen för framtida referenser. Detta kan innefatta rapporter, ändringsloggar, kontrollresultat och andra relevanta dokument som kan användas som dokumentation för kvalitetskontrollen av modellen. Använd med fördel en CDE för versions- och dokumenthantering för att säkerställa att du alltid är uppdaterad.

Viktigt: Bästa praxis för egenkontroll med Solibri Office kan variera beroende på projektets art, storlek och komplexitet, samt de specifika BIM-krav som gäller.

Viktigt att kontrollera i tidiga faser:

  • Georef. NTM
  • Rätt modellstruktur
  • Att modellen inte har några tomma våningsplan, och att alla våningar har ett namn
  • Att dörrar och fönster i modellen är placerade i samma våningsplan som väggen de relaterar till
  • Att modellen inte innehåller några dörrar eller fönster som inte tillhör en vägg
  • Kontrollera att öppningsriktningarna för dörrar är definierade
  • Kontrollera att modellen inte har för stora eller för små koordinatvärden
  • Klassificering 2.0 och BSAB (BSAB96 från Archicad 26): kontrollera att alla komponenter är korrekt klassificerade
  • Alla rum ska ha zoner med namn från godkänd lista och korrekt geometri

Genom att följa denna steg-för-steg egenkontrollguide i Solibri Office kan du säkerställa att ditt projekt uppfyller nödvändiga krav och standarder, samtidigt som du minimerar risken för fel och brister i byggnadsmodellen. Detta kommer att bidra till en mer effektiv och tillförlitlig process och ett framgångsrikt resultat.

Har du några frågor kring hur du kan dra nytta av Solibri eller vill komma igång, kontakta oss här!

Dela denna blogg:

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.