Varför är digitala tvillingar den perfekta lösningen för den nya hybridarbetsdagen?

Författare

Christian Foss

Publiceringsdatum

Jun 15, 2022 11:10:19 AM

Covid-19-pandemin tvingade nästan alla företag att stänga sina kontor och låta anställda arbeta hemifrån. Nu är vi förbi lockdown och livet återgår till en form av normalitet, men sättet vi arbetar på har förändrats för alltid. YouGov konstaterade att endast en av fem chefer kommer att kräva att anställda ska återgå till kontoret på heltid, vilket innebär att majoriteten får en ny vardag med hybridlösningar.

Lär dig mer om Twinview

En ny normal

Det mest populära upplägget verkar vara att låta anställda arbeta hemifrån två eller tre dagar i veckan och tillbringa resten av sin tid på kontoret. Detta innebär en utmaning för ägare av kommersiella byggnader och operatörer av kontorsfastigheter eftersom det blir svårare att säkerställa att ingen energi går till spillo, och att utrymmena i byggnaden tas tillvara. Det finns ett behov av att optimera byggnaden för detta nya sätt att arbeta.

Användningen av byggnaden under en vecka kommer inte nödvändigtvis att vara densamma som den tidigare på grund av den nya situationen. Det blir därför svårt att uppnå rätt balans, då det inte går åt någon specifik mängd energi som när folk var på kontoret lika många timmar måndag till fredag.

  • Håll dig uppdaterad om relevant information och nyheter – Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Hur förbättrar en digital tvilling utrymmesutnyttjandet?

Den digitala tvillingen använder sofistikerad artificiell intelligens för att identifiera trender och mönster för energianvändning i en byggnad, och låter de som ansvarar för driften av byggnaden fatta välgrundade beslut om var de kan minska energiförbrukningen.

Ju mer du förstår var energin förbrukas, desto bättre kan du utveckla metoder för att minska driftskostnaderna.

Innan digitala tvillingar blev tillgängligt för fastigheter hade byggnadschefer inget riktigt sätt att analysera och kontrollera energianvändningen. Byggnader har alltid producerat enorma mängder data, men det har inte funnits något sätt att komma åt denna information förrän nu.

En digital tvilling hjälper dig att låsa upp tillgången till byggnadens data genom användning av IoT och sensorer med dataströmmar tillgängliga på en enda instrumentpanel för enkel överblick. Genom att övervaka byggnadens system som belysning, värme och kyla hjälper den digitala tvillingen byggnaden att uppnå optimal prestanda som är viktig för det hybrida vardagsarbetet.

En digital tvilling förbättrar utrymmesutnyttjandet genom att ge användarna verktyg för att förbättra sin arbetsdag. Till exempel kommer den anställde som kommer till kontoret två dagar i veckan att kunna använda en app för att kontrollera tillgängligheten av rum, och till och med reservera dem om de behöver det.

De kan också njuta av många andra fördelar som värmekontroll, luftkvalitetsrapportering och ljusstyrning för att optimera miljön så att de kan känna sig så bekväma som möjligt de dagar de är på kontoret. De dagar då hela rum inte används kan temperaturen sänkas för att ytterligare minska kostnaderna.

Vill du veta hur du kan öka värdet på dina byggnader med digitala tvillingar? Kontakta oss så berättar vi mer hur digitala tvillingar kan fungera för just dig!

Kontakta oss

Dela denna blogg:

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.