Unika Kineum växer fram med modellen som given medspelare

Författare

Love Jansson

Publiceringsdatum

20 april 2021

En digital rundvandring i det komplexa byggprojektet Kineum i Göteborg ökar kundens förståelse. Vi löser problem tillsammans med kunden och det höjer kvaliteten, säger Marco Folke Testa på Reflex Arkitekter. Modellen fyller viktiga uppgifter, inte minst när fasadens spektakulära fisknätsmönster skulle dimensioneras i Archicad.

Den tydliga kopplingen till västkusten syns tydligt med fisknätet som omsluter fasaden på Kineum, en arkitektonisk skapelse som uppförs just nu i Göteborg. En ögonsten som med sitt unika formspråk tar plats i stadslandskapet och ger en känsla av dynamik. Namnet är hämtat från grekiskans ord för rörelse, kinetik. Kineum har 27 våningar och ska stå klart om två år, 2022. Där är kontorslokaler, restauranger, hotell och spa samt en skybar som ger överblick av storstaden. NCC och Platzer står bakom projektet.

Lär dig mer om Archicad

Genomtänkt plan med flera typer av modeller

Idén till den originella gestaltningen kläcktes av Reflex Arkitekter som vann designtävlingen. När konceptet projekterades drog arkitekterna nytta av sin sammanhållna arbetsmetod, från önskemål och analys till konkretisering. En cirkulär arbetsprocess som tillämpas i alla delar och skeenden.

- Ett mindset som är ryggraden i vårt skapande och genomsyrar det enorma projektet, berättar arkitektbyråns vd Marco Folke Testa. Det krävs en genomarbetad strukturplan där vi kopplar ihop CAD-filerna för att få ett bra flow som stärker kvaliteten.

Archicad har en given roll i detta flöde där olika modeller togs fram för särskilda uppgifter och syften. I den kreativa fasen är det fritt spelrum för arkitekterna att pröva olika uppslag och vaska fram lösningar, det görs i en ”oskarp” modell menar Marco. När allt är klarlagt i dialog med kunden överförs gestaltningen till den slutgiltig modellen, den ”skarpa”. Archicad används alltså i gestaltningens alla steg, från idéer i breda penseldrag till den färdiga med fokus på att lösa detaljfrågor. Ett fritt arbetssätt som passade väl när spa-anläggningen skapades.

Archicad Reflex Kineum
TMRW.Reflex

Ändringar direkt i modellen under digitalt besök

Spa-anläggningen i byggnadens topp har en avancerad design med lutande väggar och takdelar, trappor och flera pooler.

- Det är ett extremt komplext rum som är omöjligt att förklara med en planritning. Därför bjuder vi in kunden till en digital rundvandring i Archicads modell. Det är den enda möjligheten för att få kunden att förstå hur vi tänkt och löst olika uppgifter. Närheten till den rumsliga miljön blir påtaglig och verklighetstrogen när kunden iförd ett par VR-glasögon själv kan vandra runt och bilda sig en uppfattning.

- Det har varit mycket konstruktivt, menar Marco. Kunden tycker det är fantastiskt bra och under rundvandringen har man påtalat förändringar, till exempel att flytta en trappa eller ett fönster.

Arkitekterna lyssnade till förslagen och synpunkterna och genomförde ändringar direkt i modellen inför kundens ögon. Det sparade tid och höjde kvaliteten på mötet.

- Tillsammans med kunden löser vi problem eller diskuterar en utmaning, säger Marco. Vi ser det som en stor fördel för oss och visar att kunden har förstått hur anläggningen kan komma att se ut.
Marco lyfter också fram behovet av att sprida informationen.

- Framför allt handlar det om möjligheter att dela modellen till VR-glasögonen, att studera den med BIMx-viewern i mobiltelefonen eller på ett annat digitalt sätt.

Archicad Reflex Kineum Kontor
TMRW Reflex Kineum Office

Rätt dimensionering av fasadens fisknätsmönster

Byggnadens spektakulära fasad består av ett heltäckande, stort kryssmönster i metall som är placerat framför glasrutor. Att få fram rätt storlek på mönstret var en omfattande uppgift där arkitekterna vägde in flera aspekter och som till sist fick en lösning med hjälp av Archicad.

- Kryssen ska ha dimensioner som gör att fasaden är synlig på distans och de är dimensionerade precis i den storlek som krävs för att få ett behagligt inomhusklimat och dagsljus.

För att lyckas med uppgiften ritades byggnaden först i Archicad. Modellen exporterades därefter i IFC-format till andra program för dagsljusberäkningar och analyser av solvärmelaster. Resultatet användes sedan för att modifiera kryssens dimensioner så att byggnaden får ett klimat med rätt mängd solljus och skugga. Detta skedde i flera simuleringar där olika längder och mått testades.

Modellen är en medspelare i alla steg under projekteringen i detta mycket omfattande projekt. Archicad är verktyget, från konceptutveckling till den slutgiltiga modellen och är en given bas när projektet ska visualiseras för kunden. En fruktbar dialog växer fram där arkitekterna och kunden diskuterar lösningar. Det ökar kvaliteten i projektet och idéer formas till verklighet i den ståtliga byggnaden som ger Göteborg ett nytt imponerande landmärke.

Archicad Reflex Kineum
Relflex.Kienum.Office.Today.Copyright.tmrw.se

Dela denna blogg:

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.