Rogeri Jongeling, vikten av standarder

Lär dig mer om vikten av standarder och gemensamma arbetssätt.

© Gatun

Innehåll

Under webbinariet kommer Rogier Jongeling från Plan B att tala Solibri och om vikten av standarder och gemensamma arbetssätt. Det är något som är en förutsättning för effektivitet och kvalitet och det är precis det Rogier ser i Solibri också; det är ett öppet och neutralt verktyg som förutsätter och samtidigt främjar standarder och gemensamma arbetssätt. Rogier kommer att berätta om Nationella Riktlinjer som är ett branschgemensamt initiativ och underlag som syftar till att harmoniera arbetssätt och kravställning gällande informationshantering och informationsleveranser. Nationella Riktlinjer går hand i hand med arbetssätt och principer i Solibri och Solibri-baserade arbetsflöden säger Rogier.

 

 

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.