WAADE

Vägen till kvalitetssäkring med Calle Jansson

© Gatun

Innehåll

Är en pandemi verkligen lösningen för en digitaliserad byggbransch? Har vi verkligen blivit mer digitala och vilka hinder och möjligheter finns det för lyckade projekt? Calle Jansson på WAADE berättar om sina erfarenheter och lärdomar, sin syn på processen och vikten av kvalitetssäkring, oavsett vägen dit.

Calle har flera års erfarenhet av BIM och VDC, både i små och stora projekt på konsultsidan och på entreprenadsidan. Han har erfarenhet med allt från BIM- och VDC-strategiarbete, modellering till implementering av förändrade arbetssätt, men alltid med fokus på BIM och VDC.

Calle brinner för att effektivisera branschen genom förbättrade processer och arbetssätt, och drivs av att vara en del av den förändringsprocess som byggbranschen genomgår nu.

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.