Urban design

Parametrisk design i praktiken

Innehåll

För att kunna skapa relevant arkitektur och teknik behöver vi blir bra på att ställa rätt frågor. I en föränderlig värld har vi lärt oss att gårdagens lösningar ofta inte fungerar i dagens mer komplexa verklighet. Men inte heller gårdagens frågor hjälper oss att lösa morgondagens problem. Den arkitektur - de svar - som parametrisk design kan generera blir aldrig bättre än de frågor vi ställer.

Arkitektkontoret Urban Design har sedan starten 2001 undersökt hur komplicerade mixade program kan anpassas till en tät urban kontext. Själva frågeställandet är en viktig del av designarbetet. För om vi är ”inside the box” - hur ska vi då kunna ställa frågor och krav "outside the box"?

Helena Glantz är grundare och delägare till Urban Design och specialist på komplexa stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt. Hon vill ändra byggvärldens inställning från ”så kan vi inte göra” till ”kan vi göra så här?” Helena kommer att berätta hur Urban Design arbetar med olika typer av parametrisk design som ett undersökande verktyg och om hur samspelet mellan digitala och analoga arbetssätt används för att skapa innovativ arkitektur.

Copyrights © 2023 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.